Υπό πίεση τα υδάτινα αποθέματα της Ευρώπης


Τόσο τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα, όσο και η οικονομία και η παραγωγικότητα της ηπείρου απειλούνται από την αλόγιστη χρήση του νερού.


Εάν συνεχιστεί η αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης, τότε θα κινδυνεύσουν τα οικοσυστήματά της, αλλά και η οικονομία και η παραγωγικότητά της, σύμφωνα με αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΕΑ- European Environment Agency).


Όπως αναφέρεται στη μελέτη της ΕΕΑ, τα αποθέματα νερού της Ευρώπης βρίσκονται υπό πίεση και η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς συνεχίζεται η αλόγιστη σπατάλη τους ενώ είναι ήδη περιορισμένα, κάτι που καθιστά επιτακτική την αποτελεσματική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας.


Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Νερού στη Μασσαλία. «Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό περιοχών όπου οι λεκάνες ποταμών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, βιώνουν έλλειψη νερού» είπε σχετικά η Ζακλίν ΜακΓκλέιντ, στέλεχος της υπηρεσίας. «Ωστόσο δεν έχει υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας και ό,τι αυτή συνεπάγεται».


Σκοπός της έρευνας, κατά την ΜακΓκλέιντ, είναι να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το θέμα. «Οι χώρες- μέλη πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με τις ευκαιρίες που πρέπει να δημιουργήσουν σχετικά με τη βελτίωση της χρήσης ενός περιορισμένου πόρου» είπε σχετικά, συμπληρώνοντας πως «τα έθνη πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους…πρέπει να γίνουν διαφορετικού τύπου επενδύσεις. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους πάνω στην κατανομή και τη χρήση του νερού, καθώς και την ανάγκη για διαφορετικές ‘ποιότητες’ νερού…η μελέτη υπογραμμίζει τις διάφορες προκλήσεις καθώς οι χώρες μεταβαίνουν από τις κλασικές καταστάσεις τους στο θέμα των υδάτων σε νέες, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».


Εντός της Ε.Ε., το 1/4 των υδάτων που προκύπτουν από το φυσικό περιβάλλον διοχετεύεται στη γεωργία, με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 80% στη νότια Ευρώπη. Καθώς υπάρχει οικονομικό κόστος λόγω των υδροληψιών για την άρδευση των καλλιεργειών, η ΜακΓκλέιντ θεωρεί πως υπάρχει αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την αποδοτική (ή μη) χρήση του νερού. «Επιδιώκουμε πιο αποδοτικές χρήσεις και προηγμένες τεχνικές, λόγω του κόστους καθαρισμού του νερού και της διοχέτευσής του στη γεωργία. Όταν έχεις οικονομικό συμφέρον από τη χρήση ενός πόρου όπως το νερό, τότε μπορείς να μιλήσεις και για σπατάλη».


Πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, η ΜακΓκλέιντ είπε πως η αλόγιστη χρήση έχει επιπτώσεις και στα οικοσυστήματα, αναφερόμενη σε προβλήματα στις μετακινήσεις των πληθυσμών των ψαριών.


Το Φόρουμ είναι μία διεθνής συνδιάσκεψη που λαμβάνει χώρα κάθε τρία χρόνια. Σε αυτήν παρίστανται πολιτικοί και στελέχη από ΜΚΟ από όλο τον κόσμο.


Για το εν λόγω θέμα μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η έλλειψη γλυκού νερού γίνεται όλο και πιο έντονη και μεγαλύτερης έκτασης, τη στιγμή που δεν υπάρχει υποκατάστατο για το νερό…η συνέχιση της κατανάλωσης νερού σε ρυθμούς 20ού αιώνα δεν είναι πλέον δυνατή».


Όπως είπε, τα πενήντα χρόνια εμπειρίας του στην πολιτική τον έχουν πείσει ότι η διεθνής κρίση νερού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομικές πολιτικές. «Πρέπει να επανεξετάσουμε τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης…η οικονομία πρέπει να επαναδρομολογηθεί σε στόχους που περιλαμβάνουν δημόσια αγαθά, όπως ένα ανανεώσιμο περιβάλλον, δημόσια υγεία, παιδεία, πολιτισμό και κοινωνική συνοχή, χωρίς την παρουσία τεραστίων χασμάτων μεταξύ πλουσίων και φτωχών».


Πηγή: BBC