Επιδότηση Καταναλωτών Ηλεκτρικού,Μέσω των ΑΠΕ


Μετά την ψυχρολουσία του τέλους ΑΠΕ,που έφτασε αισίως τα 3,60 ευρώ στίς 1.000 κιλοβατώρες, επιτέλους οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν την απόφαση για επιστροφή μέρους των εσόδων από μονάδες ΑΠΕ, στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης προβλέπει την επιδότηση των καταναλωτών ηλεκτρικού στις περιοχές που «φιλοξενούν» μονάδες ΑΠΕ από τα έσοδα των τελευταίων.

Πρόκειται για μέτρο που είχε θεσμοθετηθεί από το 2010, ως κίνητρο αποδοχής των ΑΠΕ εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο,χρειάστηκε να περάσουν 18 μήνες και η ψήφιση ακόμη ενός νόμου προκειμένου να εφαρμοστεί.

Σύμφωναμε την απόφαση, ποσοστό 1% (προ ΦΠΑ) της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας που πούλησαν οι παραγωγοί μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά κ.λπ.) θα παρακρατείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και θα κατανέμεται στους οικιακούς καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στα διοικητικά όρια των δήμων ή κοινοτήτων μέσα στα οποία λειτουργούν οι μονάδες αυτές.
 
Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε καταναλωτή θα καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία θα εκδίδεται το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου, ως τεκμαρτή πίστωση σε ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες.


Η απόφαση θέτει όριο ετήσιας τεκμαρτής κατανάλωσης για κάθε δικαιούχο οικιακό καταναλωτή, το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσής του,μέχρι του ορίου τις 3.500 κιλοβατώρες,βάσει των εκδοθέντων εκκαθαριστικών λογαριασμών του προηγούμενου έτους.

Το 2012, που είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του κινήτρου, η ΡΑΕ θα εκδώσει την απόφασή της για το ποσό που θα πιστωθεί στους καταναλωτές μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Το μέτρο στην αρχική του μορφή προέβλεπε την απόδοση τέλους υπέρ των ΟΤΑ σε ποσοστό 3% επί της αξίας της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Τροποποιήθηκε, ωστόσο, επί υπουργίας Τίνας Μπιρμπίλη στο ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να λειτουργήσει εν μέρει ως κίνητρο για την αποδοχή των μονάδων ΑΠΕ από τους κατοίκους.