Ποιοί Είμαστε

Είμαστε μία παρέα πολιτών, που έλκουμε την καταγωγή είτε από γονική παροχή είτε με επιλογή από το Παράλιο Άστρος.Μας ενδιαφέρει το Παρ. Άστρος του χθες, η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός. Μας ενδιαφέρει το ίδιο εξίσου το Παρ. Άστρος και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας του σήμερα και του αύριο, κυρίως μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι η παρουσίαση της πόλης μας, η ανάδειξη ιστορικών δεδομένων καθώς και προσώπων που επέδρασαν στην εξέλιξη της και η δημιουργία ελεύθερου βήματος έκφρασης, κατάθεσης απόψεων, ιδεών περί του πρακτέου στο «Άστρος της θαλάσσης» και όχι μόνο.Η προσπάθεια αυτή είναι ερασιτεχνική, δεν χρηματοδοτείται από πουθενά και ούτε επιδιώκει να αποκτήσει - ευγενικές - χορηγίες. Το όχημα κινείται με (απλή) συνεισφορά των επιβατών.

Η διαχειριστική - συντακτική ομάδα προς το παρόν είναι

ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - sarmyros
ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ  - ndaskolias
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - stavros
ΚΡΕ.-ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ - mkremmyda-skarmoutsou
ΚΟΥΚΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - vkouklis
ΜΑΡΟΥΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Kmarouda
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ - nskarmoutsos (Διαχειριστής)

το ΣΥΝΤΑΓΜΑ του << Άστρους της θαλάσσης >>

ΑΡΘΡΟ 1ο: Η ιστοχώρα αποτελεί εξ’ αδιαιρέτου πνευματική ιδιοκτησία των μελών της και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά τους. Το κόστος λειτουργίας της καλύπτεται από την συνεισφορά τους, αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε -ευγενική- χορηγία. ΑΡΘΡΟ 2ο: Η ιστοχώρα είναι ανεξάρτητη, αδέσμευτη και υπηρετεί την ελευθερία της έκφρασης όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και το γενικό συμφέρον της πόλης μας όπως αυτό ορίζεται στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ και στο ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο: Η ιστοχώρα διευθύνεται από Συντακτική ομάδα που αναφέρεται στο ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ χωρίς αριθμητικό περιορισμό ως προς τη σύνθεση της, μόνη προϋπόθεση η εθελοντική προσφορά. Τα μέλη της Συντακτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι διαχειριστές ή μέλη συντακτικής ομάδας ομοειδών ιστοτόπων. Η Συντακτική ομάδα λειτουργεί πάντα με ομοφωνία. ΑΡΘΡΟ 4ο: Οποιαδήποτε συμπολίτισσα, οποιοσδήποτε συμπολίτης ή φίλη-ος της πόλης μας μπορεί να εγγραφεί απλό μέλος χωρίς κανένα περιορισμό με μόνη προϋπόθεση το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τηρούνται απόρρητα. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ιδίου του μέλους. ΑΡΘΡΟ 5ο: Οι αναρτήσεις που φέρουν την υπογραφή της Συντακτικής ομάδας δεσμεύουν και την ιστοσελίδα. ΑΡΘΡΟ 6ο: Τα άρθρα και τα σχόλια αναρτώνται ελεύθερα από οποιοδήποτε μέλος της Συντακτικής ομάδας, δεσμεύοντας όμως αποκλειστικά και μόνον τον αναρτώντα ή υπογράφοντα που εκφράζει προσωπικές απόψεις. ΑΡΘΡΟ 7ο: Τα άρθρα και τα σχόλια που θα αποστέλλονται από τρίτους, θα αναρτώνται εφόσον είναι σχετικά με τους σκοπούς της ιστοχώρας (βλέπε παράγραφο 2),ενυπόγραφα, τεκμηριωμένα και όχι υβριστικά. ΑΡΘΡΟ 8ο: Οι αναρτήσεις της ιστοχώρας είναι κοινό κτήμα και ελεύθερες προς χρήση, αναδημοσίευση χωρίς την οποιαδήποτε αντιπαροχή. Η δεοντολογική αναφορά της πηγής προέλευσης είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη της πληροφορίας. ΑΡΘΡΟ 9ο: Για θέματα που θα ανακύψουν κατά την λειτουργία της ιστοχώρας και δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω άρθρα, η Συντακτική επιτροπή θα αποφασίζει κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 10ο: Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ιστοχώρας επαφίεται στο συλλογικό και εθελοντικό πνεύμα των μελών που την απαρτίζουν.