Όχι στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ με Αποικιοκρατικούς Όρους!

                   


Όχι στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ με Αποικιοκρατικούς Όρους!


Η πραγματοποίηση των επενδύσεων στις ελληνικές ΑΠΕ είναι ένας τρόπος για να καταφέρει η χώρα μας να επιτύχει τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους του 2020. Αυτό είναι άκρως σημαντικό, αλλά παραμένει μονάχα η μισή εικόνα και το μισό κέρδος που μπορούμε να αποκομίσουμε. Το άλλο μισό είναι τα οικονομικά οφέλη που θα έχει η ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας για την οικονομία της χώρας μας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επενδύσεων και όχι μετά την ολοκλήρωσή τους. Η Ελλάδα έχει ανάγκη δύο πολύ βασικά πράγματα:


 Θέσεις εργασίας και πραγματική παραγωγή αγαθών. Οι ΑΠΕ μπορούν υπό προϋποθέσεις να τα προσφέρουν, αλλά χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός από την κυβέρνηση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την έκδοση των απαραίτητων αδειών.


Βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συνεννοήσεις με τους Γερμανούς για το ενδεχόμενο μαζικών ηλιακών επενδύσεων με προνομιακούς όρους. Παράλληλα, μεγάλοι ξένοι όμιλοι  σκοπεύουν επίσης να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στα αιολικά, από κοινού με ελληνικές επιχειρήσεις. Τα έργα αυτά όμως δεν έχουν νόημα για την ελληνική οικονομία αν χρησιμοποιηθούν ξένα εργατικά χέρια και ξένα συστήματα ή αν πληρωθούν οι Έλληνες εργάτες με χαμηλότερους μισθούς από ότι ισχύει στην αγορά. Άρα, οι όροι με τους οποίους θα έρθουν εδώ οι γερμανικοί όμιλοι πρέπει να είναι δίκαιοι και για τις δύο πλευρές και όχι «αποικιακού» χαρακτήρα.


Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω του τεράστιου χρέους της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει περιθώρια χειρισμών απέναντι στα αιτήματα των Γερμανών. Απεναντίας, η παρουσία τόσων διαφορετικών «μνηστήρων» από την Κίνα, τις ΗΠΑ και αλλού, σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να «το παίξει δύσκολη» και να εξασφαλίσει θετικότερους όρους που θα ωφελήσουν την οικονομία μας. Απαριθμούμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς:


Παραγωγή του εξοπλισμού και εγκατάσταση του σε περιοχές της χώρας με υψηλή ανεργία, χρησιμοποίηση Ελλήνων εργαζομένων, συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ως αντάλλαγμα, η ελληνική πλευρά μπορεί να προσφέρει φορολογικά κίνητρα, τη χρήση δημόσιων εκτάσεων και «Ειδικών Ζωνών» σε ερημομένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς