«Διαύγεια» σημαίνει ενημερωμένος πολίτης

                     


Ανιχνεύστε σε καθημερινή βάση την ετικέτα που υπάρχει δεξιά στην ιστοσελίδα μας, «το Άστρος της θαλάσσσης», με τον τίτλο Δι@ύγεια, θα βρίσκετε όλες τις αποφάσεις του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, γιατί έχουμε Δικαιώματα και έχουν Υποχρεώσεις.