Στο προσκήνιο και η ηλεκτροκίνηση των ΙΧ!


Στο προσκήνιο και η ηλεκτροκίνηση των ΙΧ!


Μετά την πετρελαιοκίνηση στα ΙΧ, οι αποφάσεις για την οποία αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες, το ΥΠΕΚΑ προετοιμάζεται για την ηλεκτροκίνηση.


Με την προώθηση της δεύτερης, το υπουργείο επιδιώκει να μειώσει τις ενστάσεις των οικολογικών οργανώσεων, οι οποίες αντιδρούν στην πετρελαιοκίνηση, καθώς η συνεχιζόμενη νοθεία του πετρελαίου κίνησης με το φθηνότερο, ακόμη, πετρέλαιο θέρμανσης, κάνει ιδιαίτερα ρυπογόνα τη χρήση του πετρελαίου στα αυτοκίνητα.


Για την ηλεκτροκίνηση, το υπουργείο δείχνει ότι προκρίνει τις τεχνολογίες των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών (βενζινοκινητήρας – ηλεκτροκινητήρας) με μπαταρία που θα φορτίζεται και από το δίκτυο (hybrid plug in).


Ειδικότερα, το υπουργείο σχεδιάζει να αναπτύξει επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης οχημάτων στη Ελλάδα, καθώς και την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά.


Τις σχετικές προτάσεις ανέλαβε να επεξεργαστεί ειδική επιτροπή που συνέστησε για το λόγο αυτό ο υπουργός ΠΕΚΑ  η οποία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, θα αναλύει τις πλέον πρόσφορες μεθόδους για την υποστήριξη των αρχικών φάσεων διείσδυσης στην ελληνική αγορά, της τεχνολογίας ολικής ή μερικής ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ή υβριδικά αυτοκίνητα επαναφορτιζόμενα από το δίκτυο).


Οι παράμετροι που θα λάβει υπ΄όψιν της και θα αναλύσει η επιτροπή προκειμένου να κάνει τις προτάσεις της αφορούν τα εξής:


* διεθνείς τάσεις εξέλιξης των σχετικών τεχνολογιών και αναμενόμενων χρονικών φάσεων εμφάνισής τους, υπό μορφή έτοιμων προϊόντων στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά,


* καταγραφή των αντιστοίχων προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών υποστήριξης της διάδοσης των εφαρμοζόμενων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικών τεχνολογιών,


* ποσοτικοποίηση των εκτιμώμενων ωφελημάτων από μία αρχικά υποστηριγμένη διάδοση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινούμενων οχημάτων, σε εθνικό επίπεδο και σε βάθος δεκαετίας, κυρίως στους τομείς του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιοποίησης των εθνικών ενεργειακών πόρων, ανανεώσιμων ή μη, και στο τομέα των μεταφορών,


* καταγραφή της δραστηριότητας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο τομέα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, προκειμένου να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα μετάβασης σε φιλικότερα προς το περιβάλλον συστήματα μεταφορών,


* διερεύνηση πιθανής αξιοποίησης υπαρχόντων ή θεσπιζόμενων ‘πράσινων’ πόρων για την υποστήριξη προγράμματος κινήτρων διάδοσης των τεχνολογιών ‘καθαρής’ αυτοκίνησης, καθώς και


* διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στους σχετικούς κατασκευαστικούς τομείς, όπως συναρμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων, ανάπτυξη λογισμικού και έξυπνων δικτύων, κατασκευή συγκεκριμένων τμημάτων των οχημάτων, συσσωρευτών, φορτιστών, καλωδίων, διαφόρων ηλεκτρονικών και άλλα.


«Καθαρή» λύση;


Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, παρ΄ότι παρουσιάζεται από το μάρκετινγκ των κατασκευαστών, ως «πράσινη», ή καθαρή λύση για τις μεταφορές, στην ουσία μεταφέρει τη ρύπανση από τα σημεία στα οποία κινείται το όχημα, στα σημεία όπου παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια.


Δηλαδή, το πόσο «καθαρό» είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, εξαρτάται άμεσα από το πόσο ρυπογόνο είναι το μίγμα των καυσίμων που χρησιμοποιείται σε μία χώρα για ηλεκτροπαραγωγή.