Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Σχολικό έτος 2017-2018: Καμία αλλαγή για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 04-07-2017 04:39:10 pm | από nskarmoutsos

(Φωτ. Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους)

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων προβλέπονται σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών που ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Για την Αρκαδία, δεν προβλέπεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Αλλαγές σε σχολεία στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 30-11-2016 02:49:46 pm | από nskarmoutsos

Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Αρκαδίας και η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Αρκαδίας, µε τα υπ’ αριθµούς 6733α/9-11-2016 και 6873/17-11-2016 έγγραφά τους αντίστοιχα, γνωρίζουν στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ότι δεν θα προτείνουν καµία µεταβολή σχολικών µονάδων του ∆ήµου.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο κι εκεί αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει δεκτή η εισήγηση, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την συζήτηση του θέµατος, στο σύνολό της και προτείνουν στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, τα παρακάτω :

  1. Την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας µε τίτλο «Νηπιαγωγείο Αγίου Πέτρου», µε έδρα την Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου.
  2. Την οργανική µεταβολή του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ολιανών από τριθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο σε τετραθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο.
  3. Την οργανική µεταβολή του ∆ηµοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους από τετραθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο σε πενταθέσιο.
  4. Την συνέχιση της λειτουργίας όλων των άλλων Σχολικών Μονάδων του ∆ήµου µας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρίς καµία µεταβολή.
  5. Την κατάργηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Μελιγούς.

Η απόφαση λήφθηκε μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Καµπύλη Γεωργίου, Παινέση Γρηγορίου, Κορδονούρη Μεταξίας, Αρφάνη Αλέξιου, Γιοβά Ιωάννη, Καµπύλη Άγγελου και Αδάµη Παναγιώτη.

Όλα τα πρακτικά της συνεδρίασης, διαβάστε ΕΔΩ.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Επαναπροσδιορίζονται οι σχολικές περιφέρειες των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 05-11-2015 08:14:47 pm | από nskarmoutsos

  1. Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό διαβιβαστικό.
  2. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόταση του Διευθυντή Διεύθυνσης Π. Ε. Αρκαδίας.

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την κατανομή χρηματοδοτήσεων

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 13-02-2015 10:01:33 am | από nskarmoutsos

Σε διαμαρτυρία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και συγκεκριμένα των σχολείων Γυμνασίου Άστρους, Γενικού Λυκείου Άστρους, Επαγγελματικού Λυκείου Άστρους και Γυμνασίου Αγίου Ανδρέα, καθώς όπως αναφέρουν και στην ακόλουθη επιστολή το ποσοστό χρηματοδότησης των σχολείων Δευτεροβάθμιας είναι μόνο 10% έναντι 90% της χρηματοδότησης η οποία κατανέμεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έτσι με στόχο να διασφαλίσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τους και να προστατεύσουν τους μαθητές τους, συνέταξαν την διαμαρτυρία που ακολουθεί.

Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  ορίστηκε, το 2011, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Δημοτικού Συμβουλίου σε ποσοστό 55% στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 45% στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τους τον αριθμό των μαθητών, τις  πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων και όλα εκείνα τα κριτήρια τα οποία αναλυτικά καθορίζει το σχετικό ΦΕΚ,  ως προς την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Μετά την αναπροσαρμογή του ποσοστού κατανομής των  χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (αρ. 4/2014 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αρ. 63/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου), όπου το ποσοστό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μειώθηκε από 45% σε 30% και αυξήθηκε από 55% σε 70%  το αντίστοιχο ποσοστό κατανομής χρηματοδότησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να «καλυφθούν οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», δεχθήκαμε, αν και με διαμαρτυρίες, την απόφαση αυτή, αφού σύμφωνα με τους εισηγητές και υπευθύνους η ισχύς της θα είχε προσωρινό χαρακτήρα.

Και ενώ αναμέναμε τον αναπροσδιορισμό του ποσοστού κατανομής χρηματοδότησης και την αποκατάσταση της «αδικίας», έκπληκτοι ενημερωθήκαμε πως η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  με την αρ.4/2015  Απόφασή της και η οποία επικυρώθηκε με την αρ 22/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβησαν στην αναπροσαρμογή του ποσοστού κατανομής χρηματοδότησης, ορίζοντας το 10% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 90% στην Πρωτοβάθμια, με το σκεπτικό ότι  «οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όχι μόνο δε μειώθηκαν αλλά αντίθετα αυξήθηκαν».

