Παράλιο Άστρος
logo: Το Άστρος της Θαλάσσης
Αναζήτηση Go

Από σήμερα αιτήσεις για τις επιδοτήσεις για το 2018

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 23-02-2018 09:12:14 am | από nskarmoutsos

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018.

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου, ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Απόφαση - «βόμβα»: Θα απολύονται και έγκυες εργαζόμενες

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 22-02-2018 05:35:10 pm | από nskarmoutsos

Σε μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις αλλά ήδη έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, προχώρησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι δικαστές έκριναν ότι επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση - βόμβα στην περίπτωση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην έγκυο εργαζομένη τους λόγους που δικαιολογούν την απόλυση καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.

Ιστορικό

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η ισπανική εταιρία Bankia άρχισε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ενόψει ομαδικών απολύσεων. Στις 8 Φεβρουαρίου 2013, η διαπραγματευτική ομάδα κατέληξε σε συμφωνία με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την προτεραιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.
Στις 13 Νοεμβρίου 2013, η Bankia κοινοποίησε σε έγκυο εργαζομένη έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας. Στο έγγραφο καταγγελίας αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της επαρχίας όπου αυτή εργαζόταν ήταν επιβεβλημένη σημαντική προσαρμογή του προσωπικού και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργήθηκε στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η βαθμολογία της ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην εν λόγω επαρχία.
Η εργαζομένη άσκησε αγωγή κατά της απόλυσής της ενώπιον του Juzgado de lo Social n° 1 de Mataro (1ο μονομελές δικαστήριο εργατικών διαφορών της Mataro, Ισπανία), το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της Bankia. Εν συνεχεία άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (ανώτερο δικαστήριο της Καταλονίας, Ισπανία). Το δικαστήριο αυτό ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει την απαγόρευση απόλυσης εγκύων εργαζομένων, που προβλέπεται στην οδηγία 92/85 για την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων , στο πλαίσιο διαδικασίας ομαδικών απολύσεων κατά την έννοια της οδηγίας 98/59 για τις ομαδικές απολύσεις.
Ειδικότερα, η οδηγία 92/85 απαγορεύει την απόλυση των εργαζομένων γυναικών επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της άδειας μητρότητας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

Η απόφαση

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει την απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει καταρχάς ότι η απόφαση περί απολύσεως η οποία λαμβάνεται για λόγους που συνδέονται κατ’ ουσίαν με την κατάσταση εγκυμοσύνης της οικείας εργαζομένης δεν συνάδει με την απαγόρευση απόλυσης που προβλέπει η οδηγία αυτή.
Αντιθέτως, απόφαση περί απολύσεως που λαμβάνεται κατά την περίοδο από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με την κατάσταση εγκυμοσύνης της εργαζομένης δεν αντιβαίνει στην οδηγία 92/85, εφόσον ο εργοδότης δικαιολογεί δεόντως την απόλυση γραπτώς και η απόλυση της οικείας εργαζομένης γίνεται δεκτή από την νομοθεσία και/ή πρακτική του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Κατά συνέπεια, οι λόγοι που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων και των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων κατά την έννοια της οδηγίας 98/59 εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια της οδηγίας 92/85.

