Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Εστίες διαφθοράς οι δήμοι

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 22-09-2018 09:30:26 am | από nskarmoutsos

Οι δήμοι και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν τις κύριες εστίες διαφθοράς στον δημόσιο τομέα για ακόμα μία χρονιά, όπως προκύπτει από την Εκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για το 2017, ενώ οι περισσότερες παρανομίες-παρατυπίες εντοπίστηκαν έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν αναθέσεις έργων, προμήθειες, σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, δόμηση και χωροταξία, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αδειών σε καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, όπως επεσήμανε κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΕΔΔ, καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Δημοσθένης Κασσαβέτης, από τους 60 συνολικά ελέγχους περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2015-2017, προέκυψαν συνολικά 13 εκατομμύρια ευρώ που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα των ελεγχθέντων.

To 2017, στο ΣΕΕΔΔ υποβλήθηκαν 2.805 καταγγελίες από τις οποίες εξετάστηκαν 1.567, 1.046 τέθηκαν στο αρχείο, εκδόθηκαν 440 εντολές ελέγχου, ενώ 81 καταγγελίες καταχωρίστηκαν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για να συσχετιστούν με ομοειδείς τους. Από τους 324 ελέγχους -επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν, η πλειοψηφία τους (68,83%) προέκυψε μετά καταγγελία πολίτη. Πάνω από το 54% των ελέγχων διενεργήθηκε σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις τους για θέματα που αφορούσαν κυρίως σε υποθέσεις ανάθεσης έργων, προμηθειών, σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, δόμηση και χωροταξία καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αδειών σε καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος.

Οπως προκύπτει από τις προτάσεις που συνέταξε το ΣΕΕΔΔ προς τους αρμόδιους φορείς, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αναδείχθηκαν το πρόβλημα των παρανομιών (26,30% των προτάσεων) αλλά και το πολύπλοκο των διοικητικών διαδικασιών στο Δημόσιο (47,41%).

Περαιτέρω, ως προς τις πειθαρχικές ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, σε μία στις τρεις υποθέσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υφίστανται παρανομίες ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης. Πάνω από το 55% των λειτουργών για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης προέρχεται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις τους. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι για ποσοστό άνω του 30% των αιρετών που ελέγχθηκαν, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. Οι περισσότεροι αιρετοί (81) για τους οποίους διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το προσωπικό τους προέρχονται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Πειθαρχικά όργανα

Πολλά προβλήματα εντόπισε το ΣΕΕΔΔ και ως προς τη λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι μονομελή πειθαρχικά όργανα παραπέμπουν ελάσσονος σημασίας πειθαρχικές υποθέσεις σε ανώτερα συλλογικά, μεταθέτοντας την πειθαρχική τους αρμοδιότητα, αλλά και περιπτώσεις μονομελών πειθαρχικών να επιβάλουν ποινές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες.

Τα συχνότερα πειθαρχικά παραπτώματα που αποδίδονται σε υπαλλήλους αφορούν αμέλεια-ατελή εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, παράβαση καθήκοντος, αναξιοπρεπή συμπεριφορά, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως προς τις προθεσμίες, σπάνια τηρείται το εικοσαήμερο που προβλέπει ο νόμος εντός του οποίου τα πειθαρχικά όργανα οφείλουν να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης υπαλλήλου σε περίπτωση που υπάρχει και ποινική δίωξη εις βάρος του.

Ποια είναι τα προβλήματα των πολιτών

Η αγενής συμπεριφορά, η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η κακοδιοίκηση και οι χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το ΣΕΕΔΔ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι παραπάνω απαντήσεις με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άνδρες (62%), δημόσιοι υπάλληλοι (41,37%), πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης (72,16%), ηλικίας άνω των 41 ετών (72,91%). Το 89,07% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι γνωρίζει το ΣΕΕΔΔ και το 64,5% έχει θετική άποψη για το έργο του. Ως προς τους τομείς που θα πρέπει να επικεντρώσει τη δράση του το Σώμα, οι ερωτηθέντες ιεράρχησαν ως πρώτο την Υγεία και μετά τις δημόσιες συμβάσεις και τα έργα, τις άδειες δόμησης και τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Τέλος, 22 δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες των οποίων διενεργήθηκε έλεγχος από το ΣΕΕΔΔ χαρακτήρισαν τον έλεγχο «εύστοχο και αποτελεσματικό», 10 έναν «έλεγχο ρουτίνας» και 5 «άστοχο και αναποτελεσματικό».

