Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

1823, η «χωσιά» στον Κολοκοτρώνη

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 02-10-2013 06:39:43 pm | από nskarmoutsos

Από την παρακάτω επιστολή, του Αθανάσιου Γρηγοριάδη προς τον Ιωάννη Κωλέττη, επιβεβαιώνεται η συνεχής! προσπάθεια εξόντωσης του Γέρου του Μοριά, από τους πολιτικούς του αντίπαλους, κατά τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1821.

Ο Γρηγοριάδης υπήρξε τσιράκι και πειθήνιο όργανο των ραδιουργιών του Κωλέττη, μέσα από την επιστολή του ξεπηδάνε όλες οι παθογένειες της Ελληνικής φυλής, αφού παραδέχεται ότι, προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να εξολοθρεύσει με χωσιά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κατά την διάρκεια της εν Άστρει Β. Εθνοσυνέλευσης το 1823.

Η επιστολή έχει ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 1825, και η συνοπτική περίληψη της έχει ως εξής:

«Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης ενημερώνει τον Ιωάννη Κωλέττη ότι, λόγω της προσπάθειας του να εξολοθρευτεί ο Κολοκοτρώνης κατά την διάρκεια της εν Άστρει Β. Εθνοσυνέλευσης (1823), οι συμπατριώτες του τον κατέστρεψαν οικονομικά, αρπάζοντας την περιουσία του και επιδιώκοντας την φυσική του εξόντωση και τον διαβεβαιώνει ότι, ο συμβιβασμός του με τους  αντιπάλους του, που ιδιοποιήθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία, είναι φαινομενικός.» 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρωτότυπο της επιστολής.

Υ.Γ: Γι αυτήν την «υπηρεσία» ο Γρηγοριάδης τιμήθηκε!! από το Ελληνικό Κράτος: Στα χρόνια του Καποδίστρια διορίστηκε διοικητής της Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου. Επί Όθωνα διετέλεσε πληρεξούσιος το 1843, γερουσιαστής το 1844, αντιπρόεδρος της Γερουσίας το 1852, και με την μεταπολίτευση πληρεξούσιος το 1862. Αργότερα έγινε και βουλευτής. Τιμήθηκε με το αργυρό παράσημο του αγώνα, το χρυσό παράσημο του Σωτήρος, με τον σταυρό των Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος.

Πηγή: Ακαδημία Αθηνών

1847, απογραφή Πληθυσμού της επαρχίας Κυνουρίας (για τα έτη 1845 και 1846)

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 05-04-2017 12:24:13 pm | από nskarmoutsos

Σύνδεση με το ιστορικό χρονολόγιο

1. ΦΕΚ 14/2-5-1847 : Από το ΦΕΚ αυτό πληροφορούμαστε σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Επαρχία Κυνουρίας ότι α)  «…..Δια των από 5 Απριλίου τ.ε. Υ. Β. Διαταγμάτων διωρίσθησαν δήμαρχος Τριταίων.......Δήμαρχος Θηρέας της επαρχίας Κυνουρίας ο κ. Ιωάν. Π. Σαριγιάννης, δημαρχιακοί πάρεδροι οι κ.κ. Αλ. Α. Νικολάου, Γ.Μ. Πουλής, και Ιω. Παππά Αντωνίου, Δήμαρχος Πάρνωνος της αυτής επαρχίας ο Α. Βαρλαάμ και δημαρχιακοί πάρεδροι οι Γ. Βακαλόπουλος, Γ. Τερζάκης, Θ. Νικολακάκης και Ηλίας Μπυρίνης» β) «…..Δια του από 23 Δεκεμβρίου π.ε. Β.Διατάγματος ενεκρίθη η εκ της υπηρεσίας παραίτησις του κ. Ν. Α. Ζωγράφου, ειρηνοδίκου Πρασσιών, και αντ’ αυτού διωρίσθη ο κ. Ν. Παπαδάκος».