Το Δικαστήριο κρίνει εν συνεχεία ότι η οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει στον εργοδότη να απολύσει έγκυο εργαζομένη στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, εφόσον της κοινοποιηθούν μόνο οι λόγοι που δικαιολογούν τις ομαδικές απολύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, από τον συνδυασμό των δύο οδηγιών προκύπτει ότι ο εργοδότης οφείλει μόνο: (i) να εκθέσει γραπτώς τους λόγους που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο της εγκύου εργαζομένης και για τους οποίους πραγματοποιεί ομαδικές απολύσεις (όπως οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ή λόγους σχετικούς με την οργάνωση ή την παραγωγή της επιχείρησης) και (ii) να επισημάνει στη συγκεκριμένη εργαζομένη τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.
Απαντώντας σε άλλο ερώτημα του Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, το Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι η οδηγία 92/85 αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει, ως προληπτικό μέσο, την καταρχήν απαγόρευση της απολύσεως εγκύου, λεχώνας ή γαλουχούσας εργαζομένης, αλλά προβλέπει μόνο την ακυρότητα της απολύσεως όταν αυτή είναι παράνομη, ως επανορθωτικό μέσο. Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η οδηγία 92/85 διακρίνει ρητώς μεταξύ, αφενός, της προληπτικής προστασίας από την απόλυση αυτή καθεαυτήν και, αφετέρου, της επανορθωτικής προστασίας κατά των επιπτώσεων της απόλυσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν τη διπλή αυτή προστασία.
Η προληπτική προστασία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της οδηγίας 92/85, λαμβανομένου υπόψη ότι η απόλυση ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη σωματική και ψυχική κατάσταση των εγκύων εργαζομένων, περιλαμβανομένου του ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου να παρακινηθεί η εγκυμονούσα εργαζομένη να διακόψει εκουσίως την κύησή της.
Η προβλεπόμενη στην οδηγία απαγόρευση απόλυσης έχει σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό. Ειδικότερα, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επανορθωτική προστασία, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ως αποτέλεσμα την επαναπρόσληψη της εργαζομένης και την καταβολή των μισθών που δεν καταβλήθηκαν λόγω της απολύσεως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προληπτική προστασία. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίζονται στην πρόβλεψη, ως επανορθωτικού μέσου, της ακυρότητας της απολύσεως όταν αυτή δεν είναι δικαιολογημένη.
Απαντώντας στα δύο υπόλοιπα ερωτήματα του ισπανικού δικαστηρίου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η οδηγία 92/85 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων δεν προβλέπει, υπέρ των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων, προτεραιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ή όσον αφορά την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση, η οποία να ισχύει πριν από τις ομαδικές αυτές απολύσεις. Ειδικότερα, η οδηγία 92/85 δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβλέπουν τέτοια προτεραιότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η οδηγία περιέχει κατώτατα όρια προστασίας, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να διασφαλίσουν υψηλότερη προστασία στις εγκύους, λεχώνες ή γαλουχούσες εργαζόμενες.

Πηγή: in.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ: Προκαλούν

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 22-02-2018 03:39:40 pm | από nskarmoutsos

Δελτίο τύπου

Κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και  Περιφέρεια Πελοποννήσου  που  συνδιοργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο  του  Δήμου  Τρίπολης  ΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΕΙ  ΤΑ   ΛΑΪΚΑ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   ΓΙΑ   ΝΑ   ΑΥΞΗΘΟΥΝ   ΤΑ   ΚΕΡΔΗ  ΤΟΥ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Οι  συνταξιούχοι  έχουμε  πληρώσει  πολύ ακριβά την ανάπτυξή τους και μας περιμένουν νέες περικοπές στις συντάξεις  και  τα  δικαιώματά μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ  τα  μέλη  μας  και   τους  συνταξιούχους   όλων   των  κλάδων  την  ΤΡΙΤΗ  27-2-2018  στις  6:00μ.μ.  στην  Κεντρική  Πλατεία  της  Τρίπολης  για  να  τους  υποδεχτούμε  αγωνιστικά.

Στον «αστερισμό» της Novartis

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 21-02-2018 09:45:39 am | από nskarmoutsos

Αποκαλύψεις, δημοσιεύματα, «κραυγές», αλλά και μηνύσεις περιλαμβάνει μέχρι στιγμής η υπόθεση με το σκάνδαλο Novartis, στο οποίο εμπλέκονται δέκα κορυφαία πολιτικά στελέχη. Σήμερα η συζήτηση μεταφέρεται στη Βουλή, όπου οι εμπλεκόμενοι, η κυβέρνηση, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το θέμα εντός Κοινοβουλίου.

