Τεγέα (αρχαία πόλη) – Tegea (ancient city)

Τεγέα (αρχαία πόλη)

Σε απόσταση 35 χιλιόμετρα δυτικά από το Παράλιο Άστρος στο δρόμο με κατεύθυνση τη Τρίπολη βρίσκεται  η Τεγέα, ήταν πόλη της αρχαίας Αρκαδίας, προϊόν συνοικισμού.

Ιδρύθηκε από τον Τεγέα, γιο του Λυκάονα και εγγονό του Πελασγού και ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας, έδρα των τελευταίων μυθικών Αρκάδων βασιλιάδων. Αποτελούνταν από τους δήμους Κορυθέων, Γαρεατών, Φυλακέων, Καρυατών, Οιατών, Βωταχιδών, Μανθυρέων, Εχενιδών, Αφειδάντιων και τις φυλές Ιποθίτιδα, Καριώτιδα, Απολονιάτιδα και Αθηναιάτιδα. Στην πόλη υπήρχε το ιερό της Αλέας Αθηνάς το οποίο είχε κατασκευάσει ο Σκόπας την εποχή που άρχοντας της Αθήνας ήταν ο Διόφαντος. Σύμφωνα με την μυθολογία ο ναός ονομάστηκε έτσι από τον Αλέα εγγονό του Αρκάδα που τον είχε χτίσει. Μέσα στο ιερό μέσα υπήρχε άγαλμα της Αθηνάς από ελεφαντόδοντο, άγαλμα του Ασκληπιού , άγαλμα της Υγείας και τα δόντια του Ερυμάνθιου κάπρου τα οποία όταν οι Ρωμαίοι προσάρτησαν την περιοχή στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία τα μετέφεραν στην Ρώμη. Η Θεά Αθηνά ήταν η πολιούχος της πόλης και προς τιμήν της γίνονταν οι αγώνες Αλεαία. Σήμερα ο ναός δεν υπάρχει πλέον και λέγεται ότι τμήματά του χρησιμοποιήθηκαν στην ανοικοδόμηση του ναού της Παναγίας που βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Στην Τεγέα υπήρχε και δεύτερο ιερό της Αθηνάς Πολιάτιδος. Στην αγορά της πόλης υπήρχε ιερό της Αφροδίτης. Διέθετε Γυμνάσιο, θέατρο, Στάδιο, Αγορά και Βουλή με τριακόσιους βουλευτές. Οι κάτοικοι την περίοδο της ακμής της έφταναν τους 40.000 και η πόλη έκοβε δικό της νόμισμα.

Επιφανείς Τεγεάτες ήταν οι ποιητές Κλονάς και Ανύτη, ο ιστορικός Αρίανθος, ο τραγικός Αρίσταρχος, οι νομοθέτες Αντισθένης και Κρίσος. Οι ήρωες Αγκαίος και Έποχος, η Αταλάντη, ο Έχεμος, ο Αγαπήνορας και η Διοτίμα. Εδώ επίσης είχε γεννηθεί, κατά τη μυθολογία, και ο Πάνας.

Τεγεάτες είχαν πάρει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, στον τρωικό πόλεμο, στην μάχη των Πλαταιών, στους Περσικούς πολέμους, και στον Πελοποννησιακό πόλεμο στο πλευρό των Σπαρτιατών,

Η Τεγέα είχε αποικίσει την Πάφο, ενώ είχε συμμετάσχει στον εποικισμό της Μεγαλόπολης.

Η πόλη καταστράφηκε από τους Γότθους το 395 μ.χ. και σταδιακά ερήμωσε. Αργότερα στη θέση της χτίστηκε το Νύκλι το οποίο κατά την Φραγκοκρατία αποτέλεσε Βαρονία. Σήμερα έχει ανασκαφεί και είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στον οποίο λειτουργεί και το μουσείο της Τεγέας, ενώ η ευρύτερη περιοχή, με ευρήματα από ρωμαϊκά ψηφιδωτά και μεσαιωνικά τείχη αποτελεί αρχαιολογικό πάρκο. Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Αλέα της Μαντινείας, 10 χιλιόμετρα από την Τρίπολη.

Πηγή: Βικιπαίδεια.

Tegea (ancient city)
Located 35 km west of the Paralio Astros on the road heading towards Tripoli is conveniently located Tegea was the ancient city of Arcadia.
Founded by Tegea, son of Lycaon and grandson Pelasgos and was the most important ancient cities of Arcadia, home of the mythical Arcadian past kings. It consisted of the municipalities Korythio, Gareaton, Prisons, Karya, Oiaton, Votachidon, Manthirea, Echenidon, Afeidantion and races Ipothitida, Kariotida, and Apoloniatida Athinaiatida. The city was the temple of Athena Alea, which was made by Skopa on time ruler of Athens was Diofantos. According to mythology, the temple is named after the grandson of Arcadia Alea who had built. Inside the shrine was inside the statue of Athena in ivory statue of Asclepius statue of Health and Erimanthou boar`s teeth which, when the Romans annexed the region in the Roman Empire moved to Rome. The Goddess Athena was the patron saint of the city in honor of the games were Alea. Today the church no longer exists and it is said that parts used in rebuilding the church of the Panagias near the site.
At Tegea there was a second Temple of Athena Poliatidos.
The market town was the temple of Aphrodite. Did High School, Theater, Stage, Buy and House with three hundred members. Residents in the period reached its peak of 40,000 and the town had its own currency.
Prominent poets were Tegeans Klonas and Anyte, historian Arianthos, the tragic Aristarchus, lawmakers Antisthenes and Krisos. Heroes Agkaios and Epohos, the Atalanta, the Echemos the Agapinoros and Diotima. Here also was born, according to mythology, and Pan.
Tegeans had taken part in the Argonauts, the Trojan War, the battle of Plataea, the Persian Wars and the Peloponnesian War on the side of the Spartans,
Tegea was colonized in Paphos and had participated in the colonization of Megalopolis.
The city was destroyed by the Goths in 395 AD and gradually depopulated. Later the position was built in Nykli which was at the Frankish barons. It has now been excavated and archaeological site in which they operate and the Museum of Tegea and the wider region, with finds of Roman mosaics and medieval walls is an archaeological park. Located near the village of Mantinea Ales, 10 km from Tripoli.