2. ΦΕΚ 15/7-5-1847 : Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύονται τρία διατάγματα που αφορούν στην «κινητικότητα» των στελεχών της δημόσιας διοίκησης της εποχής του Όθωνα, που αφορά και στην περιοχή μας και συγκεκριμένα, πληροφορούμαστε α) ότι «Ο μέχρι τούδε γραμματεύς της Νομαρχίας Φθιώτιδος και Φωκίδος Κύριος Π. Μοναστηριώτης διορίζεται Νομάρχης εις τον Νομόν Αρκαδίας», β) ότι «Δια του από 23 Απριλίου τ.ε. Υ.Β. διατάγματος ....ο υπογραμματεύς της νομαρχίας Λακωνίας κ. Ν. Μαρίνος διωρίσθη γραμματεύς της ιδίας νομαρχίας, αντί του κ. σ. Θεοφανίδου, μετατεθέντος ως τοιούτου εις την νομαρχίαν Αρκαδίας...» γ) ότι «Δια του από 9 Ιανουαρίου ε.ε. Β. Διατάγματος μετετέθησαν εναλλάξ ο μεν ειρηνοδίκης Πάρνωνος κ. Βασίλειος Χαραλαμποκίδης, ως τοιούτος, εις το ειρηνοδικείον Ορχομενού, ο δε ειρηνοδίκης Ορχομενού κ. Χ. Κόκκινος, ως τοιούτος, εις το ειρηνοδικείον Πάρνωνος».

3. ΦΕΚ 17/2-6-1847 : Στο εν λόγω ΦΕΚ πέραν της αναφοράς στην γνωστή «κινητικότητα» των δημοσίων υπαλλήλων της εποχής εκείνης, δημοσιεύεται Πίνακας του Πληθυσμού του Κράτους για τα έτη 1845 και 1846 και ως εκ τούτου το καθιστά ιδιαιτέρως σημαντικό. Αναφορικά με την κινητικότητα στους δημοσίους υπαλλήλους στην περιοχή μας παρατηρούμε ότι α) «Δια των από 18 και 23 Απριλίου τ.ε. Υ.Β. Διαταγμάτων διωρίσθησαν υγειονομικοί σταθμάρχαι ο μεν Εμ. Οικονόμου Αγίου Ανδρέου, ο δε Σταμ. Ι. Βάλβης Αστακού» β) «Δια των από 12 Μαίου Β. Διαταγμάτων....διωρίσθη δήμαρχος του δήμου Λιμναίου της επαρχίας Κυνουρίας ο Κύριος Παναγιώτης Γούνελος, δημαρχιακοί πάρεδροι οι κ.κ. Θεόδωρος Γ. Καλατζής, Λέοντας Μ. Τροχάνης, Νικαίος Σταματόπουλος...». Αναφορικά με τον πίνακα πληθυσμού του κράτους για τα έτη 1845 και 1846, παρατηρούμε ότι αυτός έχει συνταχθεί δια μεν το έτος 1845 επί τη βάσει της επισήμως ενεργηθείσης απογραφής των κατοίκων, δια δε το έτος 1846 επί τη βάσει του πληθυσμού του 1845 και τη προσθαφαιρέσει των κατά το έτος 1846 λαβουσών χώραν γεννήσεων και αποβιώσεων. Ειδικότερα, πέραν των άλλων (δηλ. των λοιπόν περιοχών του τότε Ελληνικού Κράτους-Βασιλείου) παρατηρούμε για τον Νομό Αρκαδίας ότι ο πληθυσμός των επαρχιών του έχει ως ακολούθως:

                                 ΕΤΟΣ 1845                                             ΕΤΟΣ 1846

Μαντινείας                 35.203 κατ.                                              35.946 κατ.

Κυνουρίας                24.063 κατ.                                              24.394 κατ.

Γόρτυνος                   40.215 κατ.                                               40.746 κατ.

Μεγαλοπόλεως         11.906 κατ.                                               12.132 κατ.

Ως εκ τούτων δηλαδή προκύπτει ότι η επαρχία Κυνουρίας ήταν η 3η κατά σειρά σε πληθυσμιακή δυναμικότητα επαρχία του τότε Νομού Αρκαδίας, ενώ 1η ήταν η τότε επαρχία Γόρτυνος και τελευταία (4η) η επαρχία Μεγαλοπόλεως. Παρατηρούμε επίσης ότι το σύνολο του πληθυσμού του τότε Ελληνικού Κράτους σε 960.236 κατοίκους για το έτος 1845 και σε 973.383 κατοίκους για το έτος 1846. Ταυτόχρονα ο Νομός Αρκαδίας διέθετε για μεν το έτος 1845 έναν πληθυσμό που ανέρχονταν στις 111.387 κατοίκους, για δε το έτος 1846 ένα πληθυσμό ελαφρώς αυξημένο, ήτοι 113.221 κατοίκους. Το αξιοσημείωτο σε σύγκριση με την σημερινή εποχή είναι ότι ολόκληρη η Στερεά (μαζί με την Αττική και Βοιωτία διέθετα έναν πληθυσμό λίγο περισσότερο από τις 320.000 κατοίκους, ενώ την ίδια χρονική στιγμή ο πληθυσμός της Πελοποννήσου ανερχόταν σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους.

