«Ξεσκονίζει» τις καταθέσεις του εξωτερικού το Υπουργείο Οικονομικών!


Ελέγχους στους φορολογούμενους που έβγαλαν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού πάνω από 100.000 ευρώ από το 2009 ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία.


Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατάλογο με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κά) των φορολογούμενων που έβγαλαν καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού καθώς και τα συγκεκριμένα ποσά όπως και τις χώρες προορισμού.


Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ’ έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.


Μάλιστα ορίζεται ότι η πρώτη αποστολή των καταλόγων αυτών από τις τράπεζες που θα αφορά το διάστημα έως και τις 31 Ιουλίου 2011 από θα πρέπει θα γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.


Σημειώνεται ότι για τους φορολογούμενους που βρεθεί να μην μπορούν να δικαιολογήσουν το Πόθεν Εσχες των καταθέσεων αυτών θα τους επιβληθούν πρόστιμα καθώς και προσαυξήσεις μαζί με το φόρο που θα πρέπει να καταβάλουν επί των αδήλωτων εισοδημάτων.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και πρόταση για την επιβολή ειδικής φορολογίας στους καταθέτες που έβγαλαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό και δεν θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν.


Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα ακόλουθα στοιχεία:


α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,


β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών. Αναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης, που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:


α) τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,


β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,


γ) Συνολικό αριθμό δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται,


δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,


ε) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,


στ) Μοναδικό κωδικό αναφορά του εμβάσματος,


ζ) Κωδικό νομίσματος συναλλαγής,


η) Ποσό συναλλαγής,


θ) Ημερομηνία συναλλαγής,


ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος,


ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,


ιβ) Τράπεζα δικαιούχου..