Γ. (Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Τεγέα – Τρίπολη – Παράλιο Άστρος) – (C. Trip : Paralio Astros – Tegea – Tripoli – Paralio Astros)

              


Τεγέα – Tegea                                     Τρίπολη – Tripoli


Γ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Τεγέα – Τρίπολη – Παράλιο Άστρος


Μία εκδρομική ενδοσκόπηση της Αρκαδίας, που συνδυάζει τη θάλασσα και το βουνό, το χθες με το σήμερα.


1.      Αφετηρία το Παράλιο Άστρος.


2.      Πρώτος σταθμός η Τεγέα, επίσκεψη στο ιερό της Αλέας Αθηνάς, απόσταση 38 χιλιόμετρα.


3.      Δεύτερος σταθμός η Τρίπολη, επίσκεψη στη πόλη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, απόσταση 8 χιλιόμετρα.


4.      Επιστροφή στο Παράλιο Άστρος.


Συνολική απόσταση = 92 χιλιόμετρα με επιστροφή.


Δείτε εδώ πληροφορίες και τον χάρτη της διαδρομής.


C. Trip : Paralio Astros Tegea Tripoli – Paralio Astros
An excursion endoscopy of Arcadia, which combines sea and mountain, yesterday and today.


1.      Starting the Paralio Astros.


2.      First stop is Tegea, visit the temple of  Athena Alea, a distance of 38 km.


3.       Second stop is Tripoli, visiting the town and the Archaeological Museum, a distance of 8 km.


4.       Back to the Paralio Astros.
Total distance = 92 km return.


Click here to see information and the map.