Εγκύκλιος για τα χρέη των δήμων


Εισαγωγικό σημείωμα: Το παρακάτω δημοσίευμα, από το ethnos.gr, «βάζει» τα πράγματα στη θέση τους, παρουσιάζοντας τη «γυμνή»  αλήθεια, ότι οι «δανειστές» θα παρακρατούν τις πιστώσεις από τους ΟΤΑ, δηλαδή «έργα γιόκ», όχι τίποτα άλλο για να μην μας παραμυθιάζουν!!!


Εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με θέμα την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ζήτημα που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας για το 2012.


Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δήμων και των Περιφερειών «θα γίνει όχι με τη συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών και δανείων, αλλά σε βάρος των πιστώσεων, που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στον Κρατικό προϋπολογισμό και με έκτακτη χρηματοδότηση των δικαιούχων φορέων».


Σημειώνεται ακόμη ότι «οι σχετικές πιστώσεις θα μεταβιβαστούν στους δικαιούχους φορείς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών και ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό και μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες».


Η εγκύκλιος αναφέρει, επίσης, ότι η έκτακτη χρηματοδότηση θα διατεθεί για τις δηλωθείσες υποχρεώσεις και σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της έκτακτης χρηματοδότησης στον Κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα γίνεται γνωστό ότι το Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, θα προβεί σε επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να επαληθευτεί το ύψος των υποχρεώσεων, πριν από τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης, αλλά και μετά την καταβολή των πληρωμών.


Πηγή: ethnos.gr