Επιτροπή Χωροταξίας – Περιβάλλοντος και ο Θεσμός του Συνηγόρου του Δημότη ή της Επιχείρησης στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

            


Οι Νέες Αρμοδιότητες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας,η Ανάγκη Δημιουργίας  Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος και ο Θεσμός του Συνηγόρου του Δημότη ή της Επιχείρησης.


Είναι γνωστό πώς οι νέοι και ισχυροί δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως:    η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας,
    η ανέγερση σχολικών κτιρίων,
    η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
    η ένταξη των μεταναστών,
    οι πολεοδομικές εφαρμογές,
    ο υγειονομικός έλεγχος,
    η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,
    οι λαϊκές αγορές
    οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και   κοινωνικών δραστηριοτήτων,
    η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.


Ενόψει του όγκου, της βαρύτητας, του ειδικού – τεχνικού χαρακτήρα και του φόρτου εργασίας που προκαλούν στα Δημοτικά Συμβούλια τα ζητήματα χωροταξίας – χωροθέτησης (δραστηριοτήτων, καταστημάτων, ακόμη, λ.χ., και περιπτέρων), πολεοδομίας (τροποποιήσεις ρυμοτομικών ή οικοδομικών γραμμών κ.ά.) και περιβάλλοντος, απαραίτητη είναι η δημιουργία κατά τη γνώμη του υπογράφοντος για τις υπογραμμισμένες αρμοδιότητες, μιας Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος,με αναλογική συμμετοχή της αντιπολίτευσης σύμφωνα με την σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Για θέματα Διαφάνειας που σχετίζονται με τις παραπάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, να θεσμοθετηθεί άμεσα  ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επιχείρησης», με επιλογή ενός προσώπου κύρους, που  θα αναλάμβανει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με το δήμο και τη διοίκησης του δήμου, με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης ενώ από την άλλη πλευρά θα απαλλάσσει τους αιρετούς (και ιδίως το Δήμαρχο) από τον φόρτο που προκαλούν σχετικά αιτήματα των πολιτών.


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς