«Πράσινη Βίβλος» για τις Επιπτώσεις των Συσκευασιών στο Περιβάλλον!


 


Για την εξισορρόπηση ανάμεσα στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον οι συσκευασίες και τον σημαντικό ρόλο τους για την προστασία των προϊόντων και των αγαθών, εργάζεται πυρετωδώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Συσκευασίες και το Περιβάλλον EUROPEN (European Organization for Packaging and the Environment).


Υστερα από συνάντηση που διοργάνωσε με εκπροσώπους της Κομισιόν, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, φορέων Καταναλωτών και Εμπόρων όπως και του Λιανικού Εμπορίου, συμφώνησαν στην έκδοση και δημοσίευση Πράσινης Βίβλου που σηματοδοτεί την έναρξη δημόσιου διαλόγου,


αφενός για τη σημασία των συσκευασιών στην κοινωνία αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνοι που παίρνουν σχετικές αποφάσεις,


 αφετέρου, με στόχο να προσδιορισθεί ο τύπος, η ποσότητα και ο σχεδιασμός των συσκευασιών.


Επίκαιρη, καλή πρακτική στον τομέα των συσκευασιών έχει συμπεριλάβει στο Πρόγραμμά της «Κωδικός Πορτοκαλί» (Code Orange) και η παγκόσμια Εταιρεία Ταχυμεταφορών ΤΝΤ Express (www.tnt.gr), η οποία χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα διασπώμενα υλικά που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτει και μια σειρά επιλογών συσκευασιών, με στόχο να προστατεύεται το περιεχόμενό τους, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για τη μεταφορά ευαίσθητων φορτίων σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ.


Οπως είναι γνωστό, με το Πρόγραμμα «Κωδικός Πορτοκαλί» η TNT Express Ελλάδος έχει αποτυπώσει τη δέσμευσή της για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Παράλληλα, επενδύει στην περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία οχημάτων. Εχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση 51 ηλεκτρικών φορτηγών και για το 2012 έχει προγραμματίσει την αγορά 600 ηλεκτρικών οχημάτων.


(από την “Καθημερινή”)