(Φωτ. από το real.gr)

800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 21-02-2018 09:07:26 am | από nskarmoutsos

Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018 ενώ σχεδόν 1,5 εκατ. οχήματα βρίσκονται σε φορολογική ακινησία την τελευταία 8ετία σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews.

Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη ζητήσει να γραφτεί η διάταξη που αφορά στην καταβολή μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ νωρίτερα από πέρυσι δηλαδή πριν τον Ιούνιο. Μάλιστα στελέχη του οικονομικού επιτελείου προσπαθούν τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας να ισχύσουν πριν το Πάσχα ωστόσο θα πρέπει την συγκεκριμένη διάταξη να την εγκρίνουν οι δανειστές.

Όσον αφορά στα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018 κυμάνθηκαν λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ και ειδικότερα ανήλθαν 1,080 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ.

Χάος με τα οχήματα που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας

Χρόνια κρατάει η «κολόνια» με τους περίπου 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας αλλά ούτε και καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις κατά τόπους εφορίες.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περίπου 6,4 εκατ. ιδιοκτήτες διατηρούν τα οχήματά τους σε κίνηση.

Ωστόσο οι 5,6 εκατ. ιδιοκτήτες εξόφλησαν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018 με αποτέλεσμα 800.000 ιδιοκτήτες να μην έχουν πληρώσει αλλά ούτε να έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις κατά τόπους Εφορίες.

Πάντως το 2018 σε σχέση με το 2017 ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 300.000 καθώς από 1,1 εκατ. ιδιοκτήτες που δεν είχαν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 φέτος μειώθηκε ο αριθμός τους σε 800.000, όπως δηλαδή συνέβη και στα Τέλη Κυκλοφορίας 2016.

Οι οφειλές από τα Τέλη Κυκλοφορίας 2016 ανέρχονταν σε πάνω από 252 εκατ. ευρώ ενώ για πέρυσι ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα χρέη των ιδιοκτητών οχημάτων στο Taxisnet λόγω ανεξόφλητων Τελών Κυκλοφορίας αλλά στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε πως οι οφειλές από ανεξόφλητα Τέλη Κυκλοφορίας απλά βεβαιώνονται στo Taxisnet χωρίς να ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αναγκαστικής εξόφλησής τους με αποτέλεσμα να εγκυμονεί ο κίνδυνος αύξησής τους.

Παράλληλα οι 800.000 ιδιοκτήτες που δεν έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας 2018 τα κινούν παράνομα μη έχοντας βέβαια ούτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά ούτε και βεβαίωση από ΚΤΕΟ.

Σε ακινησία 1,5 εκατ. οχήματα

Περίπου 1,5 εκατ. οχήματα βρίσκονται σε φορολογική ακινησία, δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους στις κατά τόπους εφορίες, για να γλιτώσουν από τα υπέρογκα Τέλη Κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης σε περίπτωση που το όχημα κινείται από κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ. και δεν έχει κλείσει 10ετία.

Δηλαδή ένα στα πέντε οχήματα στην Ελλάδα βρίσκεται σε ακινησία κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πότε έρχονται τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας

Αγώνα δρόμου πραγματοποιεί το οικονομικό επιτελείο ώστε να μπορέσει να θέσει σε ισχύ πριν το Πάσχα την διάταξη σύμφωνα με την οποία καταβάλλονται μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας.

Όταν μάλιστα βρίσκονται επίσημα σε ακινησία περίπου 1,5 εκατ. οχήματα τότε όσο μικρός και αν είναι ο αριθμός των ιδιοκτητών που θα κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου σίγουρα θα αποτελέσει ένα σημαντικό έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν στη Realnews στελέχη από το οικονομικό επιτελείο: «Ακόμη και το 10% των ιδιοκτητών που έχουν τα οχήματά τους σε φορολογική ακινησία κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου καταβάλλοντας μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2018 αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Άλλωστε αν πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους πάνω από 150.000 ιδιοκτήτες τα έσοδα θα ανέλθουν σε πάνω από 12 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα θα πρέπει τα συγκεκριμένα οχήματα να ασφαλιστούν, να περάσουν ΚΤΕΟ, να συντηρηθούν, να κινηθούν καταναλώνοντας καύσιμα και γενικότερα τα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν».