Πηγή: kathimerini.gr

Αιτήματα του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Πόρτες» προς τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 19-08-2018 04:07:21 pm | από nskarmoutsos

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΟΡΤΕΣ"

Μελιγού Κυνουρίας

Τηλ.: 6972747568

Άστρος 20 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣ: Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Κοινοποίηση: 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2. Πρόεδρο Δ.Δ. Μελιγούς    

Για πολλοστή φορά επανερχόμαστε στα κυριότερα αιτήματα των μελών του συλλόγου μας, που απασχολούν την περιοχή και εκκρεμούν επί σειρά ετών, αφού οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την επίλυσή τους.

 1. Χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι η επέκταση του δημοτικού φωτισμού κατά μήκος της παραλιακής οδού από Π. Άστρος μέχρι τις τελευταίες κατοικίες μετά το πέτρινο λιμάνι, καθώς και από την διασταύρωση της οδού Μελιγού - Πόρτες προς τον Ι.Ν. Αγ. Αναστασίας.
 2. Διάνοιξη και καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων που διασχίζουν την περιοχή μας για την αποφυγή πιθανών πλημμυρών και τις εκ των υστέρων έρευνες για καταλογισμό ευθυνών.
 3. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον δρόμο που συνδέει την Μελιγού με την παραλία δημιουργεί κινδύνους για τους περαστικούς. Θα μπορούσε ο Δήμος να επιβάλει την κοπή 2-3 ελαιοδέντρων και ο σύλλογός μας να συμμετάσχει στην αποζημίωση των ιδιοκτητών.
 4. Η τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών είναι επιτακτική και πάντα επίκαιρη, αφού μετά τις τελευταίες πυρκαγιές, με τα τραγικά αποτελέσματα, οι συνειρμοί που κάνουν οι κάτοικοι με τις ελλείψεις  στην περιοχή μας είναι αναπόφευκτοι.

Κύριοι,

Τα παραπάνω δεν είναι προσωπικά αιτήματα των μελών του συλλόγου, αλλά χρόνια προβλήματα του τόπου μας και η επίλυσή τους θα βελτίωνε κατά πολύ, την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών, την αποφυγή πλημμυρών και την ευχερέστερη αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο Γενικός Γραμματέας                                                        Ο Πρόεδρος

     Ιωάννης Μαγκλής                                                       Ιωάννης Νικολέτος

                            

Κατατέθηκε στη Βουλή ο «Κλεισθένης Ι»: Απλή αναλογική σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 05-07-2018 08:58:15 am | από nskarmoutsos

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι κάτωθι:

Απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Από τις διατάξεις του 378 σελίδων νομοσχεδίου ξεχωρίζει η πρόβλεψη για καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές και θα διεξάγονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου (οι προσεχείς θα διεξαχθούν στις 13 Οκτωβρίου), ενώ η διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου επανέρχεται στην τετραετία από πενταετία που ήταν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, αντί του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς διαβούλευση.

Ρυθμίσεις του «Κλεισθένης Ι»

Από το τελικό κείμενο, επίσης, απουσιάζει η πρόβλεψη για ένταξη του Πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων (όπως η καθαριότητα και ο οδοφωτισμός), εξαιτίας ενστάσεων που διατύπωσαν αιρετοί κυρίως δήμοι της περιφέρειας.

Ο «Κλεισθένης» περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για την ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με την προκήρυξη δημοψηφισμάτων ανά δήμο και ανά περιφέρεια για τοπικά ζητήματα.

Ο θεσμός του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» και δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αντικαθίσταται από τον Δημοτικό και Περιφερειακό Διαμεσολαβητή, για τον οποίο αφιερώνονται 23 άρθρα.

Οι δήμοι διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας.

Για την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι - ΚΑΠ) δεν θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία, αλλά και άλλα κριτήρια όπως το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές, η δημογραφική τάση κ.λπ.

