Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Ξεπαραδιάζουν τους ΟΤΑ

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 23-09-2017 09:48:24 am | από nskarmoutsos

Καλούνται να καταθέσουν τα χρήματά τους στην ΤτΕ

Τα ταμειακά τους διαθέσιμα καλούνται και πάλι να «παραδώσουν» οι ΟΤΑ και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), ώστε να εξασφαλιστεί η ταμειακή επάρκεια του Ελληνικού κράτους, μετά την εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης. 

Η απόφαση αυτή θυμίζει την άνοιξη του 2015, όταν και τότε είχαν κληθεί οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να παραδώσουν τα ταμειακά διαθέσιμά τους.

Ωστόσο η ΚΕΔΕ, σε αντίθεση με την ΕΝΠΕ, είχε λάβει με ευρεία πλειοψηφία απόφαση να μην μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά των δήμων στην ΤτΕ. 

Η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, με ημερομηνία 13.9.2017, καλεί τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ έως την 29η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους να μεταφέρουν στους ειδικούς λογαριασμούς 250 και 260 πλεονάζοντα κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμα. Όπως διευκρινίζεται, η εγκύκλιος αφορά όσους φορείς «δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες διατάξεις», δηλαδή τις διατάξεις προηγούμενης εγκυκλίου, που ζητούσε την καταγραφή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που «δεν είχαν προβεί σε μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων έως την 15η Ιουνίου 2017».

Η αιτιολόγηση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεματικών σχετίζεται με την έκδοση repos. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημόσιου».

«Με τον τρόπο αυτόν τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, οι οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα και στις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες για διάστημα 15 ημερών» αναφέρεται στην εγκύκλιο. Το δε επιτόκιο ετήσιας απόδοσης στην ΤτΕ προσδιορίζεται στο 3,15%.

Πέραν του επιτακτικού ύφους της εγκυκλίου, οι αιρετοί εκφράζουν έντονη δυσφορία για την κατακλείδα, η οποία αναφέρει ότι «η διατήρηση διαθεσίμων σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών με χαμηλότερη απόδοση από εκείνην που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για τον φορέα».

Πηγή: topontiki.gr

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Γιατί έφεραν την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας – ΦΟΔΣΑ για τα σκουπίδια

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 22-09-2017 08:55:48 am | από nskarmoutsos

Δελτίο τύπου

Παρέμβαση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκου Γόντικα στη συνεδρίαση του ΠεΣυ για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ΠΣ με το ΦΟΔΣΑ για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ

Α. Εύλογα γεννιέται το ερώτημα σε τί συνίσταται η σκοπούμενη «διευκόλυνση» και «διασφάλιση» και υπέρ τίνος λειτουργεί, που αναφέρεται στο Άρθρο 1 σαν σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ):

 • Στην Π.Σ. ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι δεν πρόκειται για κάποιας μορφής «εξουσιοδότηση» του ΦΟΔΣΑ προς την Περιφέρεια. Πελοποννήσου να υπογράψει τη ΣΔΙΤ. Όπως αναφέρεται στο «Προοίμιο» και αλλού το προς τούτο νομικό δικαίωμα της Περιφέρειας το έχει αναγνωρίσει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αρ. 309/2015 Πράξη του.
 • Αρκεί μια γρήγορη ανάγνωση της ΠΣ για να καταλάβει κανείς ότι όλη η ουσία της έγκειται στην ικανοποίηση της εξωσυμβατικής απαίτησης του αναδόχου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η παρακάτω ροή των εσόδων του: Λαϊκά στρώματα – Δήμοι – ΦΟΔΣΑ – Περιφέρεια Πελοποννήσου– ΤΕΡΝΑ. Χωρίς την εξωσυμβατική αυτή ρύθμιση, ήταν προβληματική η υπογραφή της ΣΔΙΤ από τον ανάδοχο, με δεδομένη την νομική αδυναμία της Περιφέρειας να επιβάλει απ’ ευθείας στους δήμους την είσπραξη υπέρ της ΤΕΡΝΑ των τελών επεξεργασίας και διάθεσης που τους αντιστοιχούν.  Κρίθηκε, επομένως, απαραίτητο από το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου και των τριών βαθμίδων του κράτους (Τοπική Διοίκηση 1ου βαθμού - μέσω του ΦΟΔΣΑ -, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κυβέρνηση), να μπει από τον ΦΟΔΣΑ μια γερή θηλιά στους δήμους και μέσω αυτών στη λαϊκή οικογένεια, ώστε να διασφαλίζεται εσαεί το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους για τον ανάδοχο. Από την άλλη μεριά βγαίνει και η κυβέρνηση από τη δύσκολη (επικοινωνιακά τουλάχιστον) θέση να «προχωρήσει τη σύμβαση με νομοθετική διάταξη!», όπως «οι συναρμόδιοι υπουργοί Αλ. Χαρίτσης και Σωκρ. Φάμελλος απειλούσαν»

Β. Ειδικές Παρατηρήσεις στο κείμενο της Π.Σ.

