Μέθοδος Μετατροπής των Στερεών Αποβλήτων σε Αέριο…


Βουλγαρική Ραδιοφωνία


 


Πρωτότυπη μέθοδο μέσω της οποίας τα στερεά οικιακά απόβλητα μετατρέπονται σε καύσιμο επεξεργάστηκε ομάδα Βουλγάρων επιστημόνων. Σύμφωνα τα λόγια του καθηγητή Βένκο Μπέσκοφ, διευθυντή του Ινστιτούτου χημικής μηχανικής της Ακαδημίας Επιστημών, η εν λόγω μέθοδος αποτελεί επιτυχή συνδυασμό μεταξύ της επεξεργασίας στερεών οικιακών αποβλήτων σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και της πολύ χαμηλής δαπάνης ενέργειας.


 


Το τελικό προϊόν είναι αέριο, πλούσιο σε μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στον τομέα της ενέργειας, αλλά και για τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Η μέθοδος δεν απαιτεί μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διευκρίνισε ο καθ. Μπέσκοφ, τον οποίον επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο
BGNES
.

Σύμφωνα με τη γνώμη του επιστήμονα οι επενδύσεις στην συσκευή που χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή είναι μερικές φορές χαμηλότερες σε σύγκριση με τις υπάρχουσες συσκευές καύσης στερεών οικιακών αποβλήτων, καθώς και θα συμβάλει στη σημαντική μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.