Στον αέρα οι προϋπολογισμοί των δήμων


Χωρίς… δήμους είναι πιθανόν να μείνει η χώρα μέχρι τουλάχιστον το Πάσχα, αν δεν αποσυνδεθεί άμεσα η «βόμβα» που έχουν βάλει ένα Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) και μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) στα θεμέλια των προϋπολογισμών τους. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η aftodiokisi.gr, η ΚΥΑ με βάση την οποία καταρτίσθηκαν οι προϋπολογισμοί των δήμων (εκδόθηκε από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών στις αρχές Δεκεμβρίου και μιλά για καταχώριση των ΠΟΕ -ό,τι, δηλαδή, οφείλουν οι δήμοι από τα περασμένα έτη σ’ έναν κωδικό, τον Κωδικό 80– έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ΠΔ 113/2010 που ορίζει οι ΠΟΕ του 2011 να επιμερισθούν στους κωδικούς που υπάρχουν ανάλογα με την υπηρεσία και όχι στον Κωδικό 80.


Αποτέλεσμα, με βάση το Π.Δ. 113/2010, οι επίτροποι να ζητούν από τους δήμους, ναι μεν να εγγραφούν τις οφειλές μέχρι 31/12/2010 (πριν, δηλαδή, από την ισχύ του Π.Δ.) στο συγκεκριμένο κωδικό 80 (που αφορά σε όλες τις δαπάνες παρελθόντων ετών), αλλά ειδικά για το 2011 (μετά δηλαδή, την ισχύ του Π.Δ.) στους κωδικούς της τρέχουσας χρήσης, δηλ. στις οφειλές που έχει κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.


Καλό…Πάσχα για τους προϋπολογισμούς


Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των δήμων, καθώς οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού τους και η τροποποίηση του λογισμικού οικονομικής διαχειρίσης καθιστά χρονοβόρα, και με αμφίβολη έκβαση τις αποπληρωμές των οφειλών του 2011, με το δεδομένο μάλιστα πως οι πιστοποιημένες εταιρείες λογισμικού δεν έχουν προβεί-δοκιμάσει αντίστοιχα προγράμματα. Υπολογίζεται δε ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση οι προϋπολογισμοί των δήμων θα βρεθούν «στον αέρα», καθώς δεν πρόκειται να εγκριθούν από τους Επιτρόπους και για να καταρτισθούν και πάλι θα φτάσουμε στο… Πάσχα.


Να σημειωθεί πως η ΚΥΑ εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τον Ν 3463/06 -με τον οποίο λειτουργούν ακόμα οι δήμοι-, όπου και αναφέρεται πως οι ΟΤΑ καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους, με βάση υπουργική απόφαση που εκδίδεται στο τέλος κάθε χρόνου. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στην ΚΥΑ του περασμένου Δεκεμβρίου, γίνεται επιμερισμός των χρεών των δήμων (Κωδικος 80), αναλόγως:  • 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

  • 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

  • 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ).

Το σκεπτικό των επιτρόπων
Αν και η
επιμάχη ΚΥΑ αναγράφει σαφέστατα, άρθρο 1, παράγραφος 3γ, πως «για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός των ετών αυτών. Προς τούτο: Όλες οι απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών εγγράφονται στο αντίστοιχο είδος εξόδου της κατηγορίας 81 “Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)”» και «οι δήμοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων (άρθρο 21 παρ. 8 & άρθρο 22 Α΄ παρ. 3(ε) του ν. 2362/1995, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010)», εντούτοις, οι επίτροποι, με το δεδομένο πως το Π.Δ. 113/2010 είναι σε ισχύ από 1/1/2011, αρνούνται να θεωρήσουν χρηματικά εντάλματα που αφορούν οφειλές του 2011, που έχουν εκδοθεί στους ΚΑΕ 811, 812, 813, διότι στο «έχοντας υπόψη» της ΚΥΑ δεν έχει συμπεριληφθεί το επίμαχο Π.Δ.


Υπόμνημα Σαράντη προς πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τη δυσλειτουργία αυτή, κατόπιν του συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετώπισε, επισημαίνει με υπόμνημά του -όπως αποκαλύπτει σήμερα η aftodioikisi.gr- προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γιάννη Καραβοκύρη ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Νίκος Σαράντης, ζητώντας να μη ληφθεί υπόψη το Π.Δ. 113/2010, το οποίο απαγορεύει την καταγραφή στα ΠΟΕ του 2011, αλλά να μείνει ως έχει και να ισχύσει η υπουργική απόφαση. Να σημειωθεί πως -και εδώ είναι η αντίφαση- ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίων Αναργύρων, ο επίτροπος δημιούργησε πρόβλημα με το να μην τον αποδεχθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το θέμα θα εξεταστεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστήριου, προκειμένου να πάρει μια απόφαση: ΝΑΙ στην ΚΥΑ ή ΟΧΙ στην ΚΥΑ.