 • Αφού  κατοχυρώνετε τη συμβατική παντοδυναμία της ΣΔΙΤ και μέσω αυτής της ΠΣ, αποτελεί επιχείρηση παραπλάνησης, και μάλιστα χοντροκομμένη, η δήθεν «βελτίωση» του αρχικού σχεδίου της ΠΣ με τις 4 προσθήκες που περιλαμβάνονται στο αποφασιστικό μέρος της Απόφασης του ΦΟΔΣΑ. Και όχι μόνο γι’ αυτό αλλά και για τους παρακάτω λόγους:
 1. Οι υπόψη «προσθήκες/ βελτιώσεις» τίθενται στο αποφασιστικό ως «δεσμεύσεις της κυβέρνησης» και κανενός από τα μέρη που συμβάλλονται στη ΣΔΙΤ (Περιφέρεια, ΤΕΡΝΑ).
 2. Αλλά και στο ίδιο το σώμα της ΠΣ δεν περιλαμβάνονται αυτές σε κανένα από τα άρθρα (για την ακρίβεια δεν αναφέρονται καν) ως ρητή δέσμευση της Περιφέρειας. Αναφέρονται μόνο, και υπό τύπο ευχολογίου, στο ακροτελεύτιο εδάφιο του «Προοιμίου», που προστέθηκε γι’ αυτό το λόγο στο αρχικό σχέδιο της ΠΣ. Σύμφωνα με αυτό, ο ΦΟΔΣΑ και η Περιφέρεια απλώς «δεσμεύονται ρητά ότι θα προβούν άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς όλους τους φορείς, προκειμένου να υλοποιηθούν πρόσθετες δράσεις …», που «εντάσσονται στο γενικότερο κυβερνητικό σχέδιο, όπως αυτό έχει εκφρασθεί πολλάκις από τους αρμόδιους κρατικούς και πολιτικούς φορείς και με τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρεία. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Ευχολόγια

Φυσικά η ΤΕΡΝΑ δεν έχει κανένα λόγο, το αντίθετο, να αρνηθεί την κατασκευή με απ’ ευθείας ανάθεση «επιπλέον οκτώ (8) σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, με προοπτική να ανέλθουν στους ένδεκα (11), με την εξασφάλιση χρηματοδότησης από οποιαδήποτε πηγή (κοινοτική ή εθνική)».Ούτε φυσικά να αρνηθεί τη «δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3MW, ιδιοκτησίας του ΦΟΔΣΑ» έναντι αδράς και πάλι αμοιβής. Όσο για «την μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας απορριμμάτων σε 100.000 τόνους ανά έτος», έναντι των 150.000 τον που ορίζει η ΣΔΙΤ, όποιος ισχυρίζεται ότι ο πολυεθνικός όμιλος και το τραπεζικό κεφάλαιο, που συμμετέχει στη ΣΔΙΤ, υπάρχει περίπτωση (ανατρέποντας μάλιστα και τις εσωτερικές τους συμφωνίες μεταξύ τους και με τρίτους), να δώσουν «τη σύμφωνη γνώμη τους» σε μια τέτοια μείωση του τζίρου τους είναι άξιος να υποσκελίσει και το Βαρόνο Μινχάουζεν στην ψευτιά.

