Ούτε μπαμπάκι στα νοσοκομεία


Εν τη παλάμη (το χρήμα) και ούτω βοήσωμεν δηλώνουν οι ξένοι φαρμακευτικοί οίκοι..


Τη δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τα νοσοκομεία και η οποία αποδεικνύεται από τη συρρίκνωση των τζίρων, έρχεται να επιβαρύνει η ανυπαρξία ρευ­στότητας, για την οποία σε σημαντικό βαθμό ευθύνεται ο κύριος πελάτης τους, το ελληνικό Δημόσιο.


Ως αντίδραση και μέσο πίεσης οι προμηθευτές αποφάσισαν να σταμα­τήσουν την αποστολή υλικών προς τα νοσοκομεία – κακοπληρωτές ως μια πρώτη κίνηση. Σημειώνεται πως οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου εί­ναι εισαγωγικές και πλέον, λόγω και της άρνησης των τραπεζών, δεν δια­θέτουν τα κεφάλαια τα οποία ζητούν οι ξένοι οίκοι ως αντικαταβολή για να στείλουν προϊόντα στην Ελλάδα.


Έτσι, σε επιστολή τους προς τον υπουργό Υγείας Α. Λοβέρδο, οι πρόεδροι των συλλόγων ΣΕΠ, ΠΑΣΥΠΟΥ και ΠΑΣΥΠΙΕ κοινοποιούν την πρόθεσή τους να σταματήσουν από τις 9 Ιανουαρίου τις προμήθειες προς τα νοσοκομεία ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΠΓΝ «Αττικόν», ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», ΠΓΝ Λάρισας και «Κωνσταντοπούλειο» ΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα». Ειδικότερα, προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που μέχρι τέλους του χρόνου δεν αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές, θα αναγκαστούν, σε πρώτη φάση, να διακόψουν την επί πιστώσει τροφοδοσία των νοσοκομείων τα οποία είναι μακράν τα πιο ασυνεπή.


Όπως αναφέρεται στην κοινή επιστολή των συλλόγων, «είναι πλέον τραγική πραγματικότητα το γεγονός ότι οι εταιρείες του κλάδου βρίσκο­νται στα πρόθυρα της απόλυτης οικονομικής καταστροφής, αφού μοναδι­κό τους έσοδο είναι μόνο οι πενιχρές πληρωμές τιμολογίων παρελθόντων ετών από ορισμένα μόνο νοσοκομεία».


Σε άλλη επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο οι προμηθευτές απευθύνουν έκκληση προκει­μένου να πραγματοποιηθούν εξοφλήσεις. Σημειώνουν πως τα στρατιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται σε αδυναμία απο­πληρωμής των τεράστιων χρεών τους προς τους προμηθευ­τές από του έτους 2006 αλλά και παλαιότερα!


Πηγή: klydonas.blogspot.com