Μετά από σχετική γνώμη του Συνηγόρου του Πολίτη, το νομοσχέδιο περιέχει διάταξη, που προβλέπει την διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Επίσης, ο δήμος Καλαμπάκας μετονομάζεται σε Μετεώρων και ο δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου σε Καμένων Βούρλων.

Το νομοσχέδιο συμπληρώνεται με ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, καθώς και διατάξεις για την ταχύτερη απονομή ιθαγένειας και πολιτογράφησης.

Δεσμεύσεις ΑΦΜ από δήμους για κλήσεις και οφειλές

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 03-07-2018 10:11:51 am | από nskarmoutsos

Οι δήμοι έχουν δεσμεύσει ΑΦΜ με ληξιπρόθεσμες οφειλές από απλήρωτες κλήσεις, ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης και δημοτικά τέλη και οι φορολογούμενοι  αυτοί δεν μπορούν ούτε να εισπράξουν την επιστροφή του φόρου που προέκυψε από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, ούτε να αποκτήσουν φορολογική ενημερότητα.

Οι δήμοι στέλνουν στις ΔΟΥ τα στοιχεία των οφειλετών που δεν πληρώνουν, δίνοντας παράλληλα εντολή για μπλοκάρισμα της φορολογικής ενημερότητας. Ουσιαστικά αποτελεί μέτρο που λαμβάνουν οι δήμοι για να εισπράξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ετσι όσοι δεν πληρώσουν ή δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ενώ η χαριστική βολή για τους οφειλέτες των δήμων έρχεται με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς κινητών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων.

Σύμφωνα μάλιστα με "Τα Νέα, "οι δήμοι έχουν μπει ήδη για τα καλά στον χορό των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Εκτός από εκποιήσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, άρχισαν να βγάζουν στο ηλεκτρονικό σφυρί και ακίνητα. Για να ενεργοποιηθεί ξανά ο ΑΦΜ και να μπορέσει ο φορολογούμενος να εισπράξει την επιστροφή φόρου που δικαιούται, θα πρέπει πρώτα να περάσει από τον δήμο όπου έχει την οφειλή. Εκεί έχει δύο επιλογές: είτε να εξοφλήσει εξ ολοκλήρου το χρέος του είτε να το ρυθμίσει σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις. Εφόσον τακτοποιήσει την οφειλή, ο δήμος χορηγεί βεβαίωση για άρση της δέσμευσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, την οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος στην Εφορία του, προκειμένου να ξεμπλοκάρει ο ΑΦΜ και να λάβει την επιστροφή φόρου ή φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων για τον διακανονισμό της οφειλής, η ρύθμιση καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα".

Πηγή: elefteriaonline.gr

954 προσλήψεις στους δήμους όλης της χώρας

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 11-05-2018 10:48:40 am | από nskarmoutsos

Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 954 νέων υπαλλήλων σε δήμους της χώρας έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκριτική απόφαση έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και αναμένεται πλέον να εκδοθούν οι προκηρύξεις.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας από 8 έως 12 μήνες.

Τις αμέσως προσεχείς μέρες θα εκδοθούν σταδιακά οι προκηρύξεις.

 • Η διαδικασία του διαγωνισμού προβλέπει τα εξής:
 • Έγκριση θέσεων από το υπ. Εσωτερικών (βρισκόμαστε σε αυτή την φάση)
 • Αποστολή εγκριτικής απόφασης στο ΑΣΕΠ
 • Δημιουργία προκήρυξης από τους φορείς
 • Έγκριση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ
 • Έκδοση προκήρυξης – Υποβολή αιτήσεων

Πηγή: enikos.gr

Καθορισμός παραλίας ανατολικά του Νησιού Παραλίου Άστρους

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 04-05-2018 03:27:26 pm | από nskarmoutsos

Νο 1

Σύμφωνα με έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ καθορίζεται παραλία πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά (φωτ. Νο 1) ανατολικά του Νησιού Παραλίου Άστρους, από το λιμάνι μέχρι τη παραλία Ατσίγγανος. Δείτε εδώ http://astrosparalio.gr/uploads/pdf/paralia_perimetrika_nisiou_p.astrous.pdf το προαναφερόμενο έγγραφο.

Σ.Σ: Ο καθορισμός της παραλίας, πιθανόν, έγινε για τη χάραξη Περιπατητικού Μονοπατιού, από το Φάρο μέχρι τον Ατσίγγανο.

