Αρχίζει η προεκλογική περίοδος…..


Πολλοί Πολιτικοί μας θα χρειαστούν το αυτοκίνητο της φωτογραφίας για τους προεκλογικούς τους λόγους!!!! Τα μπαλκόνια θεωρούνται …ανασφαλή…..


Πηγή: pisostapalia.blogspot.com