4. ΦΕΚ 25/9-8-1847 : Το συγκεκριμένο Φύλλο της ΕτΚ επιλέχθηκε διότι δύο δημοσιευμένα σ’ αυτό Βασιλικά διατάγματα αφορούν στην γνωστή αποστασία του υποστρατήγου Ν. Κριεζιώτου εναντίον του Όθωνα. Ειδικότερα στο ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται α) το από 2-8-1847 διάταγμα του Όθωνα «Περί αποκαστάσεως της δημοσίου ευταξίας κατά την Εύβοιαν» με το οποίο ο Βασιλιάς διορίζει «Διοικητήν των ενεργούντων κατά του αποδράσαντος των Φυλακών Χαλκίδος υποδίκου υποστρατήγου Νικολάου Κριεζιώτου τμημάτων του Ημετέρου στρατού» και β) το από 5-8-1847 διάταγμα του Όθωνα «Περί αποκλεισμού διαφόρων θέσεων της νήσου Ευβοίας» με το οποίο ο Βασιλιάς διατάσσει τον αποκλεισμό της Έυβοιας προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διαφυγόντα στα μέρη εκείνα στασιαστή Ν. Κριεζιώτη (« Έχοντες υπόψιν ότι ο υποστράτηγος Ν. Κριεζιώτης αποδράς εκ των εν Χαλκίδι φυλακών, όπου ήτο προφυλακισμένος δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ύψωσε την σημαίαν της αποστασίας, στρατολογών άνευ αδείας της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνων θέσεις και κατασκευάζων οχηρώματα, προς τον σκοπόν του να διαταράξη την κοινήν ησυχίαν και ασφάλειαν ..........»). Περαιτέρω στο ίδιο ως άνω ΦΕΚ περιέχονται οι γνωστές αγγελίες αναφορικά με τα δρώμενα στην δημόσια διοίκηση. Ξεχωρίζουμε τις ακόλουθες αναφορές: α) «Διά του από 29 Μαϊου ε.ε. Β. Διατάγματος ο ειρηνοδίκης Τριπόλεως κ. Γ. Ιωαννίδης μετετέθη ως τοιούτος εις την κενήν θέσιν του ειρηνοδίκου Άστρους, ο δε κ. Ζαχ. Νικολόπουλος διωρίσθη ειρηνοδίκης Τριπόλεως» και β) «Δια του από 17 του αυτού μηνός και έτος Β. Διατάγματος απηλάχθη των χρεών του ειρηνοδίκου Άστρους ο διορισθείς δήμαρχος Θυρίας κ. Ιω. Γ. Σκριπάνης».

5. ΦΕΚ 27/4-9-1847 : Το συγκεκριμένο Φύλλο της ΕτΚ επιλέχθηκε για παρουσίαση επειδή αφορά στην ασθένεια και τον θάνατο του τότε Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου (σήμερα τον ονομάζουμε πρωθυπουργό) Ιωάννη Κωλέττη, δηλαδή τον άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πρώτα βήματα συγκρότησης του νέου Ελληνικού Κράτους. Στο εν λόγω φύλλο της ΕτΚ δημοσιεύεται λοιπόν το από 25-8-1847 διάταγμα του Όθωνα, με το οποίο, «ένεκα της ασθένειας» του Ιωάννη Κωλέττη, αναθέτει ο Βασιλιάς προσωρινά τα έργα του Υπουργού του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών σχέσεων στον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως υπουργό κ. Γεώργιο Γλαράκη. Ακολουθεί το από 31-8-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διατάσσονται πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, όπως πενθοφορήσουν επί 5νθημέρου για τον αποβιώσαντα στο μεταξύ πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου Ιωάννη Κωλέττη.

6. ΦΕΚ 28/6-9-1847 : Πρωθυπουργός ο Κίτσος Τζαβέλας. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται το από 5-9-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διορίζεται πλέον ως πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου (πρωθυπουργός) στην θέση του αποβιώσαντος Ι. Κωλλέτη, ο έως τότε υπουργός των στρατιωτικών κ. Κίτσος Τζαβέλλας.

