“Ξέπλυμα Κοινοτικής Περιουσίας Παραλίου Άστρους από Καταπατητές”


Δημιουργία Τίτλων Ιδιοκτησίας από Καταπατητές Κοινοτικής Περιουσίας;


 Έχουμε πλέον βάσιμες υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων σε παράνομες ενέργειες καθορισμού ορίων ιδιοκτησιών εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλίου Άστρους και δι’ αυτού του τρόπου, στη Δημιουργία Τίτλων Ιδοκτησίας.


Στο κύκλωμα επίσης ενέχονται θεσμικοί παράγοντες και μηχανικοί.


Στόχος :


α) η τακτοποίηση/νομιμοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών,


β) η δημιουργία συνθηκών άρσης απαλλοτρίωσης υποτιθέμενων  ιδιοκτησιών,


γ) η καταπάτηση Κοινοτικής Περιουσίας,


δ) η κατάργηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,


ε) η μή εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας,η μη εκτέλεση οφειλόμενων Διοικητικών Πράξεων & Νομίμων Αποφάσεων.


Πώς δημιουργούνται τα Όρια Ιδιοκτησιών και οι Τίτλοι;


Μα αρχικά με την καταπάτηση Κοινοτικών-Κοινόχρηστων Χώρων και ακολούθως την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες εργασίες σε δήθεν ιδιοκτησίες!, με άλλα λόγια με ξέπλυμα, μέσω των εμπλεκόμενων στα πολεοδομικά, υπηρεσιών.


Και όλα αυτά, λόγω μή Καταγραφής της Κοινοτικής Περιουσίας του Παραλίου Άστρους στο Κτηματολόγιο!!!


Το θέμα γνωστό.Παραμένει στα αζήτητα και φαίνεται πώς δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους εκπροσώπους μας στο Τοπικό Συμβούλιο, στο Δήμο αλλά και τη νέα Δημοτική Αρχή.


Προεκλογικά ήταν πρώτο στην ατζέντα.Σήμερα είναι θαμμένο.Γιατί;


Αβαντάρει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας τους Καταπατητές;


Φοβούνται το πολιτικό κόστος;Υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι;


Συγκαλύπτουν εμπλοκή και ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων στο θέμα;που ενεργούν ή ενεργούσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία;


Πρόσφατα συνιστούσαμε τον αποκλεισμό των ανίκανων και την ανάδειξη των άριστων.Σήμερα προτρέπουμε τους εμπλεκόμενους να παραιτηθούν.Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα.Αρκετά ταλαιπώρησαν τον τόπο και τους πολίτες.


 Από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να αναδείξουμε


«το Ξέπλυμα της Κοινοτικής Περιουσίας από τους Καταπατητές, με τη Συνδρομή Υπηρεσιακών Παραγόντων»,


και σ’ αυτή τη προσπάθεια θα σας κρατάμε ενήμερους………..


 ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς