Αυτά τα μικρά…. Τι θα γίνουν?


Τα λόγια είναι περιττά!!!!


Διά το γνήσιον της αντιγραφής


Σπύρος Αρμύρος