Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

1910, Κάστρο – Φάρος

Κατηγορία 1910-1919 | Αναρτήθηκε 02-05-2012 01:25:53 pm | από nskarmoutsos

Η φωτογραφία απεικονίζει το ανατολικό τμήμα του Νησιού, του Παραλίου Άστρους, στη διαδρομή Κάστρο -  Φάρος, αναφέρουμε ενδεικτικά τα κτίσματα1 και τα οποία ήταν σύμφωνα με την αρίθμηση, τα εξής: 1. Ναός Ευαγγελιστρίας, 2. «Κελί» Ευαγγελιστρίας, 3. Δήμου Καραπάνου, 4. Ευάγγελου Κόσσιβα, 5. Πόπης Αθανασιάδη, 6. Αναστασίου Πάσχου, 7. Ναός Αγίου Βασιλείου, 8. Γεωργίου Αβραντίνη, 9. Ιωάννη Αβραντίνη (οικία Λογοθέτη) και 10. Δημητρίου Κοράλλη.   

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από τον ανατολικό πρόβολο του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων .

2.      Για τη χρονολόγηση λήφθηκαν υπόψη  τα εξής: α) Η οικιστική διαμόρφωση της φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1908, το Παράλιο Άστρος, β) Το σχέδιο πόλης του 1903 και γ) Η μη ύπαρξη πεύκων στον περίβολο της μάντρας, του Ναού της Ευαγγελίστριας.

3.      Βλέπουμε ότι στα αριστερά, της φωτογραφίας, ήταν «κενό».

4.      Θαυμάζουμε τα αψιδωτά κωδωνοστάσια των δύο ναών, που σήμερα έχουν υποστεί εκσυγχρονισμό!!!

5.      Ο φωτογράφος, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν αδύνατο να κάνει λήψη από την ίδια γωνία, τα διάφορα «εμπόδια!!» θα τον δυσκόλευαν να πάρει επίγεια φωτογραφία, έτσι λοιπόν θα κατάφευγε σε δορυφορική και το αποτέλεσμα, σε σύγχρονη αναγωγή, θα ήταν αυτό.

6.      Οι ανθρώπινες φιγούρες ήταν άγνωστες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.

1Η παράθεση των κτισμάτων γίνεται καθαρά με κριτήριο τον προσανατολισμό του αναγνώστη και πέραν τούτου ουδέν.