 • Στην παρ.2.1 του άρθ.2 περιορίζεται ο ΦΟΔΣΑ στη δημιουργία εκείνων μόνο των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων (μεταξύ αυτών και προδιαχωρισμένων με διαλογή στην πηγή - ΔσΠ), που δεν είναι ανταγωνιστικές με τις «κεντρικές», δηλ. με αυτές που θα εκμεταλλεύεται ο ανάδοχος! Διατύπωση που χωράει τα πάντα, και σε κάθε περίπτωση ότι θα διασφαλίζονται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι εγγυημένες από τη ΣΔΙΤ ποσότητες των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου (150.000 τον/έτος). Όρος, που καθηλώνει για τα επόμενα 25 περίπου χρόνια την ανακύκλωση με ΔσΠ στα όρια που τίθενται από το ΠΕΣΔΑ για το 2020, με μικρές μόνο διακυμάνσεις! Για την επόμενη 25ετία καμιά παραπέρα πρόοδος της ανακύκλωσης με ΔσΠ.!
 • Στο προτελευταίο εδάφιο του «Προοιμίου» διαπράττεται αυτόφωρη λαθροχειρία καθώς ο ΦΟΔΣΑ, πέρα από «Κύριος του Έργου» - που πράγματι είναι – αναγορεύεται και «φορέας σχεδιασμού» του ΠΕΣΔΑ, ιδιότητα που του αποδίδεται προκειμένου να «συνεργαστεί» με την Περιφέρεια στο πλαίσιο της ΠΣ. Είναι όμως γνωστό, αναφέρεται άλλωστε σε πολλά σημεία της ΠΣ, ότι φορέας σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου δεν ήταν ο ΦΟΔΣΑ αλλά η Περιφέρεια!
 • Δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στον ΦΟΔΣΑ για την ελάφρυνση των εισφορών των δήμων (δηλ. της λαϊκής οικογένειας) με την αξιοποίηση και πόρων από άλλες πηγές, πρώτα και κύρια από κεντρικούς δημόσιους πόρους. Ο σχετικός όρος είναι σαφής, ορίζει ότι η «τιμολογιακή πολιτική [σ.σ.: του ΦΟΔΣΑ απέναντι στους δήμους] για το ετήσιο κόστος διαχείρισης», δηλ. για την αμοιβή του αναδόχου, θα πρέπει να καθορίζεται «με βάση τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει», της ανταποδοτικότητας, της διαφάνειας [σ.σ.: το γνωστό κερασάκι] και στο πλαίσιο δημιουργίας κινήτρων [σ.σ.: έτσι λένε το χαράτσι ταφής, το «πληρώνω όσο πετάω», και ό,τι άλλο θα σκεφτούν] για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων …».
 • Τέλος ήταν τόση η πρεμούρα των συντακτών της ΠΣ για το δέσιμο από παντού του ΦΟΔΣΑ σχετικά με την απρόσκοπτη ροή των χρημάτων προς τον ανάδοχο, που «ξεχνούν» ότι με τα έσοδα από τις εισφορές των δήμων ο ΦΟΔΣΑ έχει να υλοποιήσει και άλλο αντικείμενο πέρα από το να τροφοδοτεί τα κέρδη του επιχειρηματικού ομίλου. Για παράδειγμα στην παρ.1.4 του άρθ.1 αναφέρεται ότι «καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα διαρκείας της παρούσας σύμβασης» ο ΦΟΔΣΑ θα μεταβιβάζει στην Περιφέρεια «τις εισφορές των μελών του Δήμων» προκειμένου αυτή να πληρώνει την ΤΕΡΝΑ. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία, όπως στην παρ.2.6 του άρθ.1, την παρ.2.2 του άρθ.2, στο άρθ.3 («Οι πόροι για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης είναι οι υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές των Δήμων προς τον ΦΟΔΣΑ») και αλλού.

Ολοι δουλεύουν για τη ΤΕΡΝΑ

Με βάση και τα παραπάνω έχει αξία συνάδελφοι να δούμε και την εξής πλευρά.

Το 2011 η παράταξη της ΝΔ του κ. Δράκου ήταν ενάντια στη ΣΔΙΤ. Άλλαξε στην πορεία, όταν ανέλαβε κυβέρνηση η ΝΔ, για να διαφωνήσουν στη συνέχεια όλοι οι βουλευτές της στην Πελοπόννησο, σύμφωνα και με την πρόσφατη ερώτηση στη βουλή, που αγνοείται η τύχη της.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ το 2012, κομμάτι του όμως που διαφώνησε με τον κ. Τατούλη και είτε παραμένει στο ΠΑΣΟΚ, είτε μεταπήδησε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι υποτίθεται κατά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σφοδρός πολέμιος του Τατούλη και της ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ.

Όλοι όμως στις κρίσιμες στιγμές ευθυγραμμίζονται με τις βουλές των επιχειρηματικών ομίλων.

Προετοιμάστηκε το έγκλημα επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και ολοκληρώνεται η βρώμικη δουλειά που βρομάει πιο πολύ κι από τα σκουπίδια, με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΜΕΛ-Οικολόγων.

