Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Στο «ναρκοπέδιο» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 12-02-2018 09:58:47 am | από nskarmoutsos

Μέσα σε έναν λαβύρινθο νομοθετικών ρυθμίσεων, χωρίς κωδικοποίηση, με ασάφειες, κενά και αντιφάσεις η Τοπική Αυτοδιοίκηση με φτωχή στελέχωση, ανεπαρκείς υποδομές και πόρους καλείται να αντιμετωπίσει όλα τα συμπτώματα δυσλειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να υπηρετήσει ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Τις περισσότερες φορές δεν τα καταφέρνει.

Οι δημότες δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στα ίδια αγαθά ή στις ίδιες υπηρεσίες, πολλές φορές ακόμα και μέσα στον ίδιο δήμο, ενώ αυθαίρετοι φορολογικοί και πολεοδομικοί νόμοι λειτουργούν πάντοτε σε βάρος του δημότη. Από την άλλη πλευρά, οι υποδομές και οι υπηρεσίες πολλών δήμων - ακόμα και των μεγάλων - αποτυγχάνουν στο να κατανείμουν δίκαια τα βάρη. Αδυνατούν ακόμα και να εισπράξουν. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει χρήματα από παραβάσεις εδώ και μία 20ετία και υπάρχουν άλλοι που απαιτούν από πολίτες χρέη τα οποία δεν έχουν επαρκώς βεβαιωθεί.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προέρχονται από την ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα «Εσοδα των Δήμων και το Κράτος Δικαίου» που παρουσιάστηκε την Παρασκευή 9.2.2018 στη Θεσσαλονίκη. Αναζητώντας τις ρίζες των παθογενειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης τις απέδωσε στις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις και στις αποσπασματικές παρεμβάσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

«Στη διαδρομή των τελευταίων 20 ετών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας κλήθηκε να προσαρμόσει τις δομές, λειτουργίες και υπηρεσίες της στις προβλέψεις πολλαπλών, άλλοτε περισσότερο ολοκληρωμένων αλλά συνήθως εξαιρετικά αποσπασματικών, θεσμικών μεταρρυθμίσεων» δήλωσε ο κ. Ποττάκης. «Οι φορείς της κλήθηκαν επιπλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της μειωμένης και με καθυστερήσεις παρεχόμενης χρηματοδότησης από την κεντρική διοίκηση, πιο έντονα την τελευταία δεκαετία. Ως αντιστάθμισμα, και για τη διασφάλιση της οικονομικής τους επάρκειας και αυτοτέλειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην επιβολή και στην είσπραξη των λοιπών δημοτικών εσόδων, ανταποδοτικών τελών φόρων και προστίμων» συμπλήρωσε.

Ανάμεσα σε δημότες και δήμους

Ο Συνήγορος του Πολίτη βρίσκεται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και μία 20ετία, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή είναι αποδέκτης πάσης φύσεως διενέξεων ανάμεσα σε δήμους και δημότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα 1998-2016 κατατέθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη 207.614 αναφορές, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές αφορούσαν θέματα τα οποία πραγματεύεται η συγκεκριμένη έκθεση. Καθοριστικής σημασίας μάλιστα ήταν η πρόσφατη παρέμβαση του ΣτΠ προς τις δημοτικές αρχές να συμμορφωθούν προς τη νομοθεσία, απαλλάσσοντας από τα δημοτικά τέλη τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Ο Συνήγορος στην επταετία 2010-2017 δέχθηκε χιλιάδες αναφορές με αίτημα τη διαμεσολάβησή του σε δήμους ώστε να απαλλαγούν από τα τέλη καθαριότητας ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και καταστημάτων κλειστών, που η ηλεκτροδότησή τους είχε διακοπεί κι όμως κλήθηκαν να καταβάλουν προσαυξημένα πρόστιμα.

Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι δήμος της Αττικής εισπράττει τέλη καθαριότητας από ιδιοκτήτες ακινήτων κλειστών, μη ηλεκτροδοτούμενων, ενώ γειτονικός δήμος απέχει από την είσπραξη τελών καθαριότητας για ανάλογη περίπτωση ακινήτου.