Επειδή η απόφαση αυτή όχι μόνο προσβάλλει, αλλά διαταράσσει αυθαίρετα και υπέρμετρα την απρόσκοπτη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής μας, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία, την ανησυχία και τον προβληματισμό μας  για το μέλλον των Σχολείων μας, θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα προς κάθε υπεύθυνο και αρμόδια αρχή:

-Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αγνοούν ή παραβλέπουν  το ΦΕΚ 318/2011-αρ.8440, με βάση το οποίο «η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως  τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών;

-Με βάση το παραπάνω ΦΕΚ, αλλά και τις υπαρκτές, πραγματικές ανάγκες των Σχολείων, από πού απορρέει η διαπίστωση πως οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αυξημένες σε σύγκριση με εκείνες της Δευτεροβάθμιας και σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, τι άλλαξε ή προστέθηκε που δημιουργεί τις αυξημένες αυτές ανάγκες και πως εξειδικεύονται αυτές, όταν μάλιστα τα τελευταία χρόνια  έκλεισαν και δε λειτουργούν πλέον σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει μειωθεί ο αριθμός τους;

-Γιατί για ένα πρόβλημα που αφορά την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Παιδείας, ως προς το μέγεθος του χρέους- κενού, το χρόνο και τον τρόπο που αυτό δημιουργήθηκε, αντί να αναζητηθεί μία λογική λύση, στην πραγματικότητα μεταφέρεται το πρόβλημα στα Σχολεία μας;

-Ποιο είναι το πραγματικό αποθεματικό της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από το οποίο κάποιοι επίσημα προτείνουν να καλύψουμε τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων μας;

Σεβόμαστε απόλυτα κάθε μαθητή και κάθε Σχολική μονάδα και ουδεμία ανταγωνιστική διάθεση έχουμε έναντι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το κάθε όμως Σχολείο λειτουργεί και ως μία αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα και δεν υπάρχει η γενικευμένη και συλλογική ευθύνη των Σχολείων.

Γνωρίζουμε ότι στις Σχολικές μας μονάδες τη διαχείριση των οικονομικών πόρων ασκούν οι Διευθυντές των Σχολείων μας, υπό την έγκριση και εποπτεία των Συλλόγων μας, και μέχρι σήμερα, παρά τη σημαντική μείωση των εσόδων, χάρη στον ορθολογισμό και τη χρηστή διαχείριση πετύχαμε την απρόσκοπτη λειτουργία και την απουσία προβλημάτων.

Ως εκπαιδευτικοί,  που έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων μας και να προστατεύσουμε τους μαθητές μας, αρνούμαστε να αποδεχθούμε την απόφαση αυτή, δεν κατανοούμε το σκεπτικό, δεν αντιλαμβανόμαστε τη λογική της.

Τέλος, κλείνοντας εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το αν τα μέλη των Επιτροπών  Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας υφίστανται για να υπερασπίζονται και να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολείων, ως εκ της θέσεώς τους έχουν δικαίωμα, υποχρέωση και ευθύνη, ή λειτουργούν με διαφορετικά κίνητρα και κριτήρια;

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:  

Γυμνασίου Άστρους

Γενικού Λυκείου Άστρους

Επαγγελματικού Λυκείου Άστρους

Γυμνασίου Αγίου Ανδρέα

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού Έτους 2015-2016

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 04-02-2015 02:05:55 pm | από nskarmoutsos

Δείτε εδώ το πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 1/2015 και με ΘΕΜΑ: « Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016»,  της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.

Διακοπή μαθημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, λόγω παγετού και χιονόπτωσης

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 03-02-2015 09:59:20 am | από nskarmoutsos

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου, λόγω παγετού και χιονόπτωσης. Η διακοπή των μαθημάτων ισχύει για την 3η Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

808.633 ευρώ για τη μεταφορά μαθητών στην Αρκαδία

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 10-10-2014 06:18:21 pm | από nskarmoutsos

Από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» κατανέμεται συνολικό ποσό 30.753.786,39€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, για εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014.

Στην Αρκαδία θα δοθεί το ποσό των 808.633,46 ευρώ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 573.141,91
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 808.633,46
Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 320.675,32
Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 634.116,65
Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 120.900,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.457.467,34

Τροπολογία για την καταβολή της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών μέχρι να συναφθεί η σύμβαση

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 07-10-2014 09:12:11 am | από nskarmoutsos

Τροπολογία με την οποία καλύπτεται μεταβατικά το οικονομικό πρόβλημα της μη έγκαιρης σύναψης σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι δαπάνες για μεταφορά μαθητών που γίνονται από την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς, και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους δύο μήνες, καταβάλλονται και εξοφλούνται νομίμως εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώσει με σχετική πράξη την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης μεταφοράς που θα συναφθεί για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πόσα χιλιόμετρα απόστασης απαιτούνται για δωρεάν μεταφορά μαθητών

Κατηγορία Παιδεία | Αναρτήθηκε 02-10-2014 09:11:16 am | από nskarmoutsos

Oι αποστάσεις από τις οποίες απέχουν οι κατοικίες των μαθητών από τις σχολικές τους μονάδες, τους ώστε να δικαιούνται δωρεάν μεταφορά, καταγράφονται στο ΦΕΚ 1449/2013.

Τόσο στο ΦΕΚ, όσο και απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή, παρουσιάζονται οι  χιλιομετρικές αποστάσεις ανά τύπο σχολείου.

Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως ισχύει.

Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενες αναρτήσεις