7. ΦΕΚ 29/20-9-1847 : Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύεται μεταξύ άλλων α) το από 12-9-1847 διάταγμα του Όθωνα με το οποίο διορίζει πρόεδρο της Γερουσίας τον γερουσιαστή κ. Αναγνώστη Δελιγιάννη και β) το από 2-9-1847 διάταγμα του Όθωνα «περί διακοπής της διαταχθείσης πενθημέρου πενθηφορίας δια τον αποβιώσαντα κ. Ιωάννης Κωλέττην» και δη μόνον δια την 3η Σεπτεμβρίου 1847, ενώ όπως ρητά αναφέρεται στο διάταγμα αυτό η πενθηφορία επαναλαμβάνεται δια την επιούσαν.

8. ΦΕΚ 33/18-11-1847 : Το συγκεκριμένο ΦΕΚ επιλέχθηκε διότι σ’ αυτό δημοσιεύθηκαν τα βασιλικά διατάγματα του Όθωνα με τα οποία διορίσθηκαν ως Γερουσιαστές οι παλαιοί οπλαργηγοί και εν γένει πρωταγωνιστές του υπερ της ανεξαρτησίας αγώνα και δη του Νικηταρά (Νικήτα Σταματελόπουλου), του Α. Κριεζή, του Δ. Πλαπούτα, του Γρηγοράκη Τσανετάκη, του Αντ. Μαυρομιχάλη,  του Γεωργ. Νοταρά, του Ιωάννου Στάϊκου. 

Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης

1836, απεικόνιση του τόπου μας σε λιθογραφία

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 07-06-2016 12:50:49 pm | από nskarmoutsos

Η φωτογραφία είναι απόσπασμα από λιθογραφία, με τίτλο «PANORAMA  DU  GOLFE  DE  NAPOLI  DE  ROMANIE  ET  DE  LA  PLAINE  D’  ARGOS», του συνταγματάρχη βαρόνου Χάιντεκ, γραμματικού του βασιλιά  Όθωνα, στην οποία είναι ευδιάκριτο το «Νησί» με την ονομασία Astros (σημερινό Παράλιο Άστρος) στο περιθώριο.

*NAPOLI DE ROMANIE = Ναύπλιο

Στοιχεία της λιθογραφίας

Εκδότης: F. G. Levrault, Παρίσι, Στρασβούργο

Ημερομηνία έκδοσης: 1836-1838

Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Ναυπλίου

 

1900, το πρώτο «ΚΤΕΛ» στην επαρχία Κυνουρίας

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 08-04-2016 04:03:31 pm | από nskarmoutsos

Λεωφορείο του 1900

Στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 111/9-5-1900 και από το Νο 1 των περιεχομένων με τίτλο «Περί εγκαταστάσεως συγκοινωνίας δι’ αυτοκινήτων αμαξών επί των οδών του Κράτους» συμπεραίνεται ότι, μοναδικός αμαξιτός!! δρόμος (το 1900) στην επαρχία Κυνουρίας ήταν η οδική αρτηρία (15):

ΑΣΤΡΟΣ (σημερινό Παράλιο Άστρος) - ΚΑΛΥΒΙΑ (σημερινό Άστρος) - ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, μήκους 25 χιλιομέτρων.

Η λειτουργία της εν λόγω συγκοινωνιακής γραμμής, το «ΚΤΕΛ» της εποχής, παραχωρήθηκε στον Κ. Μωραϊτίνη με νόμο του Κράτους.

Πατήστε εδώ για να δείτε το προαναφερόμενο ΦΕΚ.

2016, οι πιο παλιοί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 24-02-2016 12:28:55 pm | από nskarmoutsos

Μαθητολόγιο του Σχολικού Έτους 1923-1924, του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Όπως προκύπτει από το Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους, του Σχολικού Έτους 1923-1924, οι πιο παλιοί μαθητές του, εν ζωή, οι οποίοι διάγουν αισίως το 99ο έτος του βίου τους, ευχόμαστε δε να τα χιλιάσουν και οι οποίοι είχαν γραφτεί στην Πρώτη τάξη, είναι οι εξής δύο:

1. Χρυσάνθη Ντούμου, στο Μαθητολόγιο αναφέρεται με το πατρικό της (Χρυσούλα Κ. Αργείτη).

2. Κωνσταντίνος Καλλίτσης, στο Μαθητολόγιο αναφέρεται (Κ. Ν. Καλλίτσης).