Πηγή: enikonomia.gr 

Ερχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ με... το μήνα

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 20-02-2018 11:18:50 am | από nskarmoutsos

Τη δυνατότητα πληρωμής της ΔΕΗ με… το μήνα, δίνει πλέον η Επιχείρηση σε όσους εγγραφούν στην υπηρεσία «ebill», δηλαδή στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.
Οσοι κάνουν χρήση της εφαρμογής θα μπορούν, πέραν της ενημέρωσης με ηλεκτρονικό τρόπο του ποσού που πρέπει να πληρώσουν, να έχουν πλέον και μηνιαίους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για να αλλάξει η πολιτική τιμολόγησης του ρεύματος και να μην πληρώνουν οι πολίτες κάθε δύο μήνες, αλλά μηνιαίως. Στόχος της διοίκησης της Επιχείρησης είναι να μειώσει τον αριθμό των κακοπληρωτών καθώς εκτιμά ότι οι μηνιαίοι λογαριασμοί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι από τα νοικοκυριά σε σύγκριση με τους διμηνιαίους όπου το ποσό είναι υψηλό.

Ο πελάτης της ΔΕΗ θα μπορεί μέσω της υπηρεσίας «ebill» να βλέπει ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς, να εμφανίζονται τα ποσά που οφείλει από όλα τα ακίνητα που είναι στο όνομά του, να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου, να έχει ενημέρωση με SMS ή email για την έκδοση των λογαριασμών αλλά και τη δυνατότητα να εξοφλεί ηλεκτρονικά ό,τι χρωστά με ευκολία και ασφάλεια.

Πλέον η ΔΕΗ ενέταξε κι άλλες δύο δυνατότητες. Πρώτον, την επιλογή για λήψη μόνο ηλεκτρονικού λογαριασμού, να καταργηθεί δηλαδή η αποστολή της ειδοποίησης στο σπίτι και δεύτερον την επιλογή του μηνιαίου λογαριασμού.

Προς το παρόν αυτή τη δυνατότητα έχουν μόνο όσοι εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλές προς τη ΔΕΗ αγγίζουν τα 2 δις ευρώ αποτελώντας τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τη διοίκηση της Επιχείρησης.

Πηγή: in.gr

Στρατός: Αυτά είναι τα 23 σημεία όπου θα παρουσιάζονται οι οπλίτες – Τέλος τα κέντρα εκπαίδευσης

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 20-02-2018 09:13:44 am | από nskarmoutsos

Τα νέα κέντρα εκπαίδευσης έρχονται από την επόμενη ΕΣΣΟ τα σημεία κατάταξης οπλιτών σε 23 μέρη της Ελλάδας. Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με την επόμενη ΕΣΣΟ του Μαρτίου (Β ΕΣΣΟ 2018) τα κέντρα εκπαίδευσης θα αποτελέσουν παρελθόν Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα.

Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία του οι στρατεύσιμοι. Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών οι νεοσύλλεκτοι θα παραμένουν ως 3 ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και για να παραλάβουν ιματισμό και στη συνέχεια θα προωθούνται στις μονάδες για την εκπαίδευσή τους σε όπλα και ειδικότητα και το υπόλοιπο της θητείας τους.

