Νέα Λιμενική Επιτροπή Αρκαδίας


Ανασυγκροτείται η Λιμενική Επιτροπή των κρατικών Λιμενικών Ταμείων της Αρκαδίας, της οποίας η θητεία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η διαδικασία συγκρότησης της Λιμενικής Επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του τρέχοντος μήνα.


Αναλυτικά, η σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής Αρκαδίας έχει ως εξής:


1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Αρκαδίας ως Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.


2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής Αρκαδίας, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.


3. Τον κ. Αθανάσιο Κουτίβα, Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Κριμήτσο.


4. Τον κ. Παναγιώτη Μαντά, Αντιδήμαρχο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αναπληρούμενο από τον κ. Δημήτριο Γκαύρο, Αντιδήμαρχο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου.


5. Τον κ. Ιωάννη Μπουντρούκα αναπληρούμενο από τον κ. Ανδρέα Σύριο, εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.


6. Τον κ. Ιωάννη Μάνο αναπληρούμενο από τον κ. Γεώργιο Παπούλια, εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας.


7. Τον κ. Θεολόγο Θεολογίτη, Ναυτικό Πράκτορα, αναπληρούμενο από τον κ. Γεώργιο Χαραλαμπίδη, επίσης Ναυτικό Πράκτορα.


8. Τον κ. Δημήτριο Κουνιά αναπληρούμενο από τον κ. Χρήστο Ξερακιά.


9. Τον κ. Γεώργιο Βρετάκη, Φαρμακοποιό, αναπληρούμενο από τον κ. Παναγιώτη Κουνιά.


Οι Πρόεδροι των Λιμενικών Επιτροπών θα επιλεγούν από τα μέλη τους. Η θητεία των Λιμενικών Επιτροπών είναι τριετής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.


Πηγή: moriasnow.gr