Οι εν λόγω μαθητές είχαν φοιτήσει στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αντίστοιχη σελίδα του Μαθητολογίου.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

1835, Μητρόπολη Κυνουρίας (αναλυτική περιγραφή)

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 11-03-2012 06:06:31 pm | από nskarmoutsos

                          

                    Διονύσιος Παρδαλός (1786-1852), Μητροπολίτης Κυνουρίας

Το έγγραφο που βλέπετε εδώ, είναι του Μητροπολίτη Κυνουρίας, Διονύσιου Παρδαλού, απευθύνεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, και είχε αποσταλεί μεταξύ των μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 1835.

Από το παραπάνω ντοκουμέντο βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα, σχετικά με την, τότε, Μητρόπολη Κυνουρίας:

1.      Δεν συνέπιπτε με τα διοικητικά όρια της Επαρχίας Κυνουρίας, περιελάμβανε και την Επαρχία Πρασσιών, που δεν ανήκε, τότε, διοικητικά στο Νομό Αρκαδίας αλλά στο Νομό Λακωνίας.

2.      Η έδρα της ήταν ο Πραστός, ο οποίος, όπως προκύπτει από το έγγραφο, δεν ήταν πρωτεύουσα Επαρχίας ή Δήμου.

3.      Στη δικαιοδοσία της ανήκαν 12 Δήμοι.

4.      Για τη κατηγορία «Τάξεις Δήμων», αναλυτικά στοιχεία παίρνουμε από το αντίστοιχο ΦΕΚ 80/28-12-1836.

5.      Οι αποστάσεις αναφέρονται σε πεζοπορία, τότε το «οδικό» δίκτυο ήταν σχεδόν ανύπαρκτο.

6.      Ο συνολικός πληθυσμός της ήταν 18.682 κάτοικοι.

7.      Το Καστρί είχε 2.705 κατοίκους, ήταν δεύτερο σε πληθυσμό μετά το Λεωνίδιο, που είχε 3.000.

Υ.Γ: Ο αναγνώστης αναδιφώντας το έγγραφο θα αποκομίσει ιστορικές και χρήσιμες πληροφορίες, πχ από τις οικογένειες και τον συνολικό αριθμό του πληθυσμού, θα σχηματίσει άποψη για το «Δημογραφικό» της εποχής.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

1906, μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 22-10-2015 10:54:55 am | από nskarmoutsos

Σύνδεση με τα προηγούμενα

Νο 1. Το Παλιό Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι το μαθητολόγιο του 1906 (σχολικό έτος 1906-1907) του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους ή «Δημοτικού Σχολείου των αρρένων» όπως ονομάζονταν.

Το μαθητολόγιο αναφέρεται στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο, και το υπογράφει ο δάσκαλος Λυκούργος Ηλιόπουλος.

Πρόκειται για σημαντικό έγγραφο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης πιάνει τον «σφυγμό» του τόπου μας στην αρχή του 20ου αιώνα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:

Α. Το σύνολο των μαθητών ήταν 62, 46 αγόρια και 16 κορίτσια, τότε πολλές οικογένειες  δεν έστελναν τα θήλεα στο σχολείο, το θεωρούσαν περιττό!!

Β. Παρατηρούμε μείωση 2 μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1905).

Γ. Πολλά επώνυμα οικογενειών σήμερα δεν υπάρχουν, ανέκαθεν η «αχίλλειος πτέρνα» του τόπου μας ήταν η εκ βάθρων, συχνή, ανανέωση του πληθυσμού.

Δ. Το Δημοτικό Σχολείο, τότε, είχε 4 τάξεις, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, και Τετάρτη. Επόμενη σχολική βαθμίδα ήταν το Σχολαρχείο (Σχολαρχείο = παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου).

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του μαθητολογίου.

Υ.Γ: Έπονται σε συνέχειες τα μαθητολόγια του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα.

 

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

1905, μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 19-02-2015 07:24:30 pm | από nskarmoutsos

Σύνδεση με τα προηγούμενα

Το Παλιό Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι το μαθητολόγιο του 1905 (σχολικό έτος 1905-1906) του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους ή «Δημοτικού Σχολείου των αρρένων» όπως ονομάζονταν.

Το μαθητολόγιο αναφέρεται στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο, και το υπογράφει ο δάσκαλος Λυκούργος Ηλιόπουλος.

Πρόκειται για σημαντικό έγγραφο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης πιάνει τον «σφυγμό» του τόπου μας στην αρχή του 20ου αιώνα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:

Α. Το σύνολο των μαθητών ήταν 64, 48 αγόρια και 16 κορίτσια, τότε πολλές οικογένειες  δεν έστελναν τα θήλεα στο σχολείο, το θεωρούσαν περιττό!!