Όμως εδώ δεν έχουμε μια απλή κολοτούμτα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια πολιτική κατρακύλα.

Δυόμιση χρόνια εν κρυπτό συζητά και διαπραγματεύεται με την ΤΕΡΝΑ, άραγε τι;

Μεθοδεύει πότε τάζοντας εκατομμύρια στους Δημάρχους που θα διαχειρίζονταν με τα ΤΣΔΑ και πότε εκβιάζοντας με το συμμορφωθείτε γιατί θα νομοθετήσω, μεθοδεύει το μάντρωμα των Δημάρχων.

Έφτασε στο σημείο να «νεκραναστήσει» την επί τέσσερες μήνες ανενεργή απόφαση του ΠεΣυ 49/20-2-2017 υπέρ του ΠΕΣΔΑ Τατούλη-ΤΕΡΝΑ και να το επικυρώσει στις 12-6-2017.

Τελικά «τα έδωσε όλα» στην ΤΕΡΝΑ.

Όσοι σήμερα ψηφίσετε την ΠΣ δεν μπορείτε μετά από δύο, τρία ή και πέντε χρόνια να λέτε δεν ήξερα, δεν γνώριζα, εξαπατήθηκα από τον Τατούλη, όπως λένε και κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ σε όλη την Πελοπόννησο και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΡΚΑΔΙΑ.

Τα ξέρετε πλέον όλοι και όλα, όσο και να προσπαθεί να σας τα κρύψει ο Τατούλης και η Νικολάκου.

Πάρτε τις ευθύνες σας.

Εμείς καταψηφίζουμε.

Πελοπόννησος: «Πράσινο φως» για τα σκουπίδια από τον ΦοΔΣΑ

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 14-09-2017 09:02:29 am | από nskarmoutsos

“Πράσινο φως” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να προχωρήσει στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης της ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση των σκουπιδιών βάσει του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, έδωσε χθες Τρίτη, στην Τρίπολη, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Οπως έγινε γνωστό, στην κρίσιμη ψηφοφορία που διεξήχθη, η πρόταση για κεντρική διαχείριση σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ και την βελτιωμένη ΣΔΙΤ -όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 100.000 τόνων- έλαβε 22 ψήφους, έναντι 17 της πρότασης για τοπική διαχείριση.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Κρίσιμη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 12-09-2017 09:15:02 am | από nskarmoutsos

Την πιο κρίσιμη συνεδρίασή του για τη λειτουργία του και για το καυτό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, που βρίσκεται σε αδιέξοδο, πραγματοποιεί το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ, σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.
Και αυτό γιατί το όλο κλίμα αντιπαράθεσης και διχογνωμίας στους δημάρχους της Περιφέρειας για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων οδήγησε και στην παραίτηση και του νέου προέδρου του ΦοΔΣΑ - δημάρχου Ευρώτα Γιάννη Γρυπιώτη (είχε προηγηθεί η πρώτη του δημάρχου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Ηλία Ανδρικόπουλου), οπως αναφέρει δημοσίευμα του eleftheriaonline.gr
Το πρώτο και πολύ σημαντικό θέμα είναι η έγκριση ή όχι της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση των έργων κεντρικής διαχείρισης, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Δηλαδή, το αν οι δήμαρχοι θα συναινέσουν και θα ανοίξουν το δρόμο για την υλοποίηση της ΣΔΙΤ της Περιφέρειας, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ, με τις βελτιώσεις από τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τον ανάδοχο.
Η πλειοψηφία των δήμων, των μικρών και του πιο μεγάλου στην Περιφέρεια, του Δήμου Καλαμάτας είναι υπέρ της έγκρισης της σύμβασης και της υλοποίησης της κεντρικής διαχείρισης, εκτιμώντας ότι είναι η μόνη λύση. Ομως, οι άλλοι 4 μεγάλοι δήμοι της Περιφέρειας, Κορίνθου, Αργους - Μυκηνών, Τρίπολης, Σπάρτης, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και κάποιοι άλλοι αντιδρούν και τάσσονται υπέρ της τοπικής διαχείρισης από τους ίδιους τους δήμους, προσωρινή στην αρχή που θα γίνει μόνιμη στη συνέχεια. Θεωρούν ότι είναι υψηλό το κόστος της κεντρικής διαχείρισης με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ και παίρνουν θάρρος από τις επιφυλάξεις και την ταύτιση μαζί τους των βουλευτών της Ν.Δ. στην Περιφέρεια.
Η σημερινή συνεδρίαση είναι κρίσιμη πέρα από τη συνοχή του ΦοΔΣΑ και των δημάρχων και για την ίδια τη λειτουργία και για το μέλλον του Φορέα. Το Δ.Σ. θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή την παραίτηση του προέδρου του Φορέα - δημάρχου Ευρώτα Γ. Γρυπιώτη και αν θα προχωρήσει σε εκλογές για νέο Δ.Σ. Ολα αυτά θα εξαρτηθούν από το κλίμα που θα έχει διαμορφωθεί και από τη βούληση που θα υπάρχει, προκειμένου ο ΦοΔΣΑ να αναλάβει ευθύνες και τον αποφασιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

