Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

1928, Μεγάλη Εβδομάδα στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 13-04-2015 07:45:00 pm | από nskarmoutsos

(Φωτ. αρχείου) 1908, αριστερά ο Ναός της Ευαγγελιστρίας και δεξιά του Αγίου Βασιλείου

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο 13ο φύλλο της, δημοσιεύει ανταπόκριση του «Β. Νησιώτη» (ψευδώνυμο) υπό τον τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ», η οποία περιγράφει τον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας.

Από την ανταπόκριση πληροφορούμαστε ότι, εκείνη την εποχή η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ελάμβανε χώρα στις 3 τα ξημερώματα!!

Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ

Παρ’ όλην την κρατούσαν οικονομικήν κρίσιν, αρκετή κίνησις εσημειώθη τας ημέρας αυτάς λόγω των εορτών του Πάσχα. Η Μεγάλη εβδομάς με την νηστείαν της και το νυκτερινό κτύπημα της καμπάνας παρήλθε με πένθιμη όψι.

Ο Επιτάφιος παρά τας προσπαθείας των δίδων μας, πενιχρά στολισμένος και από ελλείψει ανθέων, άτινα είχε καταστρέψει ο προηγούμενος πάγος. Τα εγκώμια του Επιταφίου έψαλαν τρεις χοροί μαθητών και μαθητριών του ενταύθα Δημοτικού Σχολείου καταρτισθέντες υπό του Διευθυντού του Σχολείου.

Και είναι αληθές ότι το ψάλσιμον ήτο κάπως μονότονον και ο τερματισμός εκάστου εγκωμίου ενοχλητικά απότομος, ουχ ήττον όμως πρέπει να αναγνωρισθή ότι εξέλιπον εφέτος μερικαί ασχημίαι που παρατηρούντο άλλοτε δια της συμμετοχής των απαρτιζομένων εξ αυτοσχεδίων ψαλτών ουδεμίαν εχόντων ιδέαν μουσικής και αθλίως παραφονούντων. Αναμφιβόλως όμως θα ήτο προτιμότερον να ελάμβανον μέρος εις το ψάλσιμον δύο μόνο χοροί αποτελούμενοι εξ ορισμένων νέων της κωμοπόλεως μας, οίτινες ως γνωστόν, πολλάκις απέδειξαν ότι δεν στερούνται μουσικών γνώσεων, οσάκις λίαν προθύμως προσέφερον την βοήθειαν των εις τους ψάλτας της εκκλησίας μας.

Κατά την περιφοράν του Επιταφίου ο ελαφρώς πνέων πονέντης δεν αφήκεν ούτε ένα αναμμένον κηρίον, ευτυχώς όμως, οι βενζινολαμπτήρες της Κοινότητος έρριπταν αρκετόν φως εις τα οδούς, δι ων διήλθεν ο Επιτάφιος.

Την Κυριακήν του Πάσχα ο πολύς κόσμος σχεδόν ξενυκτισμένος -διότι η Ανάστασις ενταύθα γίνεται, ως και τα παλιότερα χρόνια, την 3ην πρωινήν- και εξαντλημένος από την νηστείαν κατεβρόχθισεν αγρίως την πρωινήν μαγειρίτσαν και μετά βαθύν ύπνον επεδόθη εις το ξεκοκάλισμα του ψητού…

Την Δευτέραν του Πάσχα μετά την Θείαν λειτουργίαν πολλαί δεσποινίδες προσυνενοηθείσαι συνεκεντρώθησαν εις το Δημοτικόν Σσχολείον, ίνα τακτοποιήσουν εις τραπεζάκια τα διάφορα είδη, τα οποία πολλοί συμπατριώται προσέφερον, δια αγοράν, ην είχε διοργανώση η Φιλοδασική Ένωσις Παρ. Άστρους…συνέχεια»

1930, δρομολόγιο θαλάσσιας συγκοινωνίας

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 22-03-2018 12:09:14 pm | από nskarmoutsos

Νο 1. Το βενζινόπλοιον «ΑΣΠΑΣΙΑ» καταπλέει στο Παράλιο Άστρος

Στο φύλλο Νο. 30 του έτους 1930, της εφημερίδας «Κυνουριακόν Βήμα»,  υπάρχει καταχωρημένη διαφήμιση, βλέπε φωτ. Νο 2, που έχει ως εξής:

«Το Βενζινόπλοιον ΑΣΠΑΣΙΑ

Εκτελεί καθημερινώς δρομολόγιον απ’ Αγ. Ανδρέαν - Άστρος - Μύλους - Ναύπλιον και τανάπαλιν καθ’ εκάστην δεχόμενον επιβάτας και εμπορεύματα.

Αδελφοί ΛΟΥΡΔΗ και ΣΙΑ»

Διευκρίνηση: Πρόκειται για το καΐκι «ΑΣΠΑΣΙΑ», βλέπε φωτ. Νο 1, νηολογίου Παραλίου Άστρους ιδιοκτησίας Δημητρίου Νέστορα και το δούλευαν οι αδελφοί Λουρδή Γιώργος και Μένης.

