Ο «Πράσινος» Ηλεκτρισμός προ των Πυλών!

       


Ο «Πράσινος» Ηλεκτρισμός προ των Πυλών!


Ο ηλεκτρισμός είναι βασικός παράγοντας για την από εδώ και πέρα πράσινη ανάπτυξη. Παράλληλα, έχουμε τώρα τη βεβαιότητα ότι η ηλεκτρική ενέργεια στο προσεχές μέλλον θα είναι σε σημαντικό βαθμό Πράσινη. Δηλαδή, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) θα αξιοποιούν σε μεγάλη κλίμακα διεθνώς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αυτό, μέχρι λίγα χρόνια πριν, φάνταζε πέρα για πέρα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Αλλά, τώρα είναι σαφές, ότι αυτά τα προβλήματα και μπορούν τεχνολογικά να αντιμετωπισθούν και θα συμφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά να γίνει αυτό. Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης;


Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι η ασυνέχεια των ΑΠΕ. Είναι γνωστό στον καθένα ότι ο ήλιος και ο άνεμος, λ. χ., δεν είναι συνεχείς και σταθερές πηγές ενέργειας.


Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των ΑΠΕ είναι ότι δεν έχουν παντού την ίδια ένταση. Είναι γνωστό στον καθένα ότι ο ήλιος στη Σκανδιναβία δεν έχει την ίδια ισχύ με τον ήλιο της Ελλάδας – για να το διατυπώσουμε έτσι κάπως παραστατικά! Επίσης ξέρουμε πώς η Εύβοια ή στην Κρήτη  η Σητεία είναι πιο προικισμένες σε άνεμο απ’ ό, τι πολλά άλλα μέρη μας!


Προβλήματα, για παράδειγμα, που έχουν να κάνουν με τους βαθμούς απόδοσης, κατά τη μετατροπή των πρωτογενών πηγών ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια ή προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφορετική δομή των ΣΗΕ για να δέχονται τις ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα κ. λπ.


Στο πρώτο μεγάλο πρόβλημα που αναφέραμε, η λύση βρίσκεται στην εφικτή τώρα πια σε μεγάλη κλίμακα αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα η λύση δίνεται από την υψηλού βαθμού διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει προχωρήσει διεθνώς πάρα πολύ και αυτό όχι για τον στόχο που εμείς αναφέρουμε εδώ, αλλά για έναν πολύ ευρύτερο στόχο, δηλαδή, εκείνο της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των ΣΗΕ μέσω της συνεχούς συνεργασίας τους.


Στην κορυφή του τεχνολογικού οπλοστασίου που διαθέτουμε σήμερα είναι η τεχνολογία των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί πράγματι να εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μπορεί επίσης να απλοποιήσει το μεγάλο θέμα της αποθήκευσης του ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό, λ. χ., με τις μεταφορές.


 Τα αυτοκίνητα, στο προσεχές μέλλον, είναι σίγουρο ότι θα είναι ηλεκτρικά! Και στο θέμα αυτό, τώρα ετοιμάζεται μια τεχνολογική επανάσταση! Η υπό εκκόλαψη νέα τεχνολογία θα παρέχει οικονομικότερη μετακίνηση, για τον κάτοχο του ηλεκτρικού αυτοκίνητου και παράλληλα θα επιλύει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΣΗΕ! Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία προβλέπει τις ανταλλάξιμες τυποποιημένες μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του προσεχούς μέλλοντος. Οι μπαταρίες αυτές δεν θα ανήκουν στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αλλά στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κίνησης. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα αγοράζει μόνο όση ηλεκτρική ενέργεια θέλει κάθε φορά που θα επισκέπτεται το Πρατήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΠΗΕ). Οι καινοτόμες μπαταρίες θα είναι διεθνώς τυποποιημένες και θα μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε αυτοκίνητο και επομένως να αντικαθίστανται τάχιστα. Θα φορτίζονται αποκλειστικά και μόνο στα Πρατήρια Ηλεκτρικής Ενέργειας.


Οταν, λοιπόν, κάποιος στο σταμάτημα στο ΠΗΕ θα ζητήσει, λ. χ., 35 kWh για το αυτοκίνητό του, τότε ο υπάλληλος του ΠΗΕ σε 2 έως 3 λεπτά θα αλλάζει τις μπαταρίες του με άλλες που έχουν τις 35 kWh που αυτός ζητά – για τις οποίες και μόνο πληρώνει. Παράλληλα, το τεράστιο πλήθος των μπαταριών αυτών στα ΠΗΕ όλων των χωρών θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κολοσσιαίων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας στα ΣΗΕ. Ολα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ορθολογικά Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν:


(α) οικονομία μεγάλης κλίμακας για την κιλοβατώρα, καθώς και για το χιλιόμετρο, (β) κολοσσιαία μείωση του συνολικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα και (γ) πολλές νέες καλές δουλειές για τεχνικό προσωπικό! Ειδικότερα για τη χώρα μας, οι ηλεκτρικές μεταφορές θα έχουν ιδανική συνέργεια με την Πράσινη Ανάπτυξη, τον Πράσινο Τουρισμό, καθώς και την ουσιαστική αναβάθμιση της ζωής στις πόλεις μας!