Ειρηνικός Ωκεανός: ένα στα δέκα θαλάσσια είδη κινδυνεύει με εξαφάνιση


Πάνω από ένα στα 10 (12%) θαλάσσια είδη στον ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό κινδυνεύουν με εξαφάνιση, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).


Πολλά από τα είδη της περιοχής, μεταξύ των οποίων θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσιες χελώνες, πτηνά, κοράλλια και μαγκρόβια υφίστανται πολύ σοβαρές πιέσεις λόγω της υπεραλίευσης, της καταστροφής των οικοτόπων, της ρύπανσης και του φαινομένου Ελ Νίνιο.


Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστήμονες εξέτασαν περισσότερα από 1.600 θαλάσσια είδη στον Κόλπο της Καλιφόρνια, στις ακτές του Παναμά και της Κόστα Ρίκα, στον ανατολικό τροπικό Ειρηνικό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.


Όπως διαπίστωσαν, τουλάχιστον 197 είδη απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση, απειλούνται με εξαφάνιση ή είναι εύτρωτα.


Και τα πέντε είδη θαλάσσιων χελώνων κατατάσσονται στις τρείς κατηγορίες απειλούμενων ειδών που προαναφέρθηκαν.


Πολλά είδη – οικότοποι απειλούνται επίσης με εξαφάνιση: το 40% των μαγκρόβιων, το 25% των θαλάσσιων λιβαδιών και το 18% των κοραλλιών.


Περίπου το 15% των χονδριχθύων και το 9% των οστεϊχθύων της περιοχής απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ το ίδιο ισχύει για το 15% των θαλάσσιων θηλαστικών και το 21% των θαλάσσιων πτηνών.


«Το να κατανοήσουμε την τρωτότητα των ειδών σε μεγάλες πιέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για να καθορίσουμε πώς θα αντιδράσουν τα θαλάσσια είδη και οι οικότοποι σε μια ή πολλές απειλές ταυτόχρονα», τόνισε σε δηλώσεις του ο Beth Polidoro, ερευνητικός συνεργάτης του τμήματος θαλάσσιας βιοποικιλότητας της IUCN.


Πηγή: econews.gr