Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

1930, εξύπνησεν ο… Άκουρος

Κατηγορία Τοπικός Τύπος | Αναρτήθηκε 08-07-2018 12:08:34 pm | από nskarmoutsos

Νο 1. Ο Στρατηγός Πάνος  Ζαφειρόπουλος ή Άκουρος

Σε φύλλο της εφημερίδας «Κυνουρία», το 1930, υπάρχει ένα προφητικό!!! χρονογράφημα με τίτλο «ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Ο… ΑΚΟΥΡΟΣ» (βλέπε φωτ. Νο 2).

Αν ξυπνούσε σήμερα ο στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=3516, θα άρπαζε το φραγγέλιο για να περιλάβει αυτούς που τον περιπαίζουν!!! http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=36589

Νο 2. 1930, χρονογράφημα της εφημερίδας -Κυνουρία- με τίτλο «ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Ο… ΑΚΟΥΡΟΣ»