33 Έργα Ύψους 269 Εκατ. Ευρώ Εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ!

           


33 Έργα Ύψους 269 Εκατ. Ευρώ Εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ


Τα στοιχεία 33 έργων, συνολικού ποσού περίπου 269 εκατομμυρίων ευρώ, που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα έργα εντάχθηκαν κατά το διάστημα 16 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2011.


Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με στόχο τη συμβολή του στην πραγματική σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η υπερκάλυψη του προϋπολογισμού του Προγράμματος σε εντάξεις ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 και η έγκαιρη υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.


Όπως επισημαίνει το Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν προϊόν και απασχόληση συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.


Συστήματα ΑΠΕ σε Βιοκλιματικό Σχολείο της Κοζάνης!


Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περνάει ολοένα και περισσότερο σε δράσεις της καθημερινότητας. Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” η κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού – Νηπιαγωγείου στην Κοζάνη, με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενεργειας.

Η πράξη που εγκρίθηκε αφορά στην κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο οικοδομικό τετράγωνο 15 της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, συνολικού εμβαδού 4.199,7 m² (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 300 μαθητών και 2θέσιο Νηπιαγωγείο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 50 νηπίων).

Ο αρχιτεκτονικός και ενεργειακός σχεδιασμός που προτάθηκε από τους μελετητές περιλάμβανει πρόβλεψη χώρων εντός του σχολικού συγκροτήματος για χρήση και από τους κατοίκους της περιοχής σε ώρες εκτός λειτουργίας (π.χ. βιβλιοθήκη και ειδικές αίθουσες), πρότυπο βιοκλιματικό χαρακτήρα ως προς τον σχεδιασμό και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία), δυνατότητα ενοποίησης των αιθουσών διδασκαλίας μεταξύ τους και με τους χώρους των διαλειμμάτων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).

Για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο έχουν μελετηθεί, ενεργειακά ηλιακά συστήματα, παθητικά ηλιακά συστήματα, υβριδικά συστήματα, Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας.