Έκθεση ΟΗΕ: Νέοι, μορφωμένοι… αλλά άνεργοι


Οι νέοι όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να ενταχθούν στην πραγματική ζωή και θεωρούν ότι το σχολείο δεν τους προετοιμάζει σωστά για να βρουν δουλειά, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για την απασχόληση των νέων. Η έκθεση World Youth Report που έλαβε υπόψη μαρτυρίες μέσω Διαδικτύου περίπου 1.000 νέων ηλικίας 15 ως 30 ετών, υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση επιδείνωσε την ανεργία στους νέους, οι οποίοι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να είναι τα πρώτα θύματα των πολιτικών λιτότητας ορισμένων κυβερνήσεων. «Η εμπειρία δείχνει πως τα προγράμματα λιτότητας μπορεί να επιδεινώσουν την ανεργία» επισημαίνει η έκθεση.


«Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι νέοι είναι συχνά οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται και οι πρώτοι που απολύονται» σημειώνει επιπλέον η έκθεση.


Η ανεργία στους νέους έφθασε λόγω της κρίσης στο 12,6% το 2010 (έναντι 4,8% των ενηλίκων). Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη στη Μέση Ανατολή (25,5% για τους νέους άντρες και 39,4% για τις νέες γυναίκες) και στη Νότια Αφρική (23,8% και 34,1% αντίστοιχα).


«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στις εξεγέρσεις της “Αραβικής Άνοιξης”» τονίζεται στην έκθεση. Οι νέοι πιστεύουν ότι για την κατάσταση που επικρατεί, ευθύνεται η ποιότητα της μόρφωσης που λαμβάνουν και το κατά πόσο αυτή αντιστοιχεί με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επίσης κάνουν λόγο για μια «πολύ θεωρητική εκπαίδευση».


«Η γενιά μας», εξηγεί η 24χρονη Αμαντού από τη Σενεγάλη, «είναι η πιο μορφωμένη, αλλά υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην εκπαίδευση που προσφέρεται και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» τονίζει.


Η έκθεση επικρίνει τις επισφαλείς συνθήκες της πρώτης εργασίας των νέων: συμβόλαια περιορισμένης διάρκειας, χαμηλοί μισθοί, αργή προαγωγή.


«Οι νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν διπλάσιες δυσκολίες διότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες για δουλειά και χειρότερες συνθήκες» λέει η Λόντι από την Καμπότζη, 25 ετών.


Οι νέοι που ερωτήθηκαν κατήγγειλαν την έλλειψη δημοσίων επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση της κατάστασής τους, αλλά θεωρούν τις τεχνολογίες της πληροφορικής, τις θέσεις εργασίας κοινωνικού χαρακτήρα και την πράσινη οικονομία, τους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν.


Πηγή: tvxs.gr