Έγκριση και άδεια δόμησης: τα νέα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει του νέου νόμου


Από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (4030/2011), με τον οποίο αλλάζει ριζικά το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου των οικοδομικών έργων, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες.


Σε εκτέλεση του παραπάνω νόμου δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 251) η κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιαννίτση που αφορά στη «Διαδικασία έντυπης υποβολής για Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης».


Το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τα νέα έντυπα για την Έγκριση Δόμησης και για την Άδεια Δόμησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα στο πεδίο:


ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης.


Στο συγκεκριμένο πεδίο θα αναρτώνται εγκύκλιοι, οδηγίες, διευκρινίσεις, ενημερώσεις ή και έγγραφα γενικότερου ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες οι Υπηρεσίες Δόμησης και γενικότερα οι Υπηρεσίες με αρμοδιότητες εφαρμογής πολεοδομικού, οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού και συναφών αντικειμένων.


Πηγή: econews.gr