Το μουσείο του ανθρώπινου σώματος

            


Το Μουσείο του ανθρώπινου σώματος ( Corpus Museum of Human Body) βρίσκεται κατά μήκος της εθνικής οδού A44 ανάμεσα στο Άμστερνταμ και τη Χάγη.
Το συγκεκριμένο μουσείου οδηγεί όσους το επισκέπτονται σε ένα φανταστικό ταξίδι μέσα σε ένα γιγαντιαίο ανθρώπινο σώμα στο οποίο..
μπορούν να δουν και να ακούσουν πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της υγιεινής διατροφής, της υγιεινής ζωής και της σωματικής άσκησης…
συνέχεια