«ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ»: Γιγαντώνεται το Κίνημα για τη διαγραφή του χρέους


Αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα στο τρέχον τεύχος των «Επικαίρων» (αριθμός 132) για το Κίνημα Πολιτών «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ», η οποία συλλέγει υπογραφές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαγραφή τού ελληνικού δημόσιου χρέους με την επίκληση κατάστασης ανάγκης. Ο αριθμός των επισκεπτών στις ιστοσελίδες της (http://www.seisachtheia.gr/, http://www.1millionsignatures.eu/) όπως και των υπογραφών έχει πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες, χάρη και στην εκτενή παρουσίαση από το περιοδικό τού πανευρωπαϊκού κινήματος το οποίο αξιοποιεί την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σύμφωνα με αυτό δίνεται η δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από επτά τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ε.Ε. να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση επί συγκεκριμένου αντικείμενου.


Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη της «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ» συναντήθηκαν στην Αθήνα με αντιπροσωπεία της CGIL, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ένωσης της Ιταλίας, η οποία συμφώνησε πως η μόνη διέξοδος από την τέλεια καταστροφή είναι η διαγραφή του χρέους. Παραλλήλως, οι Ιταλοί συνδικαλιστές, οι οποίοι συμμετέχουν στη συλλογή υπογραφών, ανακοίνωσαν τη δημιουργία «ταμείου αλληλεγγύης» υπέρ των Ελλήνων, ενώ υποσχέθηκαν να κινητοποιηθούν παντοιοτρόπως προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από το επονείδιστο χρέος. Υπήρξε, άλλωστε, κοινή διαπίστωση ότι μόνο ο καθολικός συναγερμός των ευρωπαίων πολιτών μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην προέλαση της «δικτατορίας των δανειστών», όπως την αποκάλεσαν και οι δύο πλευρές.


Πηγή: epikaira.gr