Το ανέκδοτο της ημέρας


Γυρίζω στην Αθήνα περισσότερο αισιόδοξος, δήλωσε ο πρωθυπουργός, «η ανάπτυξη είναι πλέον προτεραιότητα»!!!