Βέβαια, το πρόβλημα είναι πως σε αυτή την περίπτωση ο νόμος είναι πάνω από την υπουργική απόφαση, συνεπώς απαιτείται «νομοθετική ρύθμιση». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος είναι ενήμερος της κατάστασης και περιμένει να αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να δράσει αναλόγως.


Η θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή το να ισχύσει η υπουργική απόφαση, είναι το «ανώδυνο» σενάριο, καθώς έτσι οι δήμοι θα μπορούν απρόσκοπτα να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προϋπολογισμών τους. Στην αντίθετη περίπτωση, εκείνη του ΟΧΙ, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, πράγμα που σημαίνει χρόνος από τη σύνταξή της έως την κατάθεσή της και ψήφισή της από τη Βουλή.


Πάντως, πέρυσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε δεχθεί την ΚΥΑ που αφορούσε στην κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2011, με το σκεπτικό ότι το επίμαχο Π.Δ. βγήκε στο τέλος της χρονιάς (2010) και δεν έπρεπε να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αποφασίσει και για φέτος θετικά, με το δεδομένο πως δεν προκύπτει βλάβη για το Δημόσιο, καθώς ουσιαστικά είναι διαδικαστικό θέμα. Αλλά από τότε που βγήκε το Π.Δ. μέχρι σήμερα έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος…


Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Περιστερίου προέκυψε άρνηση αποδοχής του ΚΑΕ 80, που αφορά τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, επικαλούμενη τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σύμφωνα με τις οποίες: «Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων».


Ως εκ τούτου ισχυρίζονται ότι οι οφειλές που αφορούν τις ανεκτέλεστες υποχρεώσεις του 2011 πρέπει να αποτυπωθούν σε ΚΑΕ του έτους 2012 και όχι στον 80. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μείζον πρόβλημα, καθώς δεν έχει γίνει αντίστοιχη αποτύπωση στους ΚΑΕ του προϋπολογισμού 2012, δεδομένου ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη οδηγία εκ μέρους των αρμοδίων φορέων και αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή που αφορά οφειλή του έτους 2011.


Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 175 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε έτος, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.


Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ 50698 (ΦΕΚ 2832 τ.Β’/14-12-2011).


Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ που αφορά «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2012-τροποποίηση της υπ’αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων»» και συγκεκριμένα στο άρθρο 6-Μέρος ΙΙ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ αναλύονται οι ΚΑΕ που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη ως εξής:


811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)


812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)


813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)


Η κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οδηγίες της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Επισημαίνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την αριθμ.πρωτ. 49447/46268/13-1-2012 απόφασή της ενέκρινε τον ψηφισθέντα με την αριθ.486/15-12-2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου προϋπολογισμό.


Αν επικρατήσει η άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους και οι ιδιωτικές εταιρείες του λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης να προβούν στην υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, αφού θα πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου τα παραστατικά δαπανών που δεν υλοποιήθηκαν το 2011. Η όλη διαδικασία προβλέπεται χρονοβόρα και με αμφίβολη έκβαση και το μόνο που θα προκύψει είναι η περαιτέρω ταλαιπωρία των προμηθευτών μας, αφού σε περίπτωση υποβολής για προληπτικό έλεγχο στον ΚΑΕ 80 θα προβούν σε πράξη, θα προκύψει διαφωνία και το ζήτημα θα σταλεί για επίλυση στην Ολομέλεια, η οποία θα αποφανθεί -όπως ήδη γνωρίζουμε- μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.


Σημειώνεται εδώ ότι του ΠΔ 113/2010 αφορά Δημόσιο Λογιστικό εν γένει και όχι ειδικά για τους Ο.Τ.Α., εν αντιθέσει με την ΚΥΑ που αναφέρεται συγκεκριμένα στους Δήμους και στο οικονομικό έτος 2012.


Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό αφορά το σύνολο των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να δοθεί λύση με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καλύπτει τόσο τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, όσο και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.


Προτείνονται οι εξής δύο εναλλακτικές:


α. Να συμπληρωθεί η ΚΥΑ 50698 ως προς τις διατάξεις που έχουν ληφθεί υπ’όψιν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 του Π.Δ. 113/2010 ή


β. Να δοθεί έγγραφη οδηγία του Προέδρου της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τις υπηρεσίες Επιτρόπων, με την οποία θα ισχύει η εγγραφή των απαιτήσεων ΠΟΕ μέχρι 31/12/2011 στον ΚΑΕ 80 και θα δέχονται για θεώρηση τα χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στις υποκατηγορίες 811, 812 και 813 του ανωτέρω ΚΑΕ.


Πηγή: aftodioikisi.gr