«Λαϊκή Συσπείρωση»: ΧΑΟΣ στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ στη μεταφορά μαθητών, στην δακοκτονία και κουνουποκτονία

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 05-09-2017 12:47:47 pm | από nskarmoutsos

Δελτίο τύπου

 • Με εντέλλεστε Τατούλη προς Οικονομική Επιτροπή και υπηρεσίες, ματαιώνεται στη Μεσσηνία και μπλοκάρεται στη Λακωνία ο διαγωνισμός για την μεταφορά των μαθητών.
 • Καλά πάνε μόνο οι δουλειές κάποιων εργολάβων δημοσίων έργων και ας καταρρέει το επαρχιακό οδικό δίκτυο στη Πελοπόννησο.

Το κουνούπι πάει σύννεφο.

Αν και έχουν διατεθεί 10 εκατομμύρια ευρώ για την κουνουποκτονία στη Πελοπόννησο ΑΕ και σε ιδιώτες εργολάβους, το κουνούπι και η σκνίπα πάει σύννεφο, αφού ψεκασμοί δεν γίνονται. Χτύπησε ακόμα και ο ιός του Δυτικού Νείλου σε Αργολίδα – Κυνουρία με 27 κρούσματα (από τα 28 σε όλη τη χώρα) τα 2 μάλιστα θανατηφόρα.

Καταρρέει η δακοκτονία.

Στα 2/3 των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Πελοποννήσου δεν έχουν αναδειχθεί εργολάβοι για τη δακοκτονία, ή δεν έχουν μπει δακοπαγίδες. Ο πρώτος ψεκασμός χάθηκε.

Οι ελαιοπαραγωγοί κινδυνεύουν για δεύτερη χρονιά να υποστούν μεγάλες απώλειες στη παραγωγή, και η Περιφέρεια πασχίζει να ρίξει αλλού τις ευθύνες στη Κυβέρνηση, τους Δήμους (που βεβαίως έχουν) ακόμα και στους ελαιοπαραγωγούς όπως ανερυθρίαστα έπραξε σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Τατούλης.

Μεθοδεύουν την πλήρη απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη της δακοκτονίας, την  πλήρη ιδιωτικοποίηση, σαν ένα ακόμα μέσο για το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών.

Σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες η μεταφορά των μαθητών.

Δεν νοιάζονται για τους εκατοντάδες μαθητές που μεταφέρουν οι ίδιοι οι γονείς στα σχολεία στην αρχή της χρονιάς, για τα ΑμΕΑ που στοιβάζονται σε ταξί, που γίνεται «μεταφόρτωση»!!! σε διασταυρώσεις, για τους μαθητές που ταλαιπωρούνται ώρες το πρωί περιμένοντας να ανοίξει το σχολείο γιατί το λεωφορείο πρέπει να κάνει και δεύτερο δρομολόγιο, ή περιμένοντας το μεσημέρι για να γίνει ενιαίο δρομολόγιο.

Δεν νοιάζονται αν πληρώνονται τρία λεωφορεία και η μεταφορά γίνεται με ένα, αν κατεβάζουν μαθητές ακόμα και νήπια στη μέση του δρόμου περιμένοντας 15-20 λεπτά για να έρθει άλλο λεωφορείο να τους παραλάβει!!!

Δεν νοιάζονται για την ασφαλή – γρήγορη – άνετη και αξιοπρεπή μεταφορά των μαθητών. Νοιάζονται για τη μείωση του κόστους, τη μείωση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών. Ήδη έχει μειωθεί στο 50%.

