Κατάργηση πολεοδομιών και νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών προαναγγέλει ο Ν.Σηφουνάκης!

          


Κατάργηση πολεοδομιών και νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών προαναγγέλει ο Ν.Σηφουνάκης!


Ριζικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και κατάργηση των πολεοδομιών, με τη μορφή που τις γνωρίζουμε σήμερα, προαναγγέλει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”.


Όπως δήλωσε ο Ν.Σηφουνάκης, στο νομοσχέδιο που πρόκειται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή περιλαμβάνει τρεις βασικές τομές:


Η πρώτη αφορά τον νέο τρόπο έκδοσης των αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών, όπου καταργούνται πλέον τα πολεοδομικά γραφεία με τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα και διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο, αντιμετωπίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, το κρίσιμο σημείο γέννησης της αυθαιρεσίας.


Στο αίτημα του πολίτη -διευκρινίζει ο κ. Σηφουνάκης, που έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο σχέδιο- η υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί τους δικαιούμενους όρους δόμησης και μόνο. Ο μηχανικός θα πηγαίνει στην Υπηρεσία Δόμησης του δήμου και θα καταθέτει τρία δικαιολογητικά: το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων.


Η έγκριση δόμησης θα γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες. Στη συνέχεια, η άδεια δόμησης θα εκδίδεται σε δύο ημέρες.


Τις κατασκευές θα ελέγχει το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Δόμησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι ελεγκτές Δόμησης θα είναι ιδιώτες, οι οποίοι θα αποκτούν την άδεια ελεγκτή αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ΑΕΙ / ΤΕΙ και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις.


Οι έλεγχοι θα εκτελούνται με αυτοψία τουλάχιστον σε ένα από τα τρία στάδια κάθε οικοδομικής δραστηριότητας.


Η δεύτερη τομή είναι η ριζική αλλαγή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). Με τη συσσωρευμένη εμπειρία και την καταγραφή των παραλείψεων που οδήγησαν σε μια μη λειτουργική και αμφιβόλου αισθητικής αρχιτεκτονική, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο δόμησης σύγχρονο, απλό και ευέλικτο. Ενας ΓΟΚ που θα απελευθερώνει την αρχιτεκτονική φαντασία και θα θέτει ουσιαστικούς κανόνες για τον σεβασμό του περιβάλλοντος.


Η τρίτη τομή αφορά τη δρομολόγηση εκπόνησης μελετών σε κάθε δήμο της χώρας για την καθιέρωση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση, για να μη βλέπουμε σαλέ στη Λάρισα και κυκλαδίτικου τύπου σπίτια στην Ηπειρο.