Νο 2. Διαφήμιση δρομολογίου θαλάσσιας συγκοινωνίας

1935, κομματάρχες στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 05-02-2018 11:13:19 am | από nskarmoutsos

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο 182ο φύλλο της, του έτους 1935, μας πληροφορεί για τη προεκλογική κίνηση στο Παράλιο Άστρος, πρόκειται για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 9 Ιουνίου 1935.

Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«Η προεκλογική κίνησις παρουσιάζεται μάλλον χλιαρά και τούτο διότι ακόμα δεν απεσαφηνίσθη ποίοι θα είναι οι καταρτισθησόμενοι συνδυασμοί και ιδίως ποία η στάσις του κ.Τουρκοβασίλη.

Κυρίως όμως δύο ρεύματα παρουσιάζονται, το εν υπέρ του Λαϊκού συνδυασμού και ιδίως υπέρ του κ. Γιαννόπουλου, υπό τον τοπικόν παράγοντα κ. Γεώργιον Παναγιωτόπουλον, και έτερον υπέρ του κ. Τουρκοβασίλη, υπό τον επίσης τοπικόν παράγοντα ιατρόν κ. Μιχ. Μαρούδην

1928, ο ξεχασμένος Μύλος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 20-01-2018 09:28:14 pm | από nskarmoutsos

Νο 1. Ο Μύλος στις 28-11-2017

Στο φύλλο 47 του έτους 1928, της εφημερίδας «Κυνουρία», ο ιδιοκτήτης της Αγησίλαος Λεβέντης με ένα χρονογράφημα του ρίχνει «καρφιά» για την εγκατάλειψη του Μύλου της Παραλίας Αγίου Ανδρέα.

Υ.Σ: Από τότε πέρασαν 90 χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τη διάσωση του.

Νο 2. Χρονογράφημα της εφημερίδας «Κυνουρία», το 1928, που αναφέρεται στο Μύλο

1939, πέρας της 2ης περιόδου κατασκευής του Παλιού λιμανιού

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 20-10-2017 12:05:50 pm | από nskarmoutsos

Νο 1

Η εφημερίδα «Κυνουρία», στο φύλλο της 291-292 (1-1-1940), δημοσιεύει ανταπόκριση υπό τον τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΣ», βλέπε φωτ. Νο 2, η οποία μας πληροφορεί ότι, το Νοέμβριο του 1939 τελείωσε η κατασκευή του Παλιού Λιμανιού του Παραλίου Άστρους (2η περίοδος, βλέπε εδώ -http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=2745-).

Το Παλιό λιμάνι έφτασε, τότε, στην αρχή του σημερινού κυματοθραύστη, βλέπε φωτ. Νο 1, επιτακτική ανάγκη επίσης ήταν η κατασκευή της Νέας προβλήτας για να αντιμετωπιστούν οι προσχώσεις και η οποία πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα, το 1967.

Νο 2

1930. Ονομάζεται η κεντρική οδός του Παραλίου Άστρους σε «Οδό Ζαφειρόπουλων»

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 13-09-2016 11:17:23 am | από nskarmoutsos

(Φωτ. Νο 1. Η Οδός Ζαφειρόπουλου το 1955, στη συμβολή της με την σημερινή οδό Σπετσών στην κατεύθυνση προς το Δημοτικό Σχολείο)

Το 1930 με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παραλίου Άστρους ονομάστηκε η κεντρική οδός σε «Οδό Ζαφειρόπουλων» προς τιμήν των 3 αδελφών Ζαφειρόπουλου (βλέπε φωτ. Νο 2 δημοσίευση εφημερίδας «Κυνουρία»). Η τιμητική ονομασία έγινε επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Εκατονταετηρίδας από την έναρξη της επανάστασης του 1821.
Υ.Σ: A. Η Εκατονταετηρίδα γιορτάστηκε το 1930, λόγω του ότι, το 1921 που συμπληρώνονταν τα 100 χρόνια υπήρξε η πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας στην Μικρά Ασία και έτσι αναβλήθηκε ο εορτασμός. 
B. Η σύνθεση του 5μελούς Κοινοτικού Συμβουλίου του Παραλίου Άστρους το 1930 είχε ως εξής: 1. Μιχάλης Μαρούδης (Πρόεδρος), 2. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, 3. Κλεόβουλος (Βούλης) Δουζένης, 4. Γιώργος Ελευθερίου και 5. Διαμαντής Δαλιάνης.
Γ) Η σωστή ονομασία της κεντρικής οδού του Παραλίου Άστρους, σημερινός πεζόδρομος, ήταν «Οδός Ζαφειρόπουλων» προς τιμήν των 3 αδελφών Ζαφειρόπουλου του Πάνου ή Άκουρου, του Κωνσταντίνου και του Ιωάννη -http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=2-. Στις μέρες μας έχει επικρατήσει να λέγεται «Οδός Ζαφειρόπουλου».