Δεν νοιάζονται να πάρει το δρομολόγιο το ταξί που έχει ή μπορεί να έχει έδρα, στα εκατοντάδες ορεινά και απομακρυσμένα χωριά της Πελοποννήσου, νοιάζονται να «ανοίξει ο ανταγωνισμός στη Γκούρα και στη Γορτυνία στο Ζάρακα και στην ορεινή Μεσσηνία». Νοιάζονται σύμφωνα με τις επιταγές του κεφαλαίου της ΕΕ και των Κυβερνήσεων να ανοίξει το τοπίο στη μεταφορά των μαθητών για τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Ακόμα και διεθνείς όπου θα δουλεύουν εξαθλιωμένοι μετανάστες για ένα κομμάτι ψωμί. Αρκεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός όπως λένε.

Γκρίνιες και αντιπαραθέσεις.

Κανέναν δεν πρέπει να ξεγελάσουν οι κόντρες Τατούλη – Σαμαρά, Τατούλη, Νικολάκου – Αλιφέρη, Τατούλη με βουλευτές ΝΔ στη Πελοπόννησο και ΠΑΣΟΚ σε Αρκαδία είναι για το πολιτικό μέλλον της κόρης και όχι για τα λαϊκά προβλήματα. Είναι όλοι ταγμένοι και δουλεύουν για την καπιταλιστική ανάκαμψη και κερδοφορία. Νοιάζονται για τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας γι΄αυτό βλέπουμε τα ανοίγματα Τατούλη προς Σύριζα, που φαίνεται να βρίσκουν ανταπόκριση τουλάχιστον στην υλοποίηση έργων όπως το ΣΔΙΤ για την παράδοση σε ιδιώτες της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Πελοπόννησο.

Οι γκρίνιες και οι αντιπαραθέσεις επιτείνουν τα προβλήματα που γεννά η πολιτική του κεφαλαίου που με συνέπεια υλοποιούν όλοι τους.

Απέναντί τους είναι το ΚΚΕ γι΄αυτό και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Γόντικας ήταν ο μόνος που καταψήφισε αυτές τις επιλογές στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή.   

Οι δήμοι μειώνουν απλήρωτα πρόστιμα με διακανονισμό

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 05-09-2017 11:02:27 am | από nskarmoutsos

Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι ενεργοποιούν τη δυνατότητα που παρέχει νέα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία οφειλέτες τους μπορούν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα. Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Αφορά οφειλές διαφόρων κατηγοριών -τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κ.ά.-, εφόσον αυτές έχουν βεβαιωθεί ως 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Ηδη ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους οφειλέτες να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου αίτηση ρύθμισης προς τις υπηρεσίες του ώστε να υπαχθούν στις ευνοϊκές προβλέψεις του άρθρου 52 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4483/2017.
Νωρίτερα, ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που κάλεσε από τις 9 Αυγούστου τους ενδιαφερομένους να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του για το ζήτημα του διακανονισμού.
Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται, κατά ποσοστό, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

 • Aν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
 • Αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
 • Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε ως σαράντα οκτώ δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
 • Aν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
 • Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου 4483/2017.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Πηγή: in.gr

Συνεχίζεται ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και τη Δευτέρα 28-8-2017

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 27-08-2017 03:43:23 pm | από nskarmoutsos

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για τη Δευτέρα 28-8-2017, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τη Κυριακή 27-8-2017

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 27-08-2017 09:28:36 am | από nskarmoutsos

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για τη Κυριακή 27-8-2017, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για το Σάββατο 26-8-2017

Κατηγορία Περιβάλλον | Αναρτήθηκε 25-08-2017 09:19:48 pm | από nskarmoutsos

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για το Σάββατο 26-8-2017, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

«Παιδιά ενός κατώτερου θεού»

Κατηγορία Σχόλια | Αναρτήθηκε 25-08-2017 03:50:22 pm | από nskarmoutsos

Η φωτογραφία τραβηγμένη σήμερα, Παρασκευή 25-8-2017 στις 12.45, παρουσιάζει ράμπα με φορείο-καροτσάκι για Άτομα Με Ειδικές Ικανότητες στη Παραλία Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, η οποία προφανώς θα είναι προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Υ.Σ: Από το 2011, εδώ http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=399, έχουμε επισημάνει την έλλειψη μέσων πρόσβασης στη θάλασσα για τα Άτομα Με Ειδικές Ικανότητες, στη περιοχή ευθύνης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και χρόνια τώρα η αδιαφορία των «αρμοδίω!ν» αρχών είναι αυταπόδεικτη!!!

Προηγούμενες αναρτήσειςΕπόμενες αναρτήσεις