Ημερίδα για την παραγωγή βιοαιθανόλης από το ενεργειακό φυτό γλυκός σόργος!


Ημερίδα με θέμα την προώθηση της παραγωγής βιοαιθανόλης, ως υποκατάστατο της βενζίνης, από το ενεργειακό φυτό γλυκός σόργος, διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης/Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Sweethanol”, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 μμ, στην αίθουσα KALLIPATIRA του ξενοδοχείου “Grant Hotel Palace”.


Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ως ομιλητές, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της επιτροπής βιοαιθανόλης, εκπρόσωπος διεθνούς επενδυτικού ομίλου και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος.


Στο ευρωπαϊκό έργο «SWEETHANOL» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe), εκτός από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχουν ο Α΄ Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας, το Κέντρο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικολογίας (Gorizia, Ιταλία), το Τεχνολογικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας (Valladolid, Ισπανία), η Ένωση για τη διάδοση της χρήσης της βιομάζας στην Ισπανία (Madrid) και η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των γεωργικών ειδών διατροφής, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών (Ρώμη, Ιταλία).


Το έργο SWEETHANOL, έχει ως στόχο την προώθηση ενός ευρωπαϊκού βιώσιμου μοντέλου για την παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από Γλυκό Σόργο, σε αποκεντρωμένες μονάδες και αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια:


I. απόκτηση τεχνογνωσίας για τη παραγωγή βιοαιθανόλης από υφιστάμενες μονάδες της Ινδίας, του Περού και της Ισπανίας,


II. συζητήσεις με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς (αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, παραγωγοί καυσίμων, επιστήμονες του τομέα Ε&Α, επενδυτές, πολιτικοί φορείς, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, ενεργειακά γραφεία) σε θέματα παραγωγής βιοαιθανόλης από την καλλιέργεια γλυκού σόργου.


III. εκπαίδευση ενδιαφερόμενων φορέων


IV. δημιουργία δικτύου «Κοινότητα Βιοαιθανόλης» (http://essecommunity.eu/ )