1955, καρέ του ρήγα

Η φωτογραφία απεικονίζει τέσσερις φίλους στον περίπατο τους και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Αντώνης Νικήτας, 2. Σωτήρος Μπρεθές, 3, Γιώργος Κοράλλης και 4. Γιώργος Χάρβαλος.

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Έχει τραβηχτεί από το ύψος του σημερινού Μνημείου Ηρώων (κεντρική πλατεία).

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες των εικονιζόμενων.

3.      Ήταν καλοκαιρινή περίοδος, άμα κρίνουμε από τη θερινή ενδυμασία τους.

4.      Το κτίριο που βλέπουμε πίσω τους σήμερα δεν υπάρχει, στη θέση του τώρα  είναι το ξενοδοχείο Astros Beach.

5.      Ο δρόμος που περνάει μπροστά από το σημερινό ξενοδοχείο όριζε και το πλάτος της κεντρικής πλατείας, ακριβώς από κάτω ήταν αμμουδιά.

6.      Στον άσπρο στύλο που βλέπουμε στη άκρη αριστερά, έβαζαν φανάρι που άναβε με πετρέλαιο για να φωτίζει τα πέριξ, το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε στο τόπο μας το 1962.

7.      Το ψηλό κτίριο που βλέπουμε πίσω από το ξενοδοχείο, ήταν το κτίριο που είναι το σημερινό καφέ Ιππόκερος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.