Οπως επισημαίνεται στην παρούσα έκθεση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση «ασκεί αρμοδιότητα κυριαρχικής διοίκησης και στο πλαίσιο των φορολογικών της εξουσιών οφείλει να ενεργεί αυστηρά εντός των συνταγματικών και νομοθετικών δεσμεύσεων έναντι των πολιτών, με σεβασμό στα περιουσιακά δικαιώματά τους».

Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας

Ωστόσο, όπως αποκαλυπτικά προκύπτει από την έκθεση, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Χαρακτηριστικά:

l Διαπιστώνεται ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας εξαιτίας της διαφοροποίησης του ύψους διαφόρων τελών, με κριτήριο την ιδιότητα του δημότη. Από αναφορές πολιτών προκύπτει ότι πολλοί δήμοι κατά τον καθορισμό των διαφόρων ανταποδοτικών τελών θεσπίζουν υψηλότερα τέλη για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγιά τους, δεν είναι δηλαδή δημότες.

l Υπάρχουν δήμοι που έχουν καθορίσει μειωμένα τέλη κοιμητηρίων, χαμηλότερες συνδρομές για την πρόσβαση σε αθλητικές υπηρεσίες και οικονομικές ελαφρύνσεις από τέλη καθαριότητας, λόγω αναπηρίας, μόνο όμως για τους δημότες του δήμου που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

l Σε περιπτώσεις τελών ύδρευσης υπέρ ΑμεΑ που εξετάστηκαν, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η νομοθετική προτροπή να ισχύουν ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια, πέφτει στο κενό.

l Υπάρχει δήμος που διαμόρφωσε την τιμολογιακή πολιτική του για την υπηρεσία ύδρευσης με κριτήριο τον χρόνο ανέγερσης των ακινήτων που υδροδοτεί χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμιμος λόγος για αυτό. Μια πρακτική που εισάγει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.

Υστερα από διαμεσολάβησή του, ο Συνήγορος κατάφερε πρόσφατα ώστε δήμος της Πελοποννήσου να επεκτείνει την εφαρμογή της απόφασής του, περί απαλλαγής των ΑμεΑ δημοτών του, από τα τέλη καθαριότητας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι δημότες άλλου δήμου και κατοικούν ή διαμένουν στον δήμο αυτόν.

Διακρίσεις και στα κοιμητήρια

Πολλά φαινόμενα παραβίασης κάθε έννοιας νομιμότητας έχουν εντοπιστεί γύρω από την οικονομική διαχείριση των νεκροταφείων από τους δήμους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
l Δήμος επιβάρυνε δημότη, δικαιούχο οικογενειακού τάφου, με ποσό 2.000 ευρώ και πλέον λόγω παράτασης του χρόνου εκταφής, χωρίς ποτέ να τον έχει ενημερώσει για τη σχετική υποχρέωσή του. Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, ο δήμος διέγραψε το πρόστιμο.
l Αλλος δήμος, εντελώς αυθαίρετα, εκχώρησε την αρμοδιότητα διαχείρισης του κοιμητηρίου σε γραφείο τελετών κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, απόφαση που τελικώς ανακλήθηκε.
l Χαρακτηριστική περίπτωση ακραίας υπέρβασης είναι η περίπτωση μεγάλου δήμου που επιβάλλει για κάθε κατασκευή τάφου εργολαβικό δικαίωμα στους εργολήπτες/μαρμαρογλύπτες και εκείνοι με τη σειρά τους το εισπράττουν από τους συγγενείς των θανόντων. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει διευκρινίσει ότι η κατασκευή μνημείου δεν μπορεί να αποτελεί αιτία δημοτικού εσόδου.
Αναφορικά με την είσπραξη των δημοτικών εσόδων, ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι η αυστηρότητα των προστίμων δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση των πολιτών προς τις υποχρεώσεις τους. Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι τα αυστηρά πρόστιμα σπανίως πληρώνονται καθώς οι οφειλές αυτές διαγράφονται μερικώς ή ολικώς.
Ενα άλλο μεγάλο θέμα που «ανοίγει» στην Εκθεσή του ο Συνήγορος είναι ο ανεπαρκής ή πλημμελής έλεγχος νομιμότητας των κανονιστικών αποφάσεων των δήμων. Αν και το υφιστάμενο πλαίσιο προσδιορίζει τον τρόπο εποπτείας των κανονιστικών αποφάσεων, εν τούτοις οι εποπτικοί μηχανισμοί δεν ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα να πλήττεται η αξιοπιστία των θεσμών και να διακυβεύεται η έννοια του Κράτους Δικαίου.

Πηγή: tovima.gr

ΥΠΕΣ-ΑΣΕΠ: 9.000 προσλήψεις στους δήμους -Τον Μάρτιο οι προσωρινοί πίνακες

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 14-11-2017 09:04:53 am | από nskarmoutsos

Περίπου στις 9.000 θα φτάσει ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων που θα προσληφθούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodiokisi.gr, τόσο ο αριθμός των υπαλλήλων, όσο και η διαδικασία των προσλήψεων, «κλείδωσε», σε συνάντηση που είχε την προηγούμενη Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης με την ηγεσία του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα επισκέφθηκε το ΥΠΕΣ, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, μαζί με τη Γενική Διευθύντρια του ΑΣΕΠ και τη Διευθύντρια Προκηρύξεων, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον υπουργό. Στη διάρκεια της συνάντηση καθορίστηκαν οι χρόνοι και οι όροι για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς και ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

Στη βάσει αυτή συμφωνήθηκε να σταλεί άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα εντός της εβδομάδας, το αίτημα από το υπουργείο Εσωτερικών, με το σύνολο των προσλήψεων, ώστε στην συνέχεια να εκδοθεί η σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν αυξήθηκε κατά μεγάλο βαθμό, αφού εγκρίθηκαν όλα τα αιτήματα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, που είχαν υποβάλλει το προηγούμενο διάστημα δήμοι της χώρας που δεν είχαν κάνει αιτήσεις αρχικά.

Στόχος του υπουργείου αλλά και του ΑΣΕΠ είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού. Γι΄ αυτό το λόγο ορίστηκαν υπεύθυνοι τόσο από το υπουργείο, όσο και από το ΑΣΕΠ και καθορίστηκαν ομάδες εργασίας, οι οποίες θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή, ώστε να προωθήσουν τη διαδικασία και να ξεπερνούν τάχιστα, όποια πιθανά προβλήματα υπάρξουν.

Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, επιθυμεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2018 και να έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων. Στους σχεδιασμούς τους υπουργείου είναι η προκήρυξη να βγει στον αέρα μέχρι τα τέλη του χρόνου ή ακόμα και στα μέσα Δεκεμβρίου, ώστε οι προσωρινοί πίνακες να έχουν δημοσιευθεί έως 31 Μαρτίου 2018, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις των “παρατασιούχων”.

Στόχος του ΥΠΕΣ είναι να μην υπάρξει κανένα κενό αφού τον Μάρτιο του 2018, λήγουν και οι ανανεώσεις των συμβάσεων που έγιναν στους συμβασιούχους στην καθαριότητα των ΟΤΑ.

Πηγή: aftodioikisi.gr

«Ελλάς το μεγαλείο σου!!»

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 12-11-2017 09:39:19 am | από nskarmoutsos

Μια απίστευτη γκάφα ενός υπαλλήλου του δήμου Περιστερίου που μάλιστα δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια στάθηκε η αφορμή ώστε η διαδικασία ανάθεσης και διαγωνισμών να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Σε απόφαση σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια αδρανών υλικών στον Δήμο Περιστερίου, δημοσιευμένη στη «Διαύγεια», στην παράγραφο 9.3, που αφορά στην τεχνική και την επαγγελματική ικανότητα του εργολάβου, υπάρχει μια... ασυνήθιστη αναφορά.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια με μια σειρά από όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκόμιση καταλόγου «συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών...».