Τα 23 ΣΥΠΟ ανά την Ελλάδα

Στρατόπεδο ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ

Δρυμός Θεσσαλονίκης

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ

Θήβα Βοιωτίας

Στρατόπεδο ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Πετροχώρι Ξάνθης

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κομοτηνή

Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΩΝΙΔΗ

Σουφλί

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Αλεξ/πολη, Καβυσός Έβρου

Στρατόπεδο ΣΧΗ ΙΩΑΝΟΝΟΥ ΘΕΙΔΩΡΑΚΗ

Λαγός Διδυμοτείχου

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ρέθυμνο

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗ

Άνω Καλαμώνας, Ρόδος

Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αφάνοτυ, Ρόδος

 

Στρατόπεδο ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ

Ηραίο, Σάμος

Στρατόπεδο ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ’

Λινοτόπι, Κως

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΛΑ

Λιβαδοχώρι, Λήμνος

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Χίος

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗ

Μυτιλήνη

Στρατόπεδο ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Λάρισα

Στρατόπεδο ΙΛΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΑΡΗ

Σέρρες

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ

Ιωάννινα

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Γρεβενά

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΚΟΥ

Νέα Σάντα, Κιλκίς

 

Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ

Λιτόχωρο Πιερίας

Στρατόπεδο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ – ΣΧΗ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ

Λαμία

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ (2)

Θήβα

Πηγή: topontiki.gr

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 19-02-2018 08:51:47 pm | από nskarmoutsos

Με μεγάλη ταλαιπωρία θα «πληρώσουν» την απόδρασή τους οι εκδρομείς του τριημέρου, όπως φαίνεται από τις ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματιστεί στις εθνικές οδούς. Τον κυκλοφοριακό φόρτο αυξάνει το γεγονός ότι φέτος δεν απαγορεύτηκε η κυκλοφορία φορτηγών για να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.
Σύμφωνα με την Τροχαία, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στις εθνικές οδούς με κατεύθυνση την Αθήνα, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια τροχαίο ή απρόοπτο που θα δημιουργούσε ενδεχομένως περισσότερα προβλήματα.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην Κορίνθου - Αθηνών στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στον Ισθμό της Κορίνθου, ενώ στην Λαμίας - Αθηνών τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Πηγή: in.gr

Χαρταετός: φτιάξτε τον δικό σας για την Καθαρά Δευτέρα

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 25-02-2012 12:04:25 am | από nskarmoutsos

Έρχεται Καθαρά Δευτέρα και πολλοί προετοιμάζονται για παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Αντί να αγοράσετε κάποιον έτοιμο αετό μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά.

Δείτε στο video από το Mesogianews πώς μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας, οικολογικό χαρταετό.

Επιδείξατε μεγάλη προσοχή προς αποφυγή δυσάρεστων ατυχημάτων (διαβάστε εδώ  τις οδηγίες της ΔΕΗ) και χαρείτε την Καθαρά Δευτέρα.

Καλή διασκέδαση!

Οι Ελληνες, τα Κούλουμα, τα έθιμα και η κρίση

Κατηγορία Γενική | Αναρτήθηκε 28-02-2014 02:30:42 pm | από nskarmoutsos

Μετά το ξενύχτι και το ξεφάντωμα της Αποκριάς, η Καθαρά Δευτέρα, ημέρα πνευματικής και σωματικής κάθαρσης, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για την περίοδο νηστείας που ακολουθεί.

Ωστόσο από το ξεκίνημα αυτό δεν λείπει η καλή διάθεση, αφού η εξόρμηση στην εξοχή για το πέταγμα του χαρταετού και το γλέντι με άφθονο κρασί, υπό τους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών, είναι το έθιμο που συνοδεύει την ημέρα.
Ο χαρακτηρισμός αυτής της Δευτέρας με τη γνωστή σε όλους μας ονομασία «Κούλουμα», αν και οι ρίζες της λέξης δεν είναι ξεκάθαρες, αποδίδει ακριβώς αυτό το έθιμο του υπαίθριου εορτασμού ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η λαγάνα, ο ταραμάς, ο χαλβάς και όλα τα θαλασσινά εδέσματα αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά του τραπεζιού της Καθαρής Δευτέρας.

