Γρίφος το Μέλλον των ΑΠΕ Εν Μέσω Διαρκούς Ύφεσης….


 


Η πορεία προς τον στόχο του 2020 για τις ΑΠΕ προϋποθέτει, ως γνωστόν, την εγκατάσταση 1.000 MW ετησίως κατά μέσο όρο. Από τη στιγμή που πέρυσι εγκαταστάθηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 750 MW , φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αντίστοιχα, ο μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων έργων ίσως να προκαλεί αισιοδοξία στους πιο αδαείς. Στην πράξη όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα…


Ένα πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι μια μεγάλη μερίδα από τα έργα που υλοποιήθηκαν πέρυσι είχε συγκεντρώσει την απαραίτητη χρηματοδότηση σε προηγούμενα έτη, όταν δηλαδή τα πράγματα δεν ήταν τόσο αρνητικά από οικονομικής άποψης. Σήμερα, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια και οι δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδότησης από άλλες πλευρές έχουν επίσης περιοριστεί.


Κατά συνέπεια, η ελληνική αγορά θεωρείται πιθανό ότι από φέτος θα κάνει μια μικρή ή μεγάλη βουτιά, αφού μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να υλοποιήσουν σχέδια με ίδια μέσα.


Για τους ίδιους λόγους, ένα μεγάλο κομμάτι των αδειοδοτημένων έργων θα παραμείνει στο «συρτάρι», ενώ άλλο ένα κομμάτι αφορά το παρεμπόριο αδειών. Τέλος, υπάρχουν και αρκετά σχέδια για αιολικά πάρκα, τα οποία ενώ έχουν τα μέσα να υλοποιηθούν, παρεμποδίζονται για τους γνωστούς λόγους από τοπικά συμφέροντα.


Επειδή η εθνική μας οικονομία θα συνεχίσει να είναι ασθενική και τα επόμενα χρόνια, η πολιτική ηγεσία καλείται να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, όπως φυσικά και στο φλέγον ζήτημα των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ. Ελπίζουμε όλοι ότι οι προσεχείς εκλογές δεν θα προκαλέσουν υπερβολικές καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών ζητημάτων, διότι η αγορά δεν λειτουργεί ποτέ με το «ρολόι» των πολιτικών…