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, το κείμενο της προκήρυξης διακόπτεται από μία παρένθεση στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το».

Πηγή: topontiki.gr

Έρχονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις στους δήμους

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 18-10-2017 09:37:41 am | από nskarmoutsos

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία θα προσληφθούν 5.000 μόνιμοι στον τομέα καθαριότητας των δήμων. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά τα αιτήματα των δήμων για τους οποίους κρίθηκε αντισυνταγματική η ανανέωση συμβάσεων στους υπαλλήλους που δουλεύουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ο τομέας της καθαριότητας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επεξεργαστεί περίπου το 80% των αιτημάτων και απομένουν λίγοι ακόμα δήμοι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να σταλεί για ΦΕΚ η νέα προκήρυξη. Στελέχη του ΑΣΕΠ εκτιμούν ότι ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να βγει στον αέρα προς το τέλος του 2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΟΤΑ είχαν προθεσμία έως 31/7 προκειμένου να στείλουν τα αιτήματα τους στο υπουργείο.

Ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε 400 νέους υπαλλήλους ενώ περίπου 530 υπαλλήλους έχει αιτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης του νέου προσωπικού οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους με εποχικό προσωπικό.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.Για όλες τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης ζητείται ως μοναδικό προσόν το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι διαφορετική από τις άλλες προκηρύξεις καθώς έχει προβλεφθεί αυξημένα μόρια για όσους έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αναλυτικά σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017 ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επίσης για τις συγκεκριμένες προσλήψεις δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει.

Πηγή: topontiki.gr

Κονδύλιο 65 εκατ. ευρώ για 195 Δήμους, μέσω του Πράσινου Ταμείου

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 11-10-2017 09:18:56 am | από nskarmoutsos

Χρηματοδότηση που αφορά 195 Δήμους της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 65 εκατ. ευρώ, εξασφαλίστηκε μέσω του Πράσινου Ταμείου.
Μάλιστα, έχει γίνει πρόσκληση προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», με προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ.
Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος: ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις σύνθετων αστικών αναπλάσεων, για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και δράσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων, που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών της δημοτικής ενότητας.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, όπως είναι η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων, πεζοδρομίων και σχολικών κτιρίων.
 Οι παραπάνω δράσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.
Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και αφορά την περίοδο 2017-2018. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές προσκλήσεις.
 Η πρώτη εντός του 2017 και η δεύτερη εντός του πρώτου τετραμήνου του 2018. Να σημειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία από τις δύο προσκλήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Πρόγραμμα στη διαδικτυακή σελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Πηγή: real.gr

Διακοπή νερού στο Παράλιο Άστρος

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 26-09-2017 12:54:12 pm | από nskarmoutsos

Διακοπή νερού έχουμε από τις 12.30 στο κεντρικό τομέα του Παραλίου Άστρους.

Λόγω της χθεσινής βλάβης στην τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής των Δολιανών, η επισκευή της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί, παρατηρήθηκε έλλειψη της επάρκειας ύδατος λόγω της διακοπής της λειτουργίας των αντλιοστασίων των υδρογεωτρήσεων.

Εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης της Δ.Κ. Άστρους και των Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Δολιανών, Βερβένων, Ξηροπηγάδου, Κουτρούφων & Μελιγούς θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα της ημέρας.

Ξεπαραδιάζουν τους ΟΤΑ

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 23-09-2017 09:48:24 am | από nskarmoutsos

Καλούνται να καταθέσουν τα χρήματά τους στην ΤτΕ

Τα ταμειακά τους διαθέσιμα καλούνται και πάλι να «παραδώσουν» οι ΟΤΑ και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), ώστε να εξασφαλιστεί η ταμειακή επάρκεια του Ελληνικού κράτους, μετά την εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης. 

Η απόφαση αυτή θυμίζει την άνοιξη του 2015, όταν και τότε είχαν κληθεί οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να παραδώσουν τα ταμειακά διαθέσιμά τους.

