Αιολική ενέργεια: η κατασκευή ενός πάρκου σε εικόνες


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες εισέρχονται στην παγκόσμια βιομηχανία αιολικής ενέργειας.


Δείτε στις φωτογραφίες πώς προσαρμόστηκε ο κατασκευαστικός τομέας στις νέες απαιτήσεις για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού.