Πετρέλαιο από απορρίμματα στη Λάρισα

             


Πρόταση συνεργασίας για την παραγωγή πετρελαίου, λιπασμάτων και ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα, απηύθηνε γερμανική εταιρεία προς τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) του νομού Λάρισας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ota.gr.


Η πρόταση αφορά στη σύσταση κοινής εταιρίας στην οποία το 65% θα έχει ο ΦΟΣΔΑ, και το 35% η γερμανική εταιρεία, που θα καλύψει και το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων.


Πηγή: econews.gr