(Φωτ. Νο 2-9 η βόρεια και ανατολική παραλιακή διαδρομή του Νησιού από το Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους έως τη παραλία Ατσίγγανος)

Νο 2

Νο 3

Νο 4

Νο 5

Νο 6

Νο 7

Νο 8

Νο 9

Η διετής αδράνεια πολλών Δήμων θέτει σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των πολιτών στους δασικούς χάρτες

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 04-05-2018 08:59:41 am | από nskarmoutsos

Με αφορμή το γεγονός ότι σε 13 ημέρες κλείνει η δυνατότητα των Δήμων να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα οικιστικά περιγράμματα στους δασικούς χάρτες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε χθες νέα επιστολή προς τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Στην επιστολή ο Αναπληρωτής Υπουργός διευκρινίζει προς τους Δήμους ότι η υποχρέωσή τους αυτή ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016 και παρόλα αυτά έχουν δοθεί πολλαπλές παρατάσεις. Άρα για τα όποια προβλήματα που θέτουν οι Δήμοι, υπήρχε ξεκάθαρα επαρκές χρονικό περιθώριο για να αντιμετωπιστούν κατά το προηγούμενο διάστημα. Σε καμία περίπτωση η καθυστέρηση των Δήμων να στείλουν τα στοιχεία δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης ή μη εφαρμογής των δασικών χαρτών.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η αποστολή των στοιχείων αποτελεί, πέρα από νομοθετική και συνταγματική υποχρέωση, εξυπηρέτηση ουσιαστικών αναγκών και δικαιωμάτων των δημοτών τους, τα οποία τίθενται σε αμφισβήτηση σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν την υποχρέωσή τους, εγκαίρως, στις 15 Μαΐου 2018.

Κατά τα άλλα, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά ότι σύμφωνα με το νόμο 3889/2010 οριοθετούνται από τους Δήμους τα παρακάτω περιγράμματα:

 • Από την Υπηρεσία Δόμησης τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2α άρθρου 23)
 • Από την ίδια υπηρεσία τυχόν άλλα σχέδια πόλης του Δήμου (παρ. 2β άρθρου 23)
 • Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οικιστικές πυκνώσεις (παρ. 4 άρθρου 23) μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κλείνει την επιστολή, για μια ακόμα φορά, ζητώντας από τους Δημάρχους την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαΐου 2018 είναι καθορισμένη νομοθετικά και δεν τροποποιείται με Υπουργική Απόφαση, ενώ τους ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο ίδιος προσωπικά είναι στη διάθεσή τους για να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο.

ΔΗΜΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1.      ΑΒΔΗΡΩΝ

2.      ΑΡΡΙΑΝΩΝ

3.      ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

4.      ΘΑΣΟΥ

5.      ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

6.      ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

7.      ΜΥΚΗΣ

8.      ΝΕΣΤΟΥ

9.      ΞΑΝΘΗΣ

10.   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

11.   ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

12.   ΣΟΥΦΛΙΟΥ

13.   ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14.   ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