«O Ελληνας κρατάει ακόμη τα πατροπαράδοτα έθιμα - άλλωστε είναι από τα λίγα πράγματα που του απέμειναν και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα διατηρήσει ζωντανά, κάπως περιορισμένα βέβαια σε σχέση με παλαιότερες χρονιές» εξηγεί στο «Βήμα» ο κ. Σπύρος Κοράκης, πρόεδρος ιχθυοπωλών στη Βαρβάκειο Αγορά.

«Παλαιότερα οι πελάτες μας αγόραζαν ποσότητες προϊόντων, τώρα αγοράζουν λαχανικά και φρούτα ίσα-ίσα για την επόμενη ημέρα» σχολιάζει ο πρόεδρος οπωροπωλών Βαρβακείου κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, εξηγώντας ότι ο κόσμος που περνά καθημερινά από τα μαγαζιά τους είναι απελπισμένος και αγανακτισμένος για τις συνθήκες με τις οποίες ζει σήμερα.

«Το κλίμα στην αγορά, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, έχει αλλάξει αρκετά. Είναι η μέρα με τη νύχτα» σχολιάζει ο κ. Σταμάτης Φλαμπούρης, ιδιοκτήτης τρίτης γενιάς στο «Παντοπωλείον της Στοάς των Αθανάτων». «Εχει αλλάξει η ζωή του ανθρώπου πια. Αρκετά μαγαζιά που προμηθεύονταν από εμάς ελιές, αλίπαστα και άλλα προϊόντα έκλεισαν. Οι  νέοι δεν έρχονται στη Βαρβάκειο πια. Το τραπέζι γίνεται ρεφενέ από δυο-τρεις οικογένειες» σημειώνει.

Χαμηλές τιμές

Βέβαια η Δημοτική Αγορά στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να αποτελεί καθημερινό σημείο συνάντησης για παραγωγούς και πελάτες. «Ο κόσμος ξέρει ότι μέσα στα 2 στρέμματα της ψαραγοράς θα βρει τιμές για όλα τα βαλάντια και πολύ καλή ποιότητα, γι' αυτό και μας προτιμά» δηλώνει ο κ. Κοράκης.

Η κίνηση εν όψει Καθαρής Δευτέρας έχει ήδη ξεκινήσει από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και την τιμητική τους έχουν φυσικά τα οστρακοειδή και τα μαλάκια.

Ετσι λοιπόν μπορεί να βρει κανείς στους πάγκους της ψαραγοράς με το κιλό μύδια με 2,5 ως 3 ευρώ, κυδώνια 8-10 ευρώ, γυαλιστερές 7-8 ευρώ, γαρίδες από 3,5 ευρώ, με την τιμή τους να αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος, την ποιότητα και την περιοχή προέλευσης, και τις καραβίδες στα 12-40 ευρώ.

Οσον αφορά τα μαλάκια, το φρέσκο χταπόδι κυμαίνεται στα 9-12 ευρώ, ενώ η τιμή του κατεψυγμένου ξεκινά από τα 5 ευρώ. Τα κατεψυγμένα καλαμάρια κοστίζουν 5,5-7 ευρώ, ενώ τα φρέσκα αγγίζουν και τα 18 ευρώ και οι σουπιές κυμαίνονται γύρω στα 9,8 ευρώ.

«Ολες οι τιμές μας είναι 15%-20% μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Πιστεύουμε ότι ως και τη Δευτέρα το μεσημέρι θα μείνουν σταθερές» αναφέρει ο κ. Κοράκης, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή των καταναλωτών ώστε να ελέγχουν με την όραση και την οσμή την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν.

Αλίπαστα και λαχανικά

Το τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας βέβαια δεν περιλαμβάνει μόνο όστρακα και μαλάκια αλλά και λαχανικά, αλίπαστα, ταραμά και φρούτα. Στη Λαχαναγορά της Βαρβακείου μπορεί κανείς να βρει ελιές όλων των ειδών από 1,5 ως 4,5 ευρώ το κιλό, λαχανικά τουρσί με 1,20-1,80 ευρώ το κιλό, τον παραδοσιακό χαλβά στα 4,50-8 ευρώ το κιλό και τον ταραμά στα 3,6 ευρώ το κιλό.

