Προσωρινή διαταγή υπέρ 63 πολιτών για το τέλος ακινήτων

                   


Απαγορεύει το Μονομελές Πρωτοδικείο, με προσωρινή διαταγή του, που θα ισχύει έως τις 4 Ιουλίου 2012, τη διακοπή ηλεκτροδότησης στα σπίτια 63 πολιτών που προσέφυγαν στο δικαστήριο για το τέλος ακινήτων.


Οι 63 πολίτες κατέθεσαν αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία και προσδιορίστηκε να συζητηθεί τον Ιούλιο, ενώ παράλληλα ζήτησαν από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινής διαταγής.


Στην αίτηση, κατά περίπτωση, γίνεται επίκληση λόγων υγείας, που επιβάλουν τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησής τους, ή ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης, σε περιπτώσεις επαγγελματικής στέγης, που θα επιφέρει η διακοπή του ρεύματος.


Με την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο (υπ΄αριθμόν 1878/2012 της προέδρου Πρωτοδικών, Αγγελικής Προύντζου) απαγορεύει στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στους προσφεύγοντες πολίτες, αποδεχόμενο το αίτημά τους και θεωρώντας βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται.


Στο δικόγραφό τους, οι 63 χαρακτηρίζουν «καταχρηστικό» το δικαίωμα της ΔΕΗ να μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς, όπως τονίζουν, «υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη», ενώ σημειώνουν ότι παρανόμως περιελήφθη το έκτακτο τέλος στους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης. Επικαλούνται ακόμη κοινοτική οδηγία (2009/72) η οποία ορίζει ότι δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