Από 1η Οκτωβρίου η δεύτερη φάση του νέου Επενδυτικού Νόμου.


Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη δεύτερη φάση του νέου Επενδυτικού Νόμου.


Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι της κρατικής ενίσχυσης για τη 2η φάση του Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011), ανέρχονται συνολικά σε 3,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,37 δισ. υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 900 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή επιχορηγήσεων κεφαλαίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης.


Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στα γενικά καθεστώτα του Επενδυτικού Νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, όπως οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου, οι φοροαπαλλαγές, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ.


Για τη γενική κατηγορία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50 εκατ.), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.


Σημειώνεται ότι η πρώτη προκήρυξη των γενικών καθεστώτων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν αξιολογηθεί και έχουν ήδη εγκριθεί 63 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 402.015.074 ευρώ που δημιουργούν 497 θέσεις εργασίας.


Όσοι επενδυτές κατέθεσαν την επενδυτική τους πρόταση στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Θεσ/νίκη) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr για να ενημερώνονται με τους κωδικούς που διαθέτουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ιστοσελίδας, για την τελική αξιολόγηση της πρότασής τους.


Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στις Περιφέρειες, για τις οποίες φέρουν ευθύνη οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.