Ωστόσο η ΚΕΔΕ, σε αντίθεση με την ΕΝΠΕ, είχε λάβει με ευρεία πλειοψηφία απόφαση να μην μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά των δήμων στην ΤτΕ. 

Η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, με ημερομηνία 13.9.2017, καλεί τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ έως την 29η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους να μεταφέρουν στους ειδικούς λογαριασμούς 250 και 260 πλεονάζοντα κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμα. Όπως διευκρινίζεται, η εγκύκλιος αφορά όσους φορείς «δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες διατάξεις», δηλαδή τις διατάξεις προηγούμενης εγκυκλίου, που ζητούσε την καταγραφή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που «δεν είχαν προβεί σε μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων έως την 15η Ιουνίου 2017».

Η αιτιολόγηση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών σχετίζεται με την έκδοση repos. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημόσιου».

«Με τον τρόπο αυτόν τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, οι οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα και στις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες για διάστημα 15 ημερών» αναφέρεται στην εγκύκλιο. Το δε επιτόκιο ετήσιας απόδοσης στην ΤτΕ προσδιορίζεται στο 3,15%.

Πέραν του επιτακτικού ύφους της εγκυκλίου, οι αιρετοί εκφράζουν έντονη δυσφορία για την κατακλείδα, η οποία αναφέρει ότι «η διατήρηση διαθεσίμων σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών με χαμηλότερη απόδοση από εκείνην που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για τον φορέα».

Πηγή: topontiki.gr

«Λαϊκή Συσπείρωση»: ΧΑΟΣ στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ στη μεταφορά μαθητών, στην δακοκτονία και κουνουποκτονία

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 05-09-2017 12:47:47 pm | από nskarmoutsos

Δελτίο τύπου

  • Με εντέλλεστε Τατούλη προς Οικονομική Επιτροπή και υπηρεσίες, ματαιώνεται στη Μεσσηνία και μπλοκάρεται στη Λακωνία ο διαγωνισμός για την μεταφορά των μαθητών.
  • Καλά πάνε μόνο οι δουλειές κάποιων εργολάβων δημοσίων έργων και ας καταρρέει το επαρχιακό οδικό δίκτυο στη Πελοπόννησο.

Το κουνούπι πάει σύννεφο.

Αν και έχουν διατεθεί 10 εκατομμύρια ευρώ για την κουνουποκτονία στη Πελοπόννησο ΑΕ και σε ιδιώτες εργολάβους, το κουνούπι και η σκνίπα πάει σύννεφο, αφού ψεκασμοί δεν γίνονται. Χτύπησε ακόμα και ο ιός του Δυτικού Νείλου σε Αργολίδα – Κυνουρία με 27 κρούσματα (από τα 28 σε όλη τη χώρα) τα 2 μάλιστα θανατηφόρα.

Καταρρέει η δακοκτονία.

Στα 2/3 των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Πελοποννήσου δεν έχουν αναδειχθεί εργολάβοι για τη δακοκτονία, ή δεν έχουν μπει δακοπαγίδες. Ο πρώτος ψεκασμός χάθηκε.

Οι ελαιοπαραγωγοί κινδυνεύουν για δεύτερη χρονιά να υποστούν μεγάλες απώλειες στη παραγωγή, και η Περιφέρεια πασχίζει να ρίξει αλλού τις ευθύνες στη Κυβέρνηση, τους Δήμους (που βεβαίως έχουν) ακόμα και στους ελαιοπαραγωγούς όπως ανερυθρίαστα έπραξε σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Τατούλης.

Μεθοδεύουν την πλήρη απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη της δακοκτονίας, την  πλήρη ιδιωτικοποίηση, σαν ένα ακόμα μέσο για το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών.

Σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες η μεταφορά των μαθητών.

Δεν νοιάζονται για τους εκατοντάδες μαθητές που μεταφέρουν οι ίδιοι οι γονείς στα σχολεία στην αρχή της χρονιάς, για τα ΑμΕΑ που στοιβάζονται σε ταξί, που γίνεται «μεταφόρτωση»!!! σε διασταυρώσεις, για τους μαθητές που ταλαιπωρούνται ώρες το πρωί περιμένοντας να ανοίξει το σχολείο γιατί το λεωφορείο πρέπει να κάνει και δεύτερο δρομολόγιο, ή περιμένοντας το μεσημέρι για να γίνει ενιαίο δρομολόγιο.