Β. Παρατηρούμε μείωση 8 μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1904).

Γ. Πολλά επώνυμα οικογενειών σήμερα δεν υπάρχουν, ανέκαθεν η «αχίλλειος πτέρνα» του τόπου μας ήταν η εκ βάθρων, συχνή, ανανέωση του πληθυσμού.

Δ. Το Δημοτικό Σχολείο, τότε, είχε 4 τάξεις, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, και Τετάρτη. Επόμενη σχολική βαθμίδα ήταν το Σχολαρχείο (Σχολαρχείο = παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου).

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του μαθητολογίου.

Υ.Γ: Έπονται σε συνέχειες τα μαθητολόγια του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

1904, μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 31-01-2015 07:21:01 pm | από nskarmoutsos

Σύνδεση με τα προηγούμενα

 

25η Μαρτίου, χορός στην αυλή του Παλιού Σχολείου

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι το μαθητολόγιο του 1904 (σχολικό έτος 1904-1905) του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους ή «Δημοτικού Σχολείου των αρρένων» όπως ονομάζονταν.

Το μαθητολόγιο αναφέρεται στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο, και το υπογράφει ο δάσκαλος Λυκούργος Ηλιόπουλος.

Πρόκειται για σημαντικό έγγραφο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης πιάνει τον «σφυγμό» του τόπου μας στην αρχή του 20ου αιώνα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:

Α. Το σύνολο των μαθητών ήταν 72, 55 αγόρια και 17 κορίτσια, τότε πολλές οικογένειες  δεν έστελναν τα θήλεα στο σχολείο, το θεωρούσαν περιττό!!

Β. Παρατηρούμε σταθερό τον συνολικό αριθμό των μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1903), αλλά μείωση των θηλέων σε 17 από 22.

Γ. Από τα παιδιά Αξιωματικού του Στρατού Ξηράς συμπεραίνεται η παρουσία στρατιωτικού σώματος, άγνωστο για πιο λόγο.

Δ. Πολλά επώνυμα οικογενειών σήμερα δεν υπάρχουν, ανέκαθεν η «αχίλλειος πτέρνα» του τόπου μας ήταν η εκ βάθρων, συχνή, ανανέωση του πληθυσμού.

Ε. Το Δημοτικό Σχολείο, τότε, είχε 4 τάξεις, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, και Τετάρτη. Επόμενη σχολική βαθμίδα ήταν το Σχολαρχείο (Σχολαρχείο = παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου).

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του μαθητολογίου.

Υ.Γ: Έπονται σε συνέχειες τα μαθητολόγια του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

1903, μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Ιστορικά αρχεία | Αναρτήθηκε 13-01-2015 07:57:32 pm | από nskarmoutsos

Σύνδεση με τα προηγούμενα

Μπροστά στο Παλιό Σχολείο

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι το μαθητολόγιο του 1903 (σχολικό έτος 1903-1904) του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους ή «Δημοτικού Σχολείου των αρρένων» όπως ονομάζονταν.

Το μαθητολόγιο αναφέρεται στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο, και το υπογράφει ο δάσκαλος Λυκούργος Ηλιόπουλος.

Πρόκειται για σημαντικό έγγραφο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης πιάνει τον «σφυγμό» του τόπου μας στην αρχή του 20ου αιώνα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:

Α. Το σύνολο των μαθητών ήταν 73, 51 αγόρια και 22 κορίτσια, τότε πολλές οικογένειες  δεν έστελναν τα θήλεα στο σχολείο, το θεωρούσαν περιττό!!

Β. Παρατηρούμε μικρή αυξητική τάση των μαθητών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1902).

Δ. Από τα παιδιά Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς συμπεραίνεται η παρουσία στρατιωτικού σώματος, άγνωστο για πιο λόγο.

Ε. Πολλά επώνυμα οικογενειών σήμερα δεν υπάρχουν, ανέκαθεν η «αχίλλειος πτέρνα» του τόπου μας ήταν η εκ βάθρων, συχνή, ανανέωση του πληθυσμού.

ΣΤ. Το Δημοτικό Σχολείο, τότε, είχε 4 τάξεις, Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, και Τετάρτη. Επόμενη σχολική βαθμίδα ήταν το Σχολαρχείο (Σχολαρχείο = παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου).

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του μαθητολογίου.

Υ.Γ: Έπονται σε συνέχειες τα μαθητολόγια του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

Προηγούμενες αναρτήσεις