15.   ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

16.   ΑΘΗΝΑΙΩΝ

17.   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

18.   ΑΧΑΡΝΩΝ

19.   ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

20.   ΒΥΡΩΝΟΣ

21.   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

22.   ΖΩΓΡΑΦΟΥ

23.   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

24.   ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

25.   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

26.   ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

27.   ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

28.   ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

29.   ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

31.   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

32.   ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

33.   ΣΠΕΤΣΩΝ

34.   ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

35.   ΦΥΛΗΣ

36.   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

37.   ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

38.   ΛΗΜΝΟΥ

39.   ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

40.   ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

41.   ΑΓΡΙΝΙΟΥ

42.   ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

43.   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

44.   ΑΡΤΑΙΩΝ

45.   ΘΕΡΜΟΥ

46.   ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

47.   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

48.   ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

49.   ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

50.   ΓΡΕΒΕΝΩΝ

51.   ΔΕΣΚΑΤΗΣ

52.   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

53.   ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

54.   ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

55.   ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

56.   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

57.   ΖΗΡΟΥ

58.   ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

59.   ΚΕΡΚΥΡΑΣ

60.   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

61.   ΠΑΡΓΑΣ

62.   ΣΟΥΛΙΟΥ

63.   ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

64.   ΑΡΓΙΘΕΑΣ

65.   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

66.   ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

67.   ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

68.   ΣΚΙΑΘΟΥ

69.   ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

70.   ΖΑΚΥΝΘΟΥ

71.   ΙΘΑΚΗΣ

72.   ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

73.   ΛΕΥΚΑΔΑΣ

74.   ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

75.   ΠΑΞΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

76.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

77.   ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

78.   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

79.   ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

80.   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

81.   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

82.   ΝΑΟΥΣΑΣ

83.   ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

84.   ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

85.   ΠΑΙΟΝΙΑΣ

86.   ΣΕΡΡΩΝ

87.   ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

88.   ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

89.   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

90.   ΑΜΑΡΙΟΥ

91.   ΑΝΩΓΕΙΩΝ

92.   ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

93.   ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

94.   ΒΙΑΝΝΟΥ

95.   ΓΑΥΔΟΥ

96.   ΓΟΡΤΥΝΑΣ

97.   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

98.   ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

99.   ΚΙΣΣΑΜΟΥ

100.                    ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

101.                    ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

102.                    ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

103.                    ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

104.                    ΠΛΑΤΑΝΙΑ

105.                    ΡΕΘΥΜΝΗΣ

106.                    ΣΗΤΕΙΑΣ

107.                    ΣΦΑΚΙΩΝ

108.                    ΦΑΙΣΤΟΥ

109.                    ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

110.                    ΑΜΟΡΓΟΥ

111.                    ΑΝΑΦΗΣ

112.                    ΑΝΔΡΟΥ

113.                    ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

114.                    ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

115.                    ΘΗΡΑΣ

116.                    ΙΗΤΩΝ

117.                    ΚΑΡΠΑΘΟΥ

118.                    ΚΑΣΟΥ

119.                    ΚΥΘΝΟΥ

120.                    ΛΕΙΨΩΝ

121.                    ΜΕΓΙΣΤΗΣ

 122.                    ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 123.                    ΝΙΣΥΡΟΥ

124.                    ΠΑΡΟΥ

125.                    ΡΟΔΟΥ

126.                    ΣΕΡΙΦΟΥ

127.                    ΣΙΚΙΝΟΥ

128.                    ΤΗΛΟΥ

129.                    ΤΗΝΟΥ

130.                    ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

131.                    ΧΑΛΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

132.                    ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

133.                    ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

134.                    ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

135.                    ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

136.                    ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

137.                    ΝΕΜΕΑΣ

138.                    ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

139.                    ΑΓΡΑΦΩΝ

140.                    ΑΛΙΑΡΤΟΥ

141.                    ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

142.                    ΔΕΛΦΩΝ

143.                    ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

144.                    ΔΩΡΙΔΟΣ

145.                    ΛΕΒΑΔΕΩΝ

146.                    ΛΟΚΡΩΝ

147.                    ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πηγή: dasarxeio.com

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για το πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» - Θεσπίζεται η απλή αναλογική

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 28-04-2018 09:25:54 am | από nskarmoutsos

Με κυρίαρχο στοιχείο τη θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»), δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ενώ απεστάλη στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Με βάση το νέο εκλογικό σύστημα που εισάγει, το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (α' γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.

«Θεσπίζεται το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», αναφέρει το υπουργείο.

Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα  πραγματοποιηθεί στις 13 και 20 Οκτωβρίου 2019, αντί για τον Μάιο του ίδιου έτους και ως εκ τούτου αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές. Η διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου επανέρχεται στα τέσσερα έτη, αντί για την πενταετία που ισχύει με τον «Καλλικράτη».

Σύμφωνα με το ν/σ οι δήμοι διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

 1. Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. .
 2. Μεγάλοι ηπειρωτικοί δήμοι και πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.
 3. Μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων.
 4. Μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
 5. Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων.
 6. Μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπου υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους.

Παράλληλα, αποσυνδέεται η εποπτεία των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενισχύονται οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος.

Το ίδιο νομοσχέδιο που διαρθρώνεται σε 237 άρθρα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση.

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης αναμένεται ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00.

Πηγή: naftemporiki.gr

Οι δήμοι μπαίνουν σε πρόγραμμα για μια «Ελλάδα χωρίς αδέσποτα»

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 31-03-2018 09:07:11 am | από nskarmoutsos

Σε μια «Ελλάδα χωρίς αδέσποτα» στοχεύει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, Dogs' Voice μέσα από το πρόγραμμα που εφαρμόζει σε δήμους εντός και εκτός Αττικής.