Δεν νοιάζονται αν πληρώνονται τρία λεωφορεία και η μεταφορά γίνεται με ένα, αν κατεβάζουν μαθητές ακόμα και νήπια στη μέση του δρόμου περιμένοντας 15-20 λεπτά για να έρθει άλλο λεωφορείο να τους παραλάβει!!!

Δεν νοιάζονται για την ασφαλή – γρήγορη – άνετη και αξιοπρεπή μεταφορά των μαθητών. Νοιάζονται για τη μείωση του κόστους, τη μείωση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών. Ήδη έχει μειωθεί στο 50%.

Δεν νοιάζονται να πάρει το δρομολόγιο το ταξί που έχει ή μπορεί να έχει έδρα, στα εκατοντάδες ορεινά και απομακρυσμένα χωριά της Πελοποννήσου, νοιάζονται να «ανοίξει ο ανταγωνισμός στη Γκούρα και στη Γορτυνία στο Ζάρακα και στην ορεινή Μεσσηνία». Νοιάζονται σύμφωνα με τις επιταγές του κεφαλαίου της ΕΕ και των Κυβερνήσεων να ανοίξει το τοπίο στη μεταφορά των μαθητών για τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Ακόμα και διεθνείς όπου θα δουλεύουν εξαθλιωμένοι μετανάστες για ένα κομμάτι ψωμί. Αρκεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός όπως λένε.

Γκρίνιες και αντιπαραθέσεις.

Κανέναν δεν πρέπει να ξεγελάσουν οι κόντρες Τατούλη – Σαμαρά, Τατούλη, Νικολάκου – Αλιφέρη, Τατούλη με βουλευτές ΝΔ στη Πελοπόννησο και ΠΑΣΟΚ σε Αρκαδία είναι για το πολιτικό μέλλον της κόρης και όχι για τα λαϊκά προβλήματα. Είναι όλοι ταγμένοι και δουλεύουν για την καπιταλιστική ανάκαμψη και κερδοφορία. Νοιάζονται για τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας γι΄αυτό βλέπουμε τα ανοίγματα Τατούλη προς Σύριζα, που φαίνεται να βρίσκουν ανταπόκριση τουλάχιστον στην υλοποίηση έργων όπως το ΣΔΙΤ για την παράδοση σε ιδιώτες της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Πελοπόννησο.

Οι γκρίνιες και οι αντιπαραθέσεις επιτείνουν τα προβλήματα που γεννά η πολιτική του κεφαλαίου που με συνέπεια υλοποιούν όλοι τους.

Απέναντί τους είναι το ΚΚΕ γι΄αυτό και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Γόντικας ήταν ο μόνος που καταψήφισε αυτές τις επιλογές στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή.   

Οι δήμοι μειώνουν απλήρωτα πρόστιμα με διακανονισμό

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 05-09-2017 11:02:27 am | από nskarmoutsos

Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι ενεργοποιούν τη δυνατότητα που παρέχει νέα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία οφειλέτες τους μπορούν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα. Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Αφορά οφειλές διαφόρων κατηγοριών -τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κ.ά.-, εφόσον αυτές έχουν βεβαιωθεί ως 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Ηδη ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους οφειλέτες να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου αίτηση ρύθμισης προς τις υπηρεσίες του ώστε να υπαχθούν στις ευνοϊκές προβλέψεις του άρθρου 52 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4483/2017.
Νωρίτερα, ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που κάλεσε από τις 9 Αυγούστου τους ενδιαφερομένους να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του για το ζήτημα του διακανονισμού.
Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται, κατά ποσοστό, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

  • Aν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
  • Αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
  • Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε ως σαράντα οκτώ δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
  • Aν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
  • Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου 4483/2017.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Πηγή: in.gr

Προηγούμενες αναρτήσεις