Νο 2

1937. Η πρώτη διαδρομή δι’ αυτοκινήτου επί της οδού Άστρους – Τριπόλεως

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 11-09-2016 09:47:40 am | από nskarmoutsos

Νο 1. 1937, ο Βασίλης Δουζένης με το αυτοκίνητο του που έκανε πρώτος την διαδρομή Άστρος - Τρίπολη

Η δημοσίευση στην εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί ότι, στις 21 Απριλίου 1937 πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο αυτοκινήτου που συνέδεσε το Άστρος με την Τρίπολη, το οποίο έκανε, ποιος άλλος; ο Βασίλης Δουζένης -http://www.astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=11924- (Νο 2 φωτ. ο ίδιος με το αυτοκίνητο του).
Η διαδρομή που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 1. Παράλιο Άστρος, 2. Άστρος, 3. Άγιος Ιωάννης, 4. Άγιος Πέτρος, 5. Καστρί και 6. Τρίπολη (απόσταση 74 χιλιόμετρα). 
Το δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε χάρις την «αποκοτιά!» του Βασίλη Δουζένη σε κατσικόδρομο, με ένα αυτοκίνητο, ας το πούμε φορτοταξί, που είχε διαμορφωθεί να παίρνει 15 επιβάτες στρυμωγμένους!
Και έτσι ανοίχτηκε η οδική πύλη προς Τρίπολη, που ήταν επιθυμία χρόνων.
Σ.Σ: Ενδιαφέρον θα είχε να μας έλεγε σε πόσες ώρες!! έγινε αυτή η διαδρομή.

Νο 2. 1937, δημοσίευση στην εφημερίδα «Κυνουρία» για την πρώτη διαδρομή δι’ αυτοκινήτου επί της οδού Άστρους – Τριπόλεως

1938, κονσέρτο στο καφεζαχαροπλαστείον «Αύρα»

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 12-12-2015 11:08:59 am | από nskarmoutsos

Η εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Παράλιο Άστρος, κατά τον Δεκέμβριο του 1938.

Διευκρινήσεις:

1. Το Παλιό λιμάνι, εκείνη την περίοδο, ήταν υπό κατασκευή.

2. Ο Τάκης Δ. Νέστορας ήταν θείος του σύγχρονου Τάκη Νέστορα.

3. Το καφεζαχαροπλαστείο «Αύρα» ήταν εκεί που είναι σήμερα το καφέ του Διονύση Σελίμου.

1937, η λαμπρά τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εις Παραλ. Άστρος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 18-11-2015 10:48:17 am | από nskarmoutsos

Φωτ. προπολεμική τελετή της κατάδυσης του Σταυρού στο Παράλιο Άστρος

Η εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί για την τελετή της κατάδυσης του Σταυρού, στο Παράλιο Άστρος, το 1937 και διάφορες άλλες ειδήσεις.

Σταχυολογούμε από το σχετικό απόσπασμα, τα εξής:

  1. Τον Σταυρό είχε πιάσει ο Γιώργος Δήμας, αναφέρεται με το προσωνύμιο του (Φελέκος).
  2. Στα δρομολόγια των επιβατηγών καϊκιών, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Παράλιο Άστρος – Ναύπλιο και τανάπαλι, μπήκε καινούργιο πετρελαιοκίνητο από τη Σαλαμίνα και έφερε τα απάνω κάτω με τον επακόλουθο ανταγωνισμό.  

Πατήστε εδώ για να δείτε το προαναφερόμενο απόσπασμα της εφημερίδας «Κυνουρία».

1936, «έσπασε» ο χείμαρρος Τάνος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 11-11-2015 10:29:41 am | από nskarmoutsos

No1 φωτ. ο «εφιάλτης» χείμαρρος Τάνος στο δρόμο προς τη θάλασσα

Η εφημερίδα «Κυνουρία» μας πληροφορεί για πλημμύρα του χειμάρρου Τάνου, την 1η Ιανουαρίου 1936, το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής:

«Κατά την νύκτα της πρωτοχρονιάς, ραγδαιοτάτη βροχή πρωτοφανούς εντάσεως και πολυώρου διαρκείας προεκάλεσε πλημμύρας και πολλάς καταστροφές.

Ο υπερχειλίσας Τάνος παρέσυρε προς την θάλασσαν μέγα μέρος του ελαιοκάρπου.

Πολλοί πτωχοί εξεμεταλεύθησαν καταλλήλως την ευκαιρίαν και κατόρθωσαν να συλλέξουν με απόχες, παρά τας εκβολάς του ποταμού, αρκετάς οκάδας ελαιών, τας οποίας παρέσυρεν ο αφηνιάσας Τάνος.»

Σ.Σ: Σε προσεχή πλημμύρα του Τάνου, η οποία θα συμβεί νομοτελειακά, αντί για ελιές θα μαζεύουμε με τις απόχες σκουπίδια!!

Νο 2. φωτ. απόκομμα εφημερίδας

Προηγούμενες αναρτήσεις