Αυξημένη η παρακράτηση φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς


Μείωση στις αποδοχές τους θα διαπιστώσουν από σήμερα, Τρίτη, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι (από Φορείς κύριας ασφάλισης) και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο μισθωτοί, καθώς οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προχώρησαν στην αυξημένη παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το μισθό Ιανουαρίου.
Από την 1η Ιανουαρίου 2012 εφαρμόζεται η αυξημένη μηναία παρακράτηση φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως διαμορφώθηκε με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 4024/2011 και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ.
Έτσι, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προσδιορίζουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος…
συνέχεια