Βοηθήστε για να προμηθεύσουμε Η/Υ το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους


Το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, για να εξοπλίσει το τμήμα Η/Υ, χρειάζεται 4-5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έναν βιντεοπροβολέα. Όποιος μπορεί να προσφέρει υπολογιστές (καινούργιους ή μεταχειρισμένους) μπορεί να απευθυνθεί στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κα Μαργαρίτα Τσαμπούκου (τηλ. 6979610454) και στον Αντιπρόεδρο, κο Χρ. Σαβούρδο (τηλ. 6944450460), ή να καταθέσει κάποιο ποσό, για το σκοπό αυτό, στο Λογαριασμό 31982452 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.


Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους