Ηλεκτρονική διαβούλευση με τους Πολίτες από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

                  


Στα πλαίσια της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν αποκλείεται η παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.


Πρόταση: Θα θέλαμε το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας να πρωτοπορήσει, δημιουργώντας την Ηλεκτρονική Διαβούλευση με τους Πολίτες.


Θα λέγαμε ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνιστά μία από τις λιγότερο ψευδεπίγραφες προσεγγίσεις στην «συμμετοχική διακυβέρνηση» της «Καλλικράτειας Αρχιτεκτονικής» εάν φυσικά λειτουργήσει ή/και «αφεθεί» να λειτουργήσει. Συγκροτείται έως και από 50 μέλη, εκπροσώπους όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας – επαγγελματικών, επιστημονικών, εργαζομένων κάθε κατηγορίας, γονέων, αθλητικών και πολιτιστικών, εθελοντικού χαρακτήρα, κινήσεων πολιτών, νέων κ.λ.π. – καθώς και από τυχαίους δημότες, κατόπιν κλήρωσης, δίχως καμία απολύτως διάκριση «ιστορίας», κύρους ή και «προσόντων». Τουλάχιστον κατά τον νόμο.


Η διάρκεια της θητείας της ανέρχεται στα δυόμιση χρόνια, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ανά 3μηνο χρόνια και το έργο της, εισηγητικού και συμβουλευτικού-γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς τις αυτοδιοικητικές αρχές, τουλάχιστον σημαντικό: από την γνωμοδότηση γύρω από τα «αναπτυξιακά» προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου έως τις εισηγήσεις αναφορικά με το επιχειρησιακό και το τεχνικό του πρόγραμμα και από εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις και προτάσεις επί θεμάτων γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, τοπικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών προοπτικών του δήμου έως παρατηρήσεις επί των σημαντικών κανονιστικών αποφάσεων της δημοτικής αρχής και την, παράλληλη, συνεχή ηλεκτρονική διαβούλευση με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας για την επακόλουθη κατάθεση όσων προκύψουν στο πλαίσιο της τακτικής της συνεδρίας.


Πατήστε εδώ για να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη.