Στον εισαγγελέα η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τους ΟΤΑ!


 


Την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ζήτησε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης προκειμένου να διερευνήσει εάν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις.

Από την συγκεκριμένη έκθεση προκύπτει ότι περίπου τα μισά από τα εντάλματα πληρωμής που δεν εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο
αφορούν δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, επιστράφηκαν στους… αποστολείς 7.264 εντάλματα πληρωμής που είχαν εκδώσει δήμοι και νομαρχίες και αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατ. ευρώ σε σύνολο 14.947 ενταλμάτων από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών που δεν εγκρίθηκε η εκταμίευσή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009, δεν εγκρίθηκαν δαπάνες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού οι οποίες αφορούσαν
παράνομες προσλήψεις, καταβολή παράνομων αποζημιώσεων σε υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες δήμων, μη νόμιμη καταβολή επιδομάτων ευθύνης σε διευθυντές που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης, καθώς και παράνομες υπερωρίες.

Μια μεγάλη κατηγορία περιπτώσεων δαπανών στους ΟΤΑ που δεν εγκρίθηκαν αφορά επιχορηγήσεις σωματείων για δραστηριότητες άσχετες με τους σκοπούς τους, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και βραβείων, παράθεση γευμάτων, αξιώσεων, φωτογραφιών, προμήθειας λουλουδιών και καταχωρίσεων σε τοπικές εφημερίδες. Έξοδα που προκαλούν ακόμα και έναν χρόνο πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, αφού υπήρχε θεσμικό πλαίσιο που έθετε όρους στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων.


 


Το Ελεγκτικό Συνέδριο άσκησε ειδικό κατασταλτικό έλεγχο κατά προτεραιότητα για τα συγκεκριμένα εντάλματα και έγιναν οι νόμιμες ενέργειες για να εισπραχτούν τα ποσά που δόθηκαν παρανόμως. Σημαντικό στοιχείο για την ασύδοτη λειτουργία αρκετών δημάρχων αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπέβαλαν σε αρκετές περιπτώσεις για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εντάλματα για προμήθειες που ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να ακυρώνονται οι συμβάσεις.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι οι δήμοι καθυστερούν να εισπράξουν νομοθετημένους πόρους, καθώς και βεβαιωμένες απαιτήσεις. Με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τον «Καλλικράτη», μπορούσαν να μεταφέρουν δαπάνες από το έτος ακόμα και πέραν της τετραετίας προκειμένου να εξυπηρετήσουν δημότες ή εταιρείες που χρωστούσαν στους ΟΤΑ.