Η δίνη του Παυσανία και η περιδίνηση του μυαλού.


Ο περιηγητής Παυσανίας τον 2ο μΧ αιώνα στα Αρκαδικά, αναφέρει: «..υφίσταται η μεγάλη πηγή γλυκού νερού λεγόμενη “Δίνη” ή “Ανάβαλος” στην οποία οι Αργείοι έρριπταν τα προς τον Ποσειδώνα διακοσμημένα ζωντανά άλογά τους, ως προς θυσία τρόπο τινά, τα οποία στη συνέχεια ο Ποσειδώνας τα ελευθέρωνε και επέστρεφαν στην ακτή..»


 


Ο Ανάβαλος λοιπόν, ζωοδόχος πηγή νερού από τον 2ο μΧ αιώνα, που στις μέρες μας έχει καταντήσει θάλασσα? και να το απόσπασμα της αναφοράς, το 2008, του τότε υπευθύνου, της τότε Νομαρχίας Αργολίδας: -..ο Ανάβαλος παρότι παρακολουθείται συστηματικά, και αποτελεί τη βασική πηγή υδροδότησης των συλλογικών αρδευτικών δικτύων, παρουσιάζει συνεχή αύξηση των χλωριόντων..-.


 


Αύξηση χλωριόντων σημαίνει σταδιακή μετατροπή σε θαλασσινό νερό. Ίσως ορισμένοι να μην έχουν θάλασσα στο τόπο τους και να θέλουν να τη δουν!!! με τη μέθοδο της τηλεμεταφοράς!!!. Επαινετή η προσπάθεια και πρωτοποριακή μέθοδος!!! Που όμως απέχει πόρρω από το να μεταφερθεί στη Βόρεια Κυνουρία, νερό πόσιμο ή σε τελική ανάλυση κατάλληλο για άρδευση.


Διαβάζουμε σε blogs της Αργολίδας: “Μετά από παρέμβαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Γιάννη Μανιάτη, η ΔΕΗ προέβη σε διακανονισμό των οφειλών με τον ΓΟΕΒ Αργολίδας και στην άμεση επανηλεκτροδότηση, τόσο του κεντρικού αντλιοστασίου του Ανάβαλου, όσο και των περιφερειακών παροχών που δεν τροφοδοτούνταν με ρεύμα, εξαιτίας των αυξημένων οφειλών του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 15 Ιουλίου, έγινε επανασύνδεση της παροχής του κεντρικού αντλιοστασίου του Ανάβαλου με το δίκτυο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η διακοπή της συγκεκριμένης παροχής είχε γίνει από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν είχε προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κάλυψη των αναγκών άρδευσης γινόταν επαρκώς από τις πηγές του Κεφαλαρίου. Τον τελευταίο μήνα, όμως, οι αυξημένες θερμοκρασίες επέτειναν τις ανάγκες άρδευσης, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται επαρκώς από τις πηγές του Κεφαλαρίου και να είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύνδεσης της παροχής του αντλιοστασίου του Ανάβαλου.”


Δηλαδή από τον Φεβρουάριο εκατομμύρια κυβικά νερού κυλούσαν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα!!!!!! Εδώ η χρηστή? διαχείριση του νερού παρουσιάζεται σε όλο της το μεγαλείο.


Η μεταφορά του νερού του Ανάβαλου στη Βόρεια Κυνουρία είναι Όνειρο Θερινής Νυκτός , το οποίο και συστήνουμε να το δείτε ανεπιφύλακτα ως θεατρικό έργο!!!.