Όπως δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο η Έλενα Δέδε, υπεύθυνη επικοινωνίας «στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τεχνογνωσία στους δήμους, για την προώθηση των υιοθεσιών, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εισροή ιδιωτικών επενδύσεων σε κάθε δήμο προκειμένου να γίνουν στοχευμένα κάποιες στειρώσεις».

Το πρόγραμμα αστικής πανίδας αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εφαρμόζεται ήδη στον Άλιμο, την Ελευσίνα και το δήμο Σπάτων- Αρτέμιδας, ενώ από την καινούργια χρονιά ήδη έχουν ενταχθεί κι άλλοι δήμοι όπως η Γλυφάδα και το Κορωπί. «Το πρόγραμμά μας έχει πέντε πυλώνες, όπως η ψηφιοποίηση όλου του αρχείου και μητρώου των αδέσποτων του δήμου, το δεύτερο έχει να κάνει με την δήλωση δεσποζόμενων ζώων προκειμένου να βοηθάμε τους δημότες στο να τους θυμίζουμε τον ιατρικό έλεγχο του κατοικίδιού τους, να τους επιδοτούμε στειρώσεις, είτε να γίνεται τοποθέτηση ηλεκτρονικού τσιπ, το τρίτο κομμάτι είναι οι υιοθεσίες και φιλοξενίες αδέσποτων ζώων του δήμου, το τέταρτο μέρος είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού που κάνουμε σε σύμπραξη με τις ζωοφιλικές ενημερώσεις σχολείων και ο τελευταίος πυλώνας είναι οι εκδηλώσεις που κάνουμε με ένα πρόγραμμα στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων» αναφέρει η κ. Δέδε.

Υπογραμμίζει ότι ήδη οι άνθρωποι της ...φωνής των σκύλων «που δεν είναι μόνο των σκύλων τελικά αλλά και της γάτας» βρίσκονται σε επαφή και σε συνεννόηση και με τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις του κάθε δήμου όπου γίνεται ξεχωριστή μελέτη. «Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε αδέσποτα καθώς υπάρχουν πιο αυξημένα επίπεδα ευαισθητοποίησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κι η αύξηση των καταγγελιών, αν και υπάρχει ακόμη "ο νόμος της σιωπής" στις μικρές κλειστές κοινωνίας που κανείς δεν βγαίνει να πει ποιος το έκανε καθώς υπάρχει φόβος» επισημαίνει η κ. Δέδε.

«Φοβούνται το προφίλ ενός ανθρώπου που μπορεί να βασανίζει ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα ότι μπορεί να κάνει κακό και σε άνθρωπο. Το αισιόδοξο είναι ότι για τις περιπτώσεις που φτάνουν στο δικαστήριο υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να φέρνει ενώπιον δικαιοσύνης αυτούς τους ανθρώπους», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τι είναι το Dogs' Voice

«Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015. Έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων αγγελιών υιοθεσίας αδέσποτων ζώων στη χώρα, µε περισσότερες από 809 οργανικές υιοθεσίες. Έχουμε καταφέρει να κινητοποιηθούν 480 ιδιώτες δωρητές, παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 78 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τράπεζα φαρμάκων για να καλύψει δαπανηρές θεραπείες αδέσποτων ζώων» τονίζει η κ. Δέδε και συμπληρώνει τις δράσεις του οργανισμού.

«Ο οργανισμός μας έχει προσφέρει περισσότερα από 700 κιλά ξηράς τροφής σε καταφύγια αδέσποτων ζώων σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήσαμε ομάδα νομικής υποστήριξης για κακοποιήσεις ζώων, ενώ έχουμε ολοκληρώσει πανελλαδικές καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων».

«Θεωρούμε ότι μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα, με πολίτες που σέβονται τα ζώα και τα δικαιώματά τους είναι εφικτή. Τώρα πλέον οι πολίτες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και στα περιστατικά κακοποίησης και βίας σε ζώα γι αυτό και καταγράφονται περισσότερες καταγγελίες» αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Δέδε.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Προηγούμενες αναρτήσεις