Ιδιαίτερα Επιτυχημένη η Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ για τα Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων!


 


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΕΕΔΣΑ στα πλαίσια της έκθεσης ECOTEC, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, που μπορεί να τεθεί στα πλαίσια της αξιοποίησης των υπαρχόντων οικονομικών εργαλείων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Η ημερίδα είχε θέμα : «Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους εκπρόσωποι και στελέχη διάφορων φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης πολλοί ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι εταιριών, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου.

Στην εκδήλωση έλαβε χώρα ένας ουσιαστικός διάλογος για το παρόν και την μελλοντική ανάπτυξη του τομέα ΔΣΑ, στο πλαίσιο κρίσιμων εποχών για την χώρα μας, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, οι εισηγητές και οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν και ευχαρίστησαν την ΕΕΔΣΑ για τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στο να διευκολύνει τον διάλογο προς την εξερεύνηση των βέλτιστων λύσεων σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις του χώρου.

Στις εισηγήσεις αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στη Κοστολόγηση υπηρεσιών Διαχείρισης Απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο κοστολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, το Τέλος πύλης μονάδων διαχείρισης ΑΣΑ και η επίδραση της αύξησης ανακύκλωσης στα ανταποδοτικά τέλη. Σημειώθηκε πως η εφαρμογή τιμολόγησης βάσει ζυγολογίων θα εισάγει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ανταποδοτικά τέλη και πως στόχος θα πρέπει να είναι η ύπαρξη Δήμων (σχεδόν) μηδενικών αποβλήτων.

Οι ομιλητές σχολίασαν το σύστημα «
To Pay As You Throw (PAYT)/ O Ρυπαίνων Πληρώνει»
που βρίσκεται προ των Ελληνικών πυλών, με πρώτη εφαρμογή το 2009-2011 στο Δήμο Ελευσίνας, και τονίστηκε πως εν μέσω οικονομικής κρίσης αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση.
Τονίστηκε πως είναι επίκαιρο το θέμα της ημερίδας, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης, όσο και λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων υλοποίησης έργων ΔΣΑ με σοβαρές χρηματοδοτικές ανάγκες και πως υπάρχει δυνατότητα βελτιστοποίησης της συνολικής σχέσης κόστους/οφέλους με την εφαρμογή μιας λύσης ολοκληρωμένης ΔΣΑ. Ακόμη, αναλύθηκαν οι τρόποι αναζήτησης χρηματοοικονομικών πόρων, οι οποίοι, μπορούν να είναι εθνικοί, ευρωπαϊκοί, ιδιωτικοί και μικτοί. Τελειώνοντας αναλύθηκαν οι Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί Κρατικών Ενισχύσεων. Αρχικά έγινε αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στη Χρηματοδοτική πρωτοβουλία
JESSICA Holding Fund, στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και στη Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE
.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση, με την παρέμβαση πολλών παρευρισκομένων.

Τα πρακτικά της ημερίδας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΣΑ
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=658&View=8