Επίσης λαχανικά όπως οι ντομάτες κοστίζουν 0,50 ευρώ και τα αγγούρια 0,75 ευρώ. Βέβαια, παρά τις σχετικά χαμηλές τιμές, ο κόσμος δεν παύει να κάνει παζάρια στους εμπόρους.

Οπως χαρακτηριστικά περιγράφει στο «Βήμα» ο κ. Βασιλόπουλος, «πάντα ο κόσμος ζητάει καλύτερη τιμή. Αγοράζουν για παράδειγμα πέντε κιλά πατάτες με 0,50 ευρώ το κιλό και στο τέλος μας ρωτούν "θα μας κάνετε μια καλύτερη τιμή;". Σε αυτή την περίπτωση ειναι στο χέρι του κάθε εμπόρου, ανάλογα με τη δύναμη που έχει, να δει αν μπορεί να προσφέρει περισσότερη ποσότητα με λιγότερα χρήματα στον πελάτη».

«Κάθε πέρσι και καλύτερα»

Από τις 10 το βράδυ της Κυριακής της Αποκριάς ως και το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας η Βαρβάκειος ανοίγει τις πόρτες της στους μασκαράδες και μη που επιθυμούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Αλλωστε, όπως λέει και ο κ. Κοράκης, «ο Ελληνας είναι πάντα της τελευταίας στιγμής».

Σε παλαιότερες εποχές η αγορά γέμιζε με μασκαράδες και ξενύχτηδες, με τραγούδια και μουσικές. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. «Ηταν και είναι ένα πολύ ωραίο έθιμο. Τα τελευταία χρόνια έχει λιγοστέψει η κίνηση, ο κόσμος δεν διασκεδάζει πια, έρχεται μόνο για να ψωνίσει, έστω και αν  έχει μειώσει την ποσότητα όσων αγοράζει» σχολιάζει ο πρόεδρος των ιχθυοπαραγωγών.

Τα μαγαζιά της Λαχαναγοράς που έχουν άμεση σχέση με τα Κούλουμα είναι και αυτά ανοιχτά σε ποσοστό 50%. «Την τιμητική τους έχουν οι ιχθυοπώλες, σε εμάς έρχονται και τις άλλες ημέρες του χρόνου. Εχω ζήσει για 25 χρόνια το έθιμο αυτό και το μόνο που έχω να πω είναι "κάθε πέρσι και καλύτερα"» σχολιάζει ο κ. Βασιλόπουλος και προσθέτει: «Παλαιότερα στην αγορά επικρατούσε το αδιαχώρητο, τώρα έρχονται μόνο για τα απαραίτητα».

«Ο κόσμος δεν έχει πια το ίδιο κέφι όπως πιο παλιά - τότε έρχονταν πιο εύκολα μασκαρεμένοι» συμπληρώνει ο κ. Φλαμπούρης, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια υποδέχεται τους ξενύχτηδες της Αγοράς στο «Παντοπωλείον των Αθανάτων» από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής ως και το μεσημέρι της Δευτέρας, «όπως προστάζει η παράδοση», έτοιμος να τους προσφέρει εξαιρετικά σαρακοστιανά εδέσματα όπως χαλβά, ελιές, ταραμά Lybe λευκό και κόκκινο και τη σπάνια ταραμόγλωσσα από μπακαλιάρο, κάθε είδους τουρσιά, λακέρδα, σκουμπρί, τσίρο, αντσούγιες, σαρδέλες, φάβα και κάππαρη, εδέσματα τα οποία συνοδεύει με κρασί, ούζο και τσίπουρο.

Πηγή: Helios Plus